Klinická onkologie - Číslo Supplementum/2014

Editorial

3
Editorial

7
Programovaná buněčná smrt v nádorových buňkách

E. Ondroušková, B. Vojtěšek

15
Využití průtokové cytometrie pro analýzu mitochondriální buněčné smrti

L. Pekarčíková, L. Knopfová, E. Ondroušková, J. Šmarda

22
Metody studia buněčné migrace a invazivity nádorových buněk

P. Kovaříková, E. Michalová, L. Knopfová, P. Bouchal

28
Možnosti studia transendoteliální migrace in vitro

L. Knopfová, P. Bouchal, J. Šmarda

34
Mechanizmy lékové rezistence a nádorové kmenové buňky

J. Holčáková, M. Nekulová, P. Orzol, B. Vojtěšek

42
Funkční testy pro detekci nádorových kmenových buněk

J. Škoda, J. Neradil, R. Veselska

48
Mikroprostředí nádoru –  možnosti výzkumu v podmínkách in vitro

P. Chlapek, S. Chovanová, V. Sláviková, R. Veselska

53
Elektrochemická analýza nukleových kyselin, bílkovin a polysacharidů v bio­medicíně

M. Bartošík, E. Paleček, B. Vojtěšek

61
Sekvenování nové generace a možnosti jeho využití v onkologické praxi

L. Koubková, B. Vojtěšek, R. Vyzula

69
Vývoj metod založených na PCR a jejich aplikace v onkologickém výzkumu a praxi

R. Hrstka, T. Kolářová, E. Michalová, B. Vojtěšek

75
Metody pro studium protein‑proteinových a protein‑ligandových interakcí

M. Ďurech, F. Trčka, B. Vojtěšek, P. Müller

82
Detekce protein‑proteinových interakcí metodami FRET a BRET

E. Matoulková, B. Vojtěšek

87
Detekce proteinů, proteinových interakcí a modifikací s využitím „proximity ligation assay“ in situ

V. Brychtová, B. Vojtěšek

92
Exprese a purifikace proteinů

E. Růčková, P. Müller, B. Vojtěšek

98
Kvantitativní hmotnostní spektrometrie a její využití v onkologii

L. Hernychová, P. Dvořáková, E. Michalová, B. Vojtěšek

104
Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

P. Dvořáková, L. Hernychová, B. Vojtěšek

110
p‑ SRM, SWATH a HRM –  cílené proteomické přístupy na hmotnostním spektrometru TripleTOF 5600+ a jejich aplikace v onkologickém výzkumu

J. Faktor, E. Michalová, P. Bouchal

116
Analýza fosfoproteínov a signálnych dráh kvantitatívno‑ proteomickými metódami

M. Pjechová, L. Hernychová, P. Tomašec, G. W. Wilkinson, B. Vojtěšek

121
Nové trendy ve studiu glykosylace proteinů u onkologických onemocnění

M. Zahradníková, L. Hernychová, B. Vojtěšek, M. V. Novotný

129
Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia­gnostice

J. Adam, J. Kadeřávek, F. Kužel, J. Vašina, Z. Řehák

137
„Techneciová krize“ –  příčiny, možná řešení a dopad na dia­gnostiku planární scintigrafií a SPECT

J. Adam, J. Kadeřávek, F. Kužel, J. Vašina, Z. Řehák

143
Vitamin D jako významný steroidní hormon u karcinomu prsu

R. Obermannová, R. Demlová, K. Drábová, K. Melichárková, K. Greplová, M. Mrkvicová, L. Zdražilová Dubská, R. Vyzula, D. Valík

151
Soutěž o nejlepší práci

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa