Bitvy vyhrané i (zatím ještě) nevyhrané


Autoři: J. Zámečník
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 4, p. 171
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

nejdříve bitva vyhraná – v době, kdy připravuji editorial k našemu podzimnímu číslu je už těsně po 24. Evropském kongresu patologie v Praze. Pryč s falešnou skromností… byl to úspěch! A to jak po stránce odborné, tak i po stránce společenské. Ačkoli jsme se v přípravném týmu všichni snažili přiložit ruku k dílu, největší břemeno statečně nesl Aleš Ryška, takže ten úspěch jde hlavně za ním – Aleši, děkujeme! Náš časopis samozřejmě nemůže tak významnou událost opominout, takže se můžete těšit na to, že velká část příštího čísla bude věnována právě odbornému i společenskému odhlédnutí za pražským evropským kongresem s velkým Monitorem všeho nového či zajímavého, co na tomto významném setkání zaznělo… anebo v případě posterů “zaviselo” .

A nyní první (zatím) nevyhraná bitva. Jak jsem vás již vícekrát informoval, náš časopis procházel poprvé ve své historii evaluačním řízením na udělení impakt faktoru (IF). Bez většího překvapení nám (zatím) udělen nebyl. Ale to sdělení má i svou pozitivní část. Aby bylo vše jasnější, popíšu nyní podrobněji, jak taková evaluace na udělení IF probíhá, neboť udělení IF bývá občas chybně zaměňováno s prostým spočtením citačního indexu. Situace je mnohem komplexnější.

IF uděluje firma Thomson Reuters, což je velká americká korporace, která obhospodařuje obrovské celosvětové databáze časopiseckých informací, zejména Web of Science. Ročně tato firma monitoruje portfolio s více než 12000 časopisy. Nejedná se jen o lékařské a přírodovědné časopisy, ale o odborné časopisy ze všech vědních oborů. Každý rok nově požádá o evaluaci a zařazení do portfolia více než 2000 dalších časopisů. Úspěšnost je velmi malá – ročně je nově udělen IF jen několika desítkám časopisů; naopak mnohým z těch, kteří už IF mají, je odebrán.

Poté, co jsme požádali a byli přijati k evaluaci, jsme museli ihned po vydání posílat poštou do sídla firmy ve Filadelfii jedno tištěné číslo (bez jakýchkoli dalších informací). Ve firmě pracuje velké množství editorů zaměřených na jednotlivé vědní oblasti; časopisy z oboru patologie tak hodnotí několik specializovaných editorů (často mají i vzdělání v oboru). Jak sama firma uvádí, tito editoři jsou vlastně i experty na literaturu dané oblasti, neboť v oboru není publikováno nic významného, co by jim neprošlo rukama. Proto také tvrdí, že to, jak časopis vypadá, co píše a jak to píše, si posoudí editoři sami (bez našeho komentáře), neboť mají možnost srovnání.

Ačkoli je citační ohlas článků v jiných periodicích důležitý a vyplývá z něho ona hodnota IF, pro udělení IF je nutné splnit mnoho podmínek. Nejdříve uvedu ty, jejichž nesplnění znamená okamžité ukončení evaluace:

  • Timeliness – časopis je z evaluace vyloučen, pokud vychází jindy, než v avizovanou dobu a v jiné frekvenci (svědčí to o práci redakce a o zájmu autorů – časopis, který nemá dostatek článků, nevychází včas atd.)
  • International Editorial Conventions – tj. formální stránka časopisu – hodnotí se nejen celková grafická úprava, ale hlavně zda citace dodržují mezinárodní konvence citování, hodnotí se i klíčová slova, zda jsou názvy článků informativní, jakou informativní úroveň mají abstrakta, kvalita obrázků atd.
  • Peer Review Process – jak vypadá recenzní řízení, jaký je poměr odmítnutých rukopisů atp.
  • Editorial Content – co časopis obsahuje, zda reflektuje současné trendy v oboru, zda přináší něco nového.
  • Full Text English – zde se hodnotí, zda a jaký poměr článků je v angličtině (nebo zda články mají alespoň anglická abstrakta). Premisou k tomu je fakt, že je těžké udělit IF časopisu, jehož informace díky jazykové bariéře nemohou mít globální dopad.
  • Scientific Background of the Editorial Board – sleduje se publikační historie šéfredaktora i jednotlivých členů redakční rady, hodnotí se i zastoupení zahraničních odborníků v redakční radě.

Mám velkou radost (a to je ta pozitivní část sdělení), že řada změn a opatření, která jsme v časopisu podnikli, byla vnímána pozitivně, že v těchto ohledech nebyl shledán problém a že (na rozdíl od naprosté většiny odmítnutých časopisů) naše evaluace nebyla z těchto důvodů zastavena.

Proč jsme tedy IF tentokrát nakonec nezískali? Z mnoha oblastí, které se hodnotí, nám byly vytknuty tři problémy:

  1. náš citační ohlas v zahraničních časopisech je malý (ale je!)
  2. máme málo zahraničních autorů mezi přispěvateli
  3. v našem regionu už existuje několik dobrých časopisů v oboru, a proto vnímají náš region jako oborově pokrytý. Ano, u menších časopisů jako je náš se hodnotí i regionální přínos, a bohužel do “našeho regionu” patří i řada významných evropských časopisů (Virchows Archiv, Journal of Pathology, Acta Neuropathologica, Histopathology, Brain Pathology, Histochemistry and Cell Biology, Journal of Clinical Pathology, Diagnostic Pathology, Pathology Research and Practice atd.).

Co tedy můžeme udělat (resp. co jsme už udělali) pro zlepšení v těchto oblastech. Kromě databáze Medline je náš časopis nově indexován i v databázi EBSCO, čímž se naše články zpřístupnily ve fulltextové verzi řadě předplatitelů této databáze, tj. univerzitám a výzkumným pracovištím. S tím souvisí i možnost přitáhnout větší množství článků ze zahraničí. Za dva roky mého vedení redakce časopisu bylo podáno asi 10 rukopisů ze zahraničí – jeden jsme publikovali; v případě publikace ostatních bych nemohl mít redakční radě za zlé, kdyby za to žádala moje odvolání. Pro povzbuzení zahraničních autorů jsme také zprovoznili nové www stránky časopisu s anglickou verzí (www.CSpatologie.cz). Rádi bychom podpořili zvýšení citovanosti našich článků i českými a slovenskými autory. Připravujeme proto elektronickou i tištěnou verzi tematicky řazeného rejstříku, ve kterém by autor mohl snadno zjistit, které články byly v dané oblasti v našem časopise publikovány a mohl je případně citovat (ostatně i dnes se lze o tomtéž snadno informovat, pokud za hesla, která hledáte v databázi Medline, přidáte Cesk Patol). Pro vlastní hodnotu IF jsou nejdůležitější citace článků vydaných za poslední dva roky, pro zařazení do portfolia se však počítají všechny. Se třetí výtkou mnoho nenaděláme.

Závěrem bych k tomuto tématu ale rád vyzval, abychom IF nevnímali jako svatý grál. Náš časopis asi nebude nikdy místem, kde se budou primárně publikovat převratné objevy v oboru. Přiznejme si, že má-li někdo z nás (mě nevyjímaje) výsledky nějaké zásadní studie nebo mimořádné pozorování, na publikaci v našem časopise nemyslí ani zdaleka na prvním místě. Ale to nevadí. Důležité je, aby časopis plnil cíle své primární mise. Inspirací je německý časopis Der Pathologe (sami němečtí kolegové tvrdí, že i přes nejnižší IF má mezi německými patology nejvyšší čtenost). Tento časopis se koncentruje, tak jako se snažíme i my, spíše než na primární výzkum na poskytování přehledu relevantních nových informací z oboru své domácí odborné komunitě (a většinou v rodném jazyce, což je pro čtenáře vždy s výhodou). Dnes už je velmi obtížné monitorovat veškeré dění v oboru, i když má velká část z nás přístup k online verzím řady zahraničních časopisů. Pokud bychom tedy ani v budoucnu IF nezískali, není třeba smutnit – i bez IF může mít časopis “impakt” pro své čtenáře, zejména tím, že se dobře čte a že přináší čtenářům informace, ze kterých mohou mít užitek, včetně zpráv z dění v naší odborné komunitě.

Poslední (zatím) nevyhranou bitvou, tedy spíše sérií bitev, je boj o budoucnost našeho časopisu. Po řadě jednání jsme se společně s výborem společnosti rozhodli nevykročit na cestu, kterou při změnách své nakladatelské činnosti nastolilo vedení ČLS JEP rozhodnutím předat nakladatelskou činnost do soukromých rukou. Rozhodli jsme se, že půjdeme jinou cestou. Možná náročnější a zodpovědnější – rozhodli jsme se časopis více postavit na vlastní nohy. Ale to by zase mělo do budoucna zaručit obsahovou volnost i svobodu redakční práce, navíc i naši kontrolu nad ekonomikou. Tato bitva ještě vybojována není, ale blížíme se k jejímu konci. Budete-li držet palce, budeme rádi.

Zatím vám přeji poučné a inspirativní čtení

J. ZámečníkŠtítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa