Adenokarcinóm rete testis – zriedkavý prípad testikulárnej malignity


Adenokarcinóm rete testis – zriedkavý prípad testikulárnej malignity

Východiská:
Adenokarcinóm rete testis je extrémne vzácna diagnóza popísaná asi u 70 pacientov vo svete. Prognóza ochorenia v metastatickom štádiu je veľmi zlá a neexistuje štandardná systémová liečba.

Popis prípadu:
V článku prezentujeme po prvýkrát kazuistiku 47-ročného pacienta s metastatickým adenokarcinómom rete testis, u ktorého sa dosiahla významná odpoveď štyrmi cyklami kombinácie paklitaxelu, ifosfamidu a cisplatiny. Chemoterapia bola podávaná v päťdňovom režime a pozostávala z 250 mg/m2 paklitaxelu v deň prvý, 20 mg/m2 cisplatiny v deň prvý až piaty a 1,2 g/m2 ifosfamidu deň prvý až piaty, každé tri týždne. Pegfilgrastim bol profylakticky podávaný po každom cykle TIP.

Výsledky:
Pacient dosiahol parciálnu remisiu trvajúcu 14 mesiacov. Liečba bola tolerovaná dobre bez významnej toxicity.

Záver:
Na základe tejto skúsenosti sa domnievame, že paklitaxel, ifosfamid a cisplatina môžu byť nové aktívne látky v liečbe adenokarcinómu rete testis.

Kľúčová slová:
adenokarcinóm – rete testis – chemoterapia – kazuistika – metastázujúci


Autoři: M. Chovanec 1,2 ;  M. Mego 1,2;  Z. Sycova‑ mila 2;  J. Obertova 1,2;  J. Rajec 2;  P. Palacka 1,2;  J. Mardiak 1,2
Působiště autorů: 2nd Department of Medical Oncology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic2 National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(2): 136-137
Kategorie: Kazuistiky

Práca bola podporená granty APVV-0016-11, UK/470/2012.
Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 9. 12. 2013
Přijato: 14. 1. 2014

Souhrn

Východiská:
Adenokarcinóm rete testis je extrémne vzácna diagnóza popísaná asi u 70 pacientov vo svete. Prognóza ochorenia v metastatickom štádiu je veľmi zlá a neexistuje štandardná systémová liečba.

Popis prípadu:
V článku prezentujeme po prvýkrát kazuistiku 47-ročného pacienta s metastatickým adenokarcinómom rete testis, u ktorého sa dosiahla významná odpoveď štyrmi cyklami kombinácie paklitaxelu, ifosfamidu a cisplatiny. Chemoterapia bola podávaná v päťdňovom režime a pozostávala z 250 mg/m2 paklitaxelu v deň prvý, 20 mg/m2 cisplatiny v deň prvý až piaty a 1,2 g/m2 ifosfamidu deň prvý až piaty, každé tri týždne. Pegfilgrastim bol profylakticky podávaný po každom cykle TIP.

Výsledky:
Pacient dosiahol parciálnu remisiu trvajúcu 14 mesiacov. Liečba bola tolerovaná dobre bez významnej toxicity.

Záver:
Na základe tejto skúsenosti sa domnievame, že paklitaxel, ifosfamid a cisplatina môžu byť nové aktívne látky v liečbe adenokarcinómu rete testis.

Kľúčová slová:
adenokarcinóm – rete testis – chemoterapia – kazuistika – metastázujúci


Zdroje

1. Amin MB. Selected other problematic testicular and paratesticular lesions: rete testis neoplasms and pseudotumors, mesothelial lesions and secondary tumors. Mod Pathol 2005; 18 (Suppl 2): S131– S145.

2. Nochomovitz LE, Orenstein JM. Adenocarcinoma of the rete testis: consolidation and analysis of 31 reported cases with a review of the literature. J Urol Pathol 1994; 2: 1– 37.

3. Perimenis P, Athanasopoulos A, Speakman M. Primary adenocarcinoma of the rete testis. Int Urol Nephrol 2003; 35(3): 373– 374.

4. Sánchez‑ Chapado M, Angulo JC, Haas BP. Adenocarcinoma od the rete testis. Urology 1995, 46(4): 468– 475.

5. Cullen MH, Stenning SP, Parkinson MC et al. Short‑ course adjuvant chemotherapy in high‑risk stage Inonseminomatous germ cell tumors of the testis: a Medical Research Council report. J Clin Oncol 1996; 14(4): 1106– 1113.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa