“Shadow cell” diferenciácia v endometrioidných karcinómoch tela maternice. Jej častý výskyt a pozitivita na beta-katenín


“Shadow cell” diferenciácia v endometrioidných karcinómoch tela maternice. Jej častý výskyt a pozitivita na beta-katenín

“Shadow cell” diferenciácia (SCD) je typická pre pilomatrixómy a iné trichogénne kožné tumory. Zriedka bola popísaná v extrakutánnych léziach ako sú gonadálny teratóm, kraniofaryngeóm, odontogénna cysta, niektoré viscerálne karcinómy (pľúc, žlčníka, močového mechúra, hrubého čreva, maternice a vaječníka). V bioptickej praxi sme si všimli, že “shadow” bunky nie sú príliš raritné v endometrioidných karcinómoch dutiny maternice. Pre presnejšie zistenie ich výskytu sme vyšetrili 59 konzekutívnych prípadov endometrioidného karcinómu (hysteroskopické biopsie a kyretáže). SCD sme našli v 9 prípadoch (15,3 %). Vek pacientiek a FIGO grading tumorov sa nelíšili od iných endometrioidných karcinómov. Imunohistochemicky bola u všetkých tumorov so SCD zistená jadrová pozitivita beta-katenínu viazaná na oblasť skvamóznej a “shadow cell” diferenciácie, čo suponuje úlohu mutácie príslušného génu v tumor-genéze (podobne ako u pilomatrixómu) a úlohu nukleárnej akumulácie beta-katenínu v trans-diferenciácii od glandulárneho smerom k skvamóznemu a “shadow cell” fenotypu. Vzhľadom k častému výskytu SCD v endometrioidnom karcinóme môže byť jej nález napomocný pri diagnostike tohto tumoru.

Kľúčové slová:
beta-katenín – endometrioidný karcinóm – maternica – “shadow cell” differenciácia


Autoři: Michal Zámečník 1,2;  Pavel Bartoš 3;  Peter Kaščák 4,5
Působiště autorů: AGEL, a. s., Laboratory of Surgical Pathology, Nový Jičín, Czech Republic 1;  Medirex Group Academy, n. o., Bratislava, Slovak Republic 2;  Department of Obstetrics and Gynecology, Comprehensive Cancer Center, Novy Jičín, Czech Republic 3;  Department of Obstetrics and Gynecology, Regional Hospital, Trenčín, Slovak Republic 4;  Faculty of Health, Alexander Dubček University, Trenčín, Slovak Republic 5
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 51, 2015, No. 3, p. 123-126
Kategorie: Původní práce

Souhrn

“Shadow cell” diferenciácia (SCD) je typická pre pilomatrixómy a iné trichogénne kožné tumory. Zriedka bola popísaná v extrakutánnych léziach ako sú gonadálny teratóm, kraniofaryngeóm, odontogénna cysta, niektoré viscerálne karcinómy (pľúc, žlčníka, močového mechúra, hrubého čreva, maternice a vaječníka). V bioptickej praxi sme si všimli, že “shadow” bunky nie sú príliš raritné v endometrioidných karcinómoch dutiny maternice. Pre presnejšie zistenie ich výskytu sme vyšetrili 59 konzekutívnych prípadov endometrioidného karcinómu (hysteroskopické biopsie a kyretáže). SCD sme našli v 9 prípadoch (15,3 %). Vek pacientiek a FIGO grading tumorov sa nelíšili od iných endometrioidných karcinómov. Imunohistochemicky bola u všetkých tumorov so SCD zistená jadrová pozitivita beta-katenínu viazaná na oblasť skvamóznej a “shadow cell” diferenciácie, čo suponuje úlohu mutácie príslušného génu v tumor-genéze (podobne ako u pilomatrixómu) a úlohu nukleárnej akumulácie beta-katenínu v trans-diferenciácii od glandulárneho smerom k skvamóznemu a “shadow cell” fenotypu. Vzhľadom k častému výskytu SCD v endometrioidnom karcinóme môže byť jej nález napomocný pri diagnostike tohto tumoru.

Kľúčové slová:
beta-katenín – endometrioidný karcinóm – maternica – “shadow cell” differenciácia


Zdroje

1. Ackerman AB, Reddy VB, Soyer HP. Neoplasms with follicular differentiation (2nd ed). New York: Ardor Scribendi Publishers; 2001.

2. Jacobson M, Ackerman AB. “Shadow” cells as clues to follicular differentiation. Am J Dermatopathol 1987; 9(1): 51–57.

3. Minkowitz G, Lee M, Minkowitz S. Pilomatricoma of the testicle. An ossifying testicular tumor with hair matrix differentiation. Arch Pathol Lab Med 1995; 119(1): 96-99.

4. Zámečník M, Mukenšnabl P, Čuřík R, Michal M. Shadow cell differentiation in testicular teratomas. A report of two cases. Cesk Patol 2005; 41(3): 102-106.

5. Ulbright TM, Srigley JR. Dermoid cyst of the testis: a study of five postpubertal cases, including a pilomatrixoma-like variant, with evidence supporting its separate classification from mature testicular teratoma. Am J Surg Pathol 2001; 25(6): 788-793.

6. Alfsen GC, Strom EH. Pilomatrixoma of the ovary: a rare variant of mature teratoma. Histopathology 1998; 32(2): 182-183.

7. Hitchkock MG, Ellington KS, Friedman AH, Provenzaie JM, McLendon RE. Shadow cells in an intracranial dermoid cyst. Arch Pathol Lab Med 1995; 119(4): 371-373.

8. Hassanein AM, Glanz SM, Kessler HP, Eskin TA, Liu C. beta-Catenin is expressed aberrantly in tumors expressing shadow cells. Pilomatricoma, craniopharyngioma, and calcifying odontogenic cyst. Am J Clin Pathol 2003; 120(5): 732-736.

9. Zámečník M, Michal M. Shadow cell differentiation in tumors of the colon and uterus. Zentralbl Pathol 1995; 140(6): 421–426.

10. Nakamura T. Bladder carcinoma with shadow cell differentiation: a case report with immunohistochemical analyses. Int J Clin Exp Pathol 2012; 5(8): 840-844.

11. Fang J, Keh P, Katz L, Rao MS. Pilomatricoma-like endometrioid adenosquamous carcinoma of the ovary with neuroendocrine differentiation. Gynecol Oncol 1996; 61(2): 291-293.

12. Zámečník M, Jando D, Kaščák P. Ovarian basaloid carcinoma with shadow cell differentiation. Case Rep Pathol 2014; 2014: 391947.

13. Zámečník M, Michal M, Mukenšnabl P. Pilomatrixoma-like visceral carcinomas. Histopathology 1998; 33(4): 395.

14. Zámečník M, Michal M, Mukenšnabl P. Shadow cells in extracutaneous locations. Arch Pathol Lab Med 1996; 120(5): 426-428.

15. Lalich D, Tawfik O, Chapman J, Fraga G. Cutaneous metastasis of ovarian carcinoma with shadow cells mimicking a primary pilomatrical neoplasm. Am J Dermatopathol 2010; 32(5): 500-504.

16. García-Escudero A, Navarro-Bustos G, Jurado-Escámez P, Ríos-Martín J, González-Cámpora R. Primary squamous cell carcinoma of the lung with pilomatricoma-like features. Histopathology 2002; 40(2): 201-202.

17. Nakayama H, Kimura A, Okumichi T, Miyazaki E, Kajihara H, Enzan H. Metaplastic shadow cells in rectal adenocarcinoma: report of a case with immunohistochemical study. Jpn J Clin Oncol 1997; 27(6): 427-432.

18. Brembeck FH, Rosario M, Birchmeier W. Balancing cell adhesion and Wnt signaling, the key role of beta-catenin. Curr Opin Genet Dev 2006; 16(1): 51-59.

19. Kim YS, Shin DH, Choi JS, Kim K-H. The immunohistochemical patterns of beta-catenin expression in pilomatricoma. Ann Dermatol 2010; 22(3): 284-289.

20. Moreno-Bueno G, Gamallo C, Perez-Gallego L, Contreras F, Falacios J. Beta-catenin expression in pilomatricomas. Relationship with betacatenin gene mutations and comparison with beta-catenin expression in normal hair follicles. Br J Dermatol 2001; 145(4): 576-581.

21. Ellenson LH, Ronnett B, Soslow RA, Zaino RJ, Kurman RJ. In: Kurman RJ, ed. Blaunstein’s Pathology of the Female Genital Tract (6th ed). New York, USA: Springer-Verlag Inc.; 2011: 1251-1276.

22. Škorpil F. Obecná a soustavná pathologie novotvarů. Praha: Zdravotnické nakladatelství Společnosti čs. lékařů v Praze; 1950, Tab. XV, obr. 28.

23. Kim KR, Scully RE. Peritoneal keratin granulomas with carcinomas of endometrium and ovary and atypical polypoid adenomyoma of endometrium. Am J Surg Pathol 1990; 14(10): 925-932.

24. Crum CP, Duska LR, Lee KR, Mutter GL. Adenocarcinoma, carcinosarcoma and other epithelial tumors of the endometrium. In: Crum CP and Lee KR, eds. Diagnostic Gynecologic and Obstetric Pathology. Philadelphia, USA: Elsevier Inc.; 2006: 545-610.

25. Saegusa M, Okayasu I. Frequent nuclear beta-catenin accumulation and associated mutations in endometrioid-type endometrial and ovarian carcinomas with squamous differentiation. J Pathol 2001; 194(1): 59-67.

26. Saegusa M, Hashimura M, Yoshida T, Okayasu I. Beta-catenin mutations and aberrant nuclear expression during endometrial tumorigenesis. Br J Cancer 2001; 84(2): 209-217.

27. Brachtel EF, Sánchez-Estevez C, Moreno-Bueno G, Prat J, Palacios J, Oliva E. Distinct molecular alterations in complex endometrial hyperplasia (CEH) with and without immature squamous metaplasia (squamous morules). Am J Surg Pathol 2005; 29(10):1322-1329.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa