Papilárny karcinóm štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa


Papilárny karcinóm štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa

Cieľ:
Ochorenia štítnej žľazy u detí sú zriedkavé. Na rozdiel od prevalencie, malígne nádory sú častejšie u detí (26 % tyreopatií) v porovnaní s dospelými (5 – 10 % tyreopatií). K rizikovým faktorom ich vzniku patrí ženské pohlavie, postpubertálny vek, už existujúce ochorenie štítnej žľazy, predchádzajúce ožarovanie oblasti krku a pozitívna rodinná anamnéza tyreopatie. U detí mladších ako 10 rokov, bez prítomnosti rizikových faktorov, sa malígne nádory štítnej žľazy vyskytujú raritne.

Kazuistika:
Dvojročné zdravé dievčatko bolo prijaté na naše pracovisko pre uzol laloka štítnej žľazy vpravo. Hladina tyreoidálnych hormónov bola v norme. Ultrasonografické vyšetrenie opísalo nehomogénny uzol veľkosti 4,8 × 3,2 × 2,5 cm. Dieťa podstúpilo pravostrannú hemityreoidektómiu. Na základe výsledku histopatologického vyšetrenia, ktoré odhalilo papilárny karcinóm štítnej žľazy, bola následne vykonaná reoperácia v zmysle dokončenia tyreoidektómie a selektívna disekcia lymfatických uzlín krku.

Záver:
Prezentujeme veľmi vzácny prípad papilárneho karcinómu štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa bez prítomnosti rizikových faktorov. Výskyt uzla štítnej žľazy u takto malých detí môže byť podmienený malignitou, preto vyžaduje podrobnú diagnostiku a vhodnú liečbu.

Kľúčové slová:
papilárny karcinóm – štítna žľaza – detský vek – epidemiológia – diagnostika – liečba

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdržané:
3. 11. 2015

Prijaté:
7. 12. 2015


Autoři: B. Uhliarová 1;  A. Hajtman 2
Působiště autorů: Department of Otorhinolaryngology, FD Roosevelt Faculty Hospital, Banska Bystrica, Slovak Republic 1;  Department Of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Comenius University, Jessenius Faculty of Medicine, University Hospital, Martin, Slovak Republic 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(2): 139-144
Kategorie: Kazuistika
prolekare.web.journal.doi_sk: https://doi.org/10.14735/amko2016139

Souhrn

Cieľ:
Ochorenia štítnej žľazy u detí sú zriedkavé. Na rozdiel od prevalencie, malígne nádory sú častejšie u detí (26 % tyreopatií) v porovnaní s dospelými (5 – 10 % tyreopatií). K rizikovým faktorom ich vzniku patrí ženské pohlavie, postpubertálny vek, už existujúce ochorenie štítnej žľazy, predchádzajúce ožarovanie oblasti krku a pozitívna rodinná anamnéza tyreopatie. U detí mladších ako 10 rokov, bez prítomnosti rizikových faktorov, sa malígne nádory štítnej žľazy vyskytujú raritne.

Kazuistika:
Dvojročné zdravé dievčatko bolo prijaté na naše pracovisko pre uzol laloka štítnej žľazy vpravo. Hladina tyreoidálnych hormónov bola v norme. Ultrasonografické vyšetrenie opísalo nehomogénny uzol veľkosti 4,8 × 3,2 × 2,5 cm. Dieťa podstúpilo pravostrannú hemityreoidektómiu. Na základe výsledku histopatologického vyšetrenia, ktoré odhalilo papilárny karcinóm štítnej žľazy, bola následne vykonaná reoperácia v zmysle dokončenia tyreoidektómie a selektívna disekcia lymfatických uzlín krku.

Záver:
Prezentujeme veľmi vzácny prípad papilárneho karcinómu štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa bez prítomnosti rizikových faktorov. Výskyt uzla štítnej žľazy u takto malých detí môže byť podmienený malignitou, preto vyžaduje podrobnú diagnostiku a vhodnú liečbu.

Kľúčové slová:
papilárny karcinóm – štítna žľaza – detský vek – epidemiológia – diagnostika – liečba

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdržané:
3. 11. 2015

Prijaté:
7. 12. 2015


Zdroje

1. Uhliarová B, Bugová G, Hajtman A. Malignant tumors of thyroid gland. Klin Onkol 2015; 28(2): 121– 129. doi: 10.14735/amko2015121.

2. Wiersinga WM. Management of thyroid nodules in children and adolescents. Hormones (Athens) 2007; 6(3): 194– 199.

3. Corrias A, Mussa A. Thyroid nodules in pediatrics: which ones can be left alone, which ones must be investigated, when and how. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013; 5 (Suppl 1): 57– 69.

4. Halac I, Zimmerman D. Thyroid nodules and cancers in children. Endocrinol Metab Clin North Am 2005; 34(3): 725– 744.

5. Dean DS, Gharib H. Epidemiology of thyroid nodules. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2008; 22(6): 901– 911. doi: 10.1016/j.beem.2008.09.019.

6. Bajčiová V, Onderčová Z, Kodýtková D. Cancer in adolescents. Klin Onkol 2015; 28 (Suppl 2): 2S81– 2S90. doi: 10.14735/amko20152S81.

7. Corrias A, Mussa A, Baronio F et al. Dia­gnostic features of thyroid nodules in pediatrics. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164(8): 714– 719. doi: 10.1001/archpediatrics.2010.114.

8. Jarzab B, Handkiewicz-Junak D, Wloch I. Juvenile differentiated carcinoma and the role of radioiodine in its treatment: a qualitative review. Endocr Relat Cancer 2005; 12(4): 773– 803.

9. Kubeš J, Vítek P, Dědečková K et al. Very late effects of radiotherapy –  limiting factor of current radiotherapy techniques. Klin Onkol 2014; 27(3): 161– 165. doi: 10.14735/amko2014161.

10. Sigurdson AJ, Ronckers CM, Mertens AC et al. Primary thyroid cancer after a first tumors in childhood (the Childhood Cancer Survivor Study): a nested case control study. Lancet 2005; 365(9476): 2014– 2023.

11. Duffy BJ Jr, Fitzgerald PJ. Thyroid cancer in childhood and adolescence; a report on 28 cases. Cancer 1950; 3(6): 1018– 1032.

12. Rabes HM, Demidchik EP, Sidorow JD et al. Pattern of radiation-induced RET and NTRK1 rearrangements in 191 post-chernobyl papillary thyroid carcinomas: bio­logical, phenotypic, and clinical implications. Clin Cancer Res 2000; 6(3): 1093– 1103.

13. Nikiforov Y, Gnepp DR. Pediatric thyroid cancer after the Chernobyl disaster. Pathomorphological study of 84 cases (1991– 1992) from the Republic of Belarus. Cancer 1994; 74: 748– 766.

14. Pacini F, Vorontsova T, Demidchik EP et al. Post-Chernobyl thyroid carcinoma in Belarus children and adolescents: comparison with naturally occurring thyroid carcinoma in Italy and France. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82(11): 3563– 3569.

15. Cohen A, Rovelli A, Merlo DF et al. Risk for secondary thyroid carcinoma after hematopoietic stem-cell transplantation: an EBMT Late Effects Working Party Study. J Clin Oncol 2007; 25(17): 2449– 2454.

16. Ricarte-Filho JC, Li S, Garcia-Rendueles ME et al. Identification of kinase fusion oncogenes in post--Chernobyl radiation-induced thyroid cancers. J Clin Invest 2013; 123(11): 4935– 4944. doi: 10.1172/JCI69766.

17. Cordioli MI, Moraes L, Cury AN et al. Are we really at the dawn of understanding sporadic pediatric thyroid carcinoma? Endocr Relat Cancer 2015; 22(6): R311– R324. doi: 10.1530/ERC-15-0381.

18. Piciu D, Piciu A, Irimie A. Thyroid cancer in children: a 20-year study at a Romanian oncology institute. Endocr J2012; 59(6): 489– 496.

19. Grigsby PW, Gal-or A, Michalski JM et al. Childhood and adolescent thyroid carcinoma. Cancer 2002; 95(4): 724– 729.

20. Hogan AR, Zhuge Y, Perez EA et al. Pediatric thyroid carcinoma: incidence and outcomes in 1,753 patients. J Surg Res 2009; 156(1): 167– 172. doi: 10.1016/j.jss.2009.03.098.

21. Zimmerman D, Hay ID, Gough IR et al. Papillary thyroid carcinoma in children and adults: long-term follow-up of 1,039 patients conservatively treated at one institution during three decades. Surgery 1988; 104(6): 1157– 1166.

22. McHenry C, Smith M, Lawrence AM et al. Nodular thyroid disease in children and adolescents: a high incidence of cacinoma. Am Surg 1988; 54(7): 444– 447.

23. Biko J, Reiners C, Kreissl MC et al. Favourable course of disease after incomplete remission on (131) I therapy in children with pulmonary metastases of papillary thyroid carcinoma: 10 years follow-up. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011; 38(4): 651– 655. doi: 10.1007/s00259-010-1669-9.

24. La Quaglia MP, Corbally MT, Heller G et al. Recurrence and morbidity in differentiated thyroid carcinoma in children. Surgery 1988; 104(6): 1149– 1156.

25. Thompson GB, Hay ID. Current strategies for surgical management and adjuvant treatment of childhood papillary thyroid carcinoma. World J Surg 2004; 28(12): 1187– 1198.

26. Landau D, Vini L, A’Hern R et al. Thyroid cancer in children: the Royal Marsden Hospital experience. Eur J Cancer 2000; 36(2): 214– 220.

27. De Keyser LF, Van Herle AJ. Differentiated thyroid cancer in children. Head Neck Surg 1985; 8(2): 1001– 1114.

28. Calkovky V, Hajtman A. Thyroid diseases in children and adolescents. Bratisl Lek Listy 2009; 110(1): 31– 34.

29. Frates MC, Benson CB, Charboneau JW et al. Management of thyroid nodules detected at US: Society of Radiologists in Ultrasound consensus conference statement. Radiology 2005; 237(3): 794– 800.

30. Varverakis E, Neonakis E. Contribution of highresolution ultrasonography in the differential dia­g­­-nosis of benign from malignant thyroid nodules. Hormones (Athens) 2002; 1(1): 51– 56.

31. Babcock DS. Thyroid disease in the pediatric patient: emphasizing imaging with sonography. Pediatr Radiol 2006; 36(4): 299– 308.

32. Rago T, Vitti P. Role of thyroid ultrasound in the dia­g­nostic evaluation of thyroid nodules. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2008; 22(6): 913– 928. doi: 10.1016/j.beem.2008.09.016.

33. Acharya S, Sarafoglou K, LaQuaglia M et al. Thyroid neoplasms after therapeutic radiation for malignancies during childhood or adolescence. Cancer 2003; 97(10): 2397– 2403.

34. Peli M, Capalbo E, Lovisatti M et al. Ultrasound guided fine-needle aspiration bio­psy of thyroid nodules: guidelines and recommendations vs clinical practice; a 12-month study of 89 patients. J Ultrasound 2012; 15(2): 102– 107. doi: 10.1016/j.jus.2011.12.004.

35. Coorough N, Hudak K, Jaume JC et al. Nondia­gnostic fine-needle aspirations of the thyroid: is the risk of malignancy higher? J Surg Res 2013; 184(2): 746– 750. doi: 10.1016/j.jss.2013.02.018.

36. Fahrner R, Übersax L, Mettler A et al. Paediatric thyroid surgery is safe –  experiences at a tertiary surgical centre. Swiss Med Wkly 2014; 144: w13939. doi: 10.4414/smw.2014.13939.

37. Hamming JF, Vriens MR, Goslings BM et al. Role of fine-needle aspiration bio­psy and frozen section examination in determining the extent of thyroidectomy. World J Surg 1998; 22 (6): 575– 579.

38. Massimino M, Gasparini M, Ballerini E et al. Primary thyroid carcinoma in children: a retrospective study of 20 patients. Med Pediatr Oncol 1995; 24(1): 13– 17.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa