Proč Klinická onkologie nikdy nebyla a nebude predátorský časopis?


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(2): 86
Kategorie: Editorial

Předem se omlouváme, že jsme zvolili tento pozornost poutající nadpis. Ale jak jinak zaručit, že se oči začtou do následujících řádků? V poslední době se v akademickém prostředí v souvislosti s publikováním skloňuje ve všech pádech „predátorství“. Bohužel ne vždy jsou informace podávány srozumitelně a často jsou potenciální autoři odkazováni na různé seznamy, které mají obsahovat „poctivé“ nebo naopak „predátorské“ časopisy, aniž bychom se zamýšleli nad genezí těchto seznamů. Proto velmi oceňujeme komentář pana doc. Büchlera, který jsme si dovolili vydat jako editorial.

I my se vyhýbáme označení „predátorský časopis“, neboť způsob získávání článků ještě nemusí znamenat špatnou kvalitu časopisu. Jak tedy postupovat, abyste se nedostali do situace, kdy Vaše publikace nebude považována za dostatečně kvalitní, aby mohla být použita pro doktorské, habilitační nebo profesorské řízení, nebo doložila výsledky Vaší vědecké práce pro obhajoby výzkumných projektů?

Než zašlete svůj článek do biomedicínského časopisu, ověřte si dvě základní informace:

1. Je indexován v některé z renomovaných bibliografických databázích, které pravidelně monitorují kvalitu časopisů a vystavují jim hodnocení?

Mezi spolehlivé databáze patří Web of Science provozovaný společností Thomson ReutersSCOPUS provozovaný společností Elsevier.

Web of Science hodnotí časopisy pomocí Impact Factoru (ukazatelů je více, IF je nejznámější). „IF“ tedy nemůže mít každý časopis, neboť ve své podstatě jde o „obchodní značku“ společnosti Thomson Reuters™. A dostat časopis do uvedené databáze není vůbec snadné. Rozhodujícím kritériem není pouze citovanost článků, ale i oblast medicíny a region, které časopis pokrývá. Pozor! Vzorec k výpočtu IF je velmi jednoduchý a již jsme se setkali s tím, že některé podvodné časopisy na svých stránkách zveřejňují „svůj vlastní IF“, což může autory oklamat.

SCOPUS hodnotí časopisy indexem SJR (SCImago Journal Rank)IPP (Impact Per Publication). První (SJR) reflektuje kvalitu a reputaci odborného periodika, druhý (IPP) citovanost článků. Časopis Klinická onkologie své čtenáře pravidelně informuje o hodnotách obou ukazatelů, naposledy se tak stalo v minulém čísle.

2. Jaká kritéria uplatňuje časopis pro příjímání článků a jejich recenzi?

Ideální je, aby časopis dodržoval pravidla pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů definovaná společností ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).

Vážení čtenáři a potenciální autoři článků, s radostí Vám oznamujeme, že Klinická onkologie splňuje všechny výše uvedené požadavky kvality. Navíc, Klinická onkologie je indexována i na PubMedu a přiděluje článkům mezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu DOI (Digital Object Identifier), který zajišťuje trvalý odkaz na jeho elektronickou podobu v prostředí internetu. To brání případným manipulacím s elektronickým dokumentem a zvyšuje jeho šanci na dohledání a citování.

Odkazy na stránky se seznamy časopisů v citovaných databázích:
Web of Science: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER
SCOPUS SCImago: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
CrossRef: http://www.crossref.org/ 

za redakční radu Klinické onkologie

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
výkonný redaktor

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
vedoucí redaktor


Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa