Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(Supplementum): 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

v roce 2012 spatřilo světlo světa první supplementum projektu RECAMO, který realizuje Masarykův onkologický ústav. V uvedeném materiálu se výzkumný tým projektu, jenž zahrnuje nejen pracovníky výzkumné, ale i celou řadu pracovníků klinických, pokusil prezentovat výsledky dílčích vědecko-výzkumných aktivit. V supplementu se tak objevily odborné články s rozličnou tematikou, aby se čtenář obeznámil především s šíří výzkumné problematiky. Soudě dle ústních ohlasů snad splnilo svůj účel.

Druhé supplementum časopisu Klinická onkologie připravené pracovníky RECAMO je více orientováno na praxi. Klade si tentokrát za cíl seznámit lékaře, kteří klinickou onkologii praktikují, s možnými aplikacemi výzkumných poznatků do praxe klinické onkologie. Jednotlivé příspěvky blíže popisují zvláště technologie, jež jsou nyní používány při základním výzkumu v nádorové bio­logii. O těchto technologiích se domníváme, že v určité, možná blízké, době se mohou uplatnit i v onkologické laboratorní dia­gnostice. Jedná se zejména o nové metody NGS a hmotnostní spektrometrie doplněné řadou metod zaměřených na analýzu cirkulujících buněčných elementů či metody, pomocí nichž sledujeme exprese cílových genů.

Jménem kolektivu autorů věřím, že toto supplementum přinese relativně ucelený pohled na široké spektrum metod aplikovatelných nejen v onkologickém výzkumu, ale i v budoucí laboratorní praxi a že si mezi vámi, klinickými lékaři, najde své čtenáře.

doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

výkonný ředitel RECAMO


Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum

2014 Číslo Supplementum
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa