Onkologie v obrazech
Radioterapie pokročilých kožních nádorů


Submitted:
24. 9. 2015


Autoři: H. Doleželová;  P. Hübnerová;  Š. Sovadinová;  A. Kudláček;  L. Hynková;  P. Šlampa
Působiště autorů: Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(5): 386-387
Kategorie: Onkologie v obrazech

Souhrn

Submitted:
24. 9. 2015

Úvod

Nádory kůže patří k nejčastějším lidským zhoubným nádorům. V incidenci jsou obrovské regionální a rasové rozdíly. Od počátku 90. let 20. století pozorujeme nárůst výskytu kožních nádorů podstatně strmější než v předchozích desetiletích. Z důvodu vysoké incidence jsou tyto nádory závažným zdravotnickým a ekonomickým problémem i přes nízkou míru fatality.

Nemelanomové kožní nádory, kterými jsou především basocelulární a spinocelulární karcinom kůže, mohou být léčeny různými modalitami. V našem sdělení chceme představit léčbu radioterapií.

Kazuistika

52letý muž s devítiletou anamnézou re­zistence na zádech. V 2/ 2013 dia­gnostikován rozsáhlý ulcerující tumor na zádech velikosti 20 × 10 cm (obr. 1). Histologicky verifikována infiltrace kůže převážně solidním a trichoepiteliálně upořádaným kožním basaliomem. Na dia­gnostickém CT potvrzeno v podkoží nepravidelné ložisko velikosti 132 × 98 × 41 mm (obr. 2).

Stav před léčbou.
Obr. 1. Stav před léčbou.

CT před léčbou.
Obr. 2. CT před léčbou.

Pa­cient ozářen na RTG ozařovači v dávce 14 × 2,5 Gy RTG zářením napětím 150 kv v 3/ 2013. V 4/ 2013 pak aplikována II. série radioterapie 5 × 2,5 Gy. Již během ozáření dochází k regresi tumoru. Na kontrole v 9/ 2013 přetrvává rezistence 7 × 5 cm. Pokračovalo protrahované hojení léze s nutností opakovaných převazů. V 6/ 2014 bylo reziduum 2 × 2 cm (obr. 3). Kompletní remise byla dosažena v 5/ 2015. Nyní pa­cient v kompletní remisi s výraznými postradiačními změnami v ozářené oblasti (obr. 4).

Reziduum rok po léčbě.
Obr. 3. Reziduum rok po léčbě.

Současný stav.
Obr. 4. Současný stav.

Diskuze a závěr

Radioterapie má v léčbě kožních nádorů nezastupitelné místo. I u výrazně pokročilých tumorů se může dosáhnout výborných výsledků.

  1. Svod.cz [internetová stránka]. Český národní webový portál epidemiologie nádorů. Masarykova univerzita, Česká republika. Dostupné z: www.svod.cz.
  2. Šlampa P et al. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualizované vydání. Brno 2014.

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Klinika radiační onkologie

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e-mail: dolezelova@mou.cz

Obdrženo: 24. 9. 2015


Zdroje

1. Svod.cz [internetová stránka]. Český národní webový portál epidemiologie nádorů. Masarykova univerzita, Česká republika. Dostupné z: www.svod.cz.

2. Šlampa P et al. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualizované vydání. Brno 2014.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2015 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa