Gliosarkóm s komponentou pripomínajúcou alveolárny rabdomyosarkóm: popis prípadu s doposiaľ nepopísanou sarkómovou zložkou


Gliosarkóm s komponentou pripomínajúcou alveolárny rabdomyosarkóm: popis prípadu s doposiaľ nepopísanou sarkómovou zložkou

Gliosarkóm (GS) je relatívne vzácny variant glioblastómu, charakterizovaný bifázickou gliálnou a mezenchymálnou diferenciáciou. Sarkomatózna časť najčastejšie pripomína fibrosarkóm alebo tzv. malígny fibrózny histiocytóm. Vzácne je v GS prítomná heterológna diferenciácia vo forme osteosarkómu, chondrosarkómu, liposarkómu, leiomyosarkómu, skvamóznej alebo žľazovej malígnej epiteliálnej diferenciácie, alebo diferenciácie pripomínajúcej primitívny neuroektodermálny tumor (PNET). Keď je v GS prítomná rabdomyosarkómová diferenciácia, je vo forme malígnych vretenovitých buniek s priečne pruhovanými bunkami alebo okrúhlymi rabdomyoblastami, pripomínajúca embryonálny rabdomyosarkóm. V kazuistike popisujeme GS s komponentou pripomínajúcou alveolárny rabdomyosarkóm. Nádor rástol v solídnych a alveolárnych formáciách a bol zložený z nediferencovaných primitívnych malých okrúhlych buniek s minimálnou cytoplazmou, nápadne zvýšenou mitotickou aktivitou a početnými apoptózami. Rabdomyosarkomatózna diferenciácia bola potvrdená pozitívnou imunohistochemickou reakciou na dezmín a myogenín. Podľa naších vedomostí, takýto histologický vzor nebol v GS doposiaľ popísaný. V krátkosti je prebraná diferenciálna diagnóza prípadu.

Kľúčové slová:
gliosarkóm – alveolárny rabomyosarkóm – myogenín - desmín


Autoři: M. Švajdler jr. 1;  B. Rychlý 2;  M. Gajdoš 3;  F. Pataky 3;  L. Fröhlichová 1;  A. Perry 4
Působiště autorů: Department of pathology UNLP Košice, Slovakia 1;  Cytopathos, spol. s. r. o., Bratislava, Slovakia 2;  Department of neurosurgery UNLP and P. J. Safarik University, Faculty of Medicine Košice, Slovakia 3;  Department of Pathology, Division of Neuropathology, University of California, San Francisco, USA 4
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 4, p. 210-214
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Gliosarkóm (GS) je relatívne vzácny variant glioblastómu, charakterizovaný bifázickou gliálnou a mezenchymálnou diferenciáciou. Sarkomatózna časť najčastejšie pripomína fibrosarkóm alebo tzv. malígny fibrózny histiocytóm. Vzácne je v GS prítomná heterológna diferenciácia vo forme osteosarkómu, chondrosarkómu, liposarkómu, leiomyosarkómu, skvamóznej alebo žľazovej malígnej epiteliálnej diferenciácie, alebo diferenciácie pripomínajúcej primitívny neuroektodermálny tumor (PNET). Keď je v GS prítomná rabdomyosarkómová diferenciácia, je vo forme malígnych vretenovitých buniek s priečne pruhovanými bunkami alebo okrúhlymi rabdomyoblastami, pripomínajúca embryonálny rabdomyosarkóm. V kazuistike popisujeme GS s komponentou pripomínajúcou alveolárny rabdomyosarkóm. Nádor rástol v solídnych a alveolárnych formáciách a bol zložený z nediferencovaných primitívnych malých okrúhlych buniek s minimálnou cytoplazmou, nápadne zvýšenou mitotickou aktivitou a početnými apoptózami. Rabdomyosarkomatózna diferenciácia bola potvrdená pozitívnou imunohistochemickou reakciou na dezmín a myogenín. Podľa naších vedomostí, takýto histologický vzor nebol v GS doposiaľ popísaný. V krátkosti je prebraná diferenciálna diagnóza prípadu.

Kľúčové slová:
gliosarkóm – alveolárny rabomyosarkóm – myogenín - desmín


Zdroje

1. Kleihues P, Burger PC, Adalpe KD, et al. Glioblastoma. In: Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee K, eds. World health organisation classification of tumors. WHO classification of tumors of the central nervous system (4th ed). Lyon, IARC; 2007: 33–49.

2. Okami N, Kawamata T, Kubo O, Yamane F, Kawamura H, Hori T. Infantile gliosarcoma: a case and a review of the literature. Childs Nerv Syst 2002; 18(6–7): 351–355.

3. Charfi S, Ayadi L, Khabir A, et al. Gliosarcoma with osteosarcomatous features: a short illustrated review. Acta Neurochir 2009; 151(7): 809–813.

4. Banerjee AK, Sharma BS, Kak VK, Ghatak NR. Gliosarcoma with cartilage formation. Cancer 1989; 63(3): 518–523.

5. Vlodavsky E, Konstantinesku M, Soustiel JF. Gliosarcoma with liposarcomatous differentiation: the new member of the lipid-containing brain tumors family. Arch Pathol Lab Med 2006; 130(3): 381–384.

6. Khanna M, Siraj F, Chopra P, Bhalla S, Roy S. Gliosarcoma with prominent smooth muscle component (gliomyosarcoma): A report of 10 cases. Indian J Pathol Microbiol 2011; 54(1): 51–54.

7. Ozolek JA, Finkelstein SD, Couce ME. Gliosarcoma with epithelial differentiation: immunohistochemical and molecular characterization. A case report and review of the literature. Mod Pathol 2004; 17(6): 739–745.

8. Kaplan KJ, Perry A. Gliosarcoma with primitive neuroectodermal differentiation: case report and review of the literature. J Neurooncol 2007; 83(3): 313–318.

9. Goldman RL. Gliomyosarcoma of the cerebrum. Report of a unique case. Am J Clin Pathol 1969; 52(6): 741–744.

10. Barnard RO, Bradford R, Scott T, Thomas DG. Gliomyosarcoma. Report of a case of rhabdomyosarcoma arising in a malignant glioma. Acta Neuropathol 1986; 69(1–2): 23–27.

11. Stapleton SR, Harkness W, Wilkin PR, Uttley D. Gliomyosarcoma: An Immunohistochemical analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992; 55(8): 728–730.

12. Sarkar C, Sharma MC, Sudha K, Gaikwad S, Varma A. A clinico-pathological study of 29 cases of gliosarcoma with special reference to two unique variants. Indian J Med Res 1997; 106: 229–235.

13. Sethi S, Siraj F, Roy S. Gliosarcoma with rhabdomyomatous differentiation: A case report. Indian J Cancer 2011; 48(1): 129–131.

14. Perry A, Miller CR, Scheithauer BW, et al. Malignant gliomas with primitive neuroectodermal tumor-like components: a clinicopathologic and genetic study of 53 cases. Brain Pathol 2009; 19(1): 81–90.

15. McLendon RE, Judkins AR, Eberhart CG, Fuller GN, Sarkar C, Ng HK. Central nervous system primitive neuroectodermal tumors. In: Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee K, eds. World health organisation classification of tumors. WHO classification of tumors of the central nervous system (4th ed). Lyon, IARC; 2007: 141–146.

16. Shingu T, Kagawa T, Kimura Y, Takada D, Moritake K, Hoshii Y. Supratentorial primitive neuroectodermal tumor in an aged patient. Case report. Neurol Med Chir 2005; 45(10): 530–535.

17. Gessi M, Setty P, Bisceglia M, zur Muehlen A, et al. Supratentorial primitive neuroectodermal tumors of the central nervous system in adults: molecular and histopathologic analysis of 12 cases. Am J Surg Pathol 2011; 35(4): 573–582.

18. Visée S, Soltner C, Rialland X, et al. Supratentorial primitive neuroectodermal tumours of the brain: multidirectional differentiation does not influence prognosis. A clinicopathological report of 18 patients. Histopathology 2005; 46(4): 403–412.

19. Perry A, Aldape KD, George DH, Burger PC. Small cell astrocytoma: an aggressive variant that is clinicopathologically and genetically distinct from anaplastic oligodendroglioma. Cancer 2004; 101(10): 2318–2326.

20. Galanis E, Buckner JC, Dinapoli RP, et al. Clinical outcome of gliosarcoma compared with glioblastoma multiforme: North Central Cancer Treatment Group results. J Neurosurg 1998; 89(3): 425–430.

21. Kozak KR, Mahadevan A, Moody JS. Adult gliosarcoma: epidemiology, natural history, and factors associated with outcome. Neuro Oncol 2009; 11(2): 183–191.

22. Han SJ, Yang I, Ahn BJ, et al. Clinical characteristics and outcomes for a modern series of primary gliosarcoma patients. Cancer 2010; 116(5): 1358–1366.

23. Han SJ, Yang I, Otero JJ, et al. Secondary gliosarcoma after diagnosis of glioblastoma: clinical experience with 30 consecutive patients. J Neurosurg 2010; 112(5): 990–996.

24. Beaumont TL, Kupsky WJ, Barger GR, Sloan AE. Gliosarcoma with multiple extracranial metastases: case report and review of the literature. J Neurooncol 2007; 83(1): 39–46.

25. Demirci S, Akalin T, Islekel S, Ertan Y, Anacak Y. Multiple spinal metastases of cranial gliosarcoma: a case report and review of the literature. J Neurooncol 2008; 88(2): 199–204.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa