MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 51, 2015, No. 3, p. 112
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

PATOLOGIE GIT

… tzv. luštěninové („pulse“) granulomy GIT mohou imitovat nádory

Granulomy spojené s výskytem cizorodého rostlinného materiálu, jehož původ se podařilo identifikovat v pozřených luštěninách, byly popsány v plicích (pod obrazem obrovskobuněčné pneumonie), v dutině ústní (jako tzv. chronická periostitis), v GIT i v jiných lokalizacích již v minulosti, včetně demonstrace vzniku takových změn na zvířecích experimentálních modelech po expozici luštěninám.

V lednovém čísle AJSP přináší skupina severoamerických autorů popis obsáhlého souboru případů (22 vzorků od 17 pacientů). Autoři představují různé histologické typy luštěninových granulomů, léze dělí na hyalinně predominantní typ, který může imitovat amyloidózu, na buněčně predominantní typ a na typ napodobující sklerozující mesenteritis. V 19 vzorcích se podařilo identifikovat zbytky rostlinné tkáně, které autoři porovnávají s histologickými obrazy, získanými zpracováním čočky a různých druhů fazolí.

Zajímavé je, že 7 případů bylo klinicky mylně interpretováno jako manifestace maligního nádoru, jednalo se např. o pacienta s dříve diagnostikovaným kolorektálním karcinomem, u kterého granulomy imitovaly metastatický rozsev nádoru po dutině břišní; dále o manifestní ovariální masu, či o masu v oblasti žlučníku imitující primární tumor podjaterní krajiny.

Podle hypotézy autorů představuje hyalinně predominantní typ časnou lézi, ze které se postupem času vyvine typ buněčně predominantní. Na luštěninový granulom je tedy třeba pomýšlet v diferenciální diagnostice lézí, které se klinicky manifestují jako maligní nádory.

Zdroj:

Nowacki NB et al. Gastrointestinal tract-derived pulse granulomata. Clues to an underrecognized pseudotumor. Am J Surg Pathol 2015; 39: 84-92.

– T. Jirásek –

UROPATOLOGIE

... tzv. postchemoterapeutické sarkomatoidní tumory u pacientů s germinálními nádory varlete jsou většinou sarkomatoidní nádory ze žloutkového váčku

Tzv. postchemoterapeutické tumory u pacientů, kteří absolvovali léčbu nejčastěji generalizovaného germinálního nádoru, byly dlouho považovány za nejasné afekce, přesto bylo doporučováno jejich chirurgické odstranění. Tyto léze mají obvykle vzhled nespecifických vřetenobuněčných proliferací, často s nekrózou. Mohou obsahovat jasnou maligní komponentu, někdy jsou však zcela necharakteristické a připomínají reaktivní fibroblastickou proliferaci (1). Mohou být hyper- nebo naopak hypocelulární, mohou obsahovat myxoidní změny apod. Byly vysloveny názory na jejich původ v teratomu, zvažovalo se i origo v nádorech ze žloutkového váčku.

Howitt et al. hodnotili sestavu 33 sarkomatoidních nádorů u pacientů s germinálními tumory varlete (2). U některých byly přítomné jasné rysy germinálního původu (nádoru ze žloutkového váčku), některé byly tvořené především výše zmíněnou vřetenobuněčnou složkou, jindy definovatelnou sarkomatoidní komponentou. Na základě morfologické analýzy podpořené imunohistochemickým vyšetřením (zejména pozitivita s AE1-AE3, glypicanem 3 a SALL4) jsou tyto léze považovány za sarkomatoidní variantu nádoru ze žloutkového váčku.

Zdroje:

1. Ulbright TM et al. Spindle cell tumors resected from male patients with germ cell tumors. A clinicopathologic study of 14 cases. Cancer 1990; 65: 148-156.

2. Howitt BE et al. Many postchemotherapy sarcomatous tumors in patients with testicular germ cell tumors are sarcomatoid yolk sac tumors. A study of 33 cases. Am J Surg Pathol 2015; 39: 251-259.   

– O. Hes –


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa