Editorial


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(4): 211-212
Kategorie: Editorial

Vážení členové České urologické společnosti, vážení kolegové a přátelé,

v polovině letošního roku proběhly volby do výboru naší společnosti, které vyvrcholily volbou předsedy a místopředsedů. Dostalo se mi velké cti, že jsem byl zvolen předsedou České urologické společnosti (ČUS) ČLS JEP na další, tentokrát čtyřleté období. Pro mne osobně je to velká čest, současně však cítím zodpovědnost za další chod naší společnosti před všemi jejími členy.

Skončilo období předvolebních slibů a nastal čas, kdy je nutné vrátit se k seriózní a poctivé práci. Je samozřejmě třeba pečlivě zvážit, co v naší společnosti funguje dobře a co je možné a nutné dále zlepšovat.

Česká urologická společnost má vysoké odborné renomé. Vyvrcholením vzdělávacích aktivit je výroční konference, která má vysokou odbornou i organizační úroveň, a troufám si říci, že je v tomto směru kvalitnější než konference řady dalších odborných společností. Nedávno probíhající výroční konference v Praze jen dále zvýšila laťku a potěšující byl i stále stoupající počet účastníků včetně těch aktivních. Jedním z výsledků je i vysoká úroveň péče, kterou je v současné době schopen náš obor pacientům poskytovat.

Za obrovské pozitivum považuji skutečnost, že urologická společnost zůstala i více než 20 let po revoluci jednotná. Přes tradiční předvolební „poměřování sil“ snad všichni cítíme, že ambulantní i lůžková urologie jsou na sobě úzce závislé a tvoří jeden celek. Jakékoliv štěpení by vedlo k oslabení našeho vlivu. Letošní volby sice otočily misky vah, takže ve výboru má převahu složka nemocniční, jsem ale přesvědčen, že i takto složený výbor je schopen plně reflektovat a důstojně zastupovat zájmy ambulantních urologů. Je pouze třeba podporovat atmosféru vzájemné důvěry a vytvořit optimální způsoby komunikace. Prubířským kamenem bude uzavírání nových smluv s pojišťovnami. Já i výbor uděláme maximum pro podporu našich členů, na jednání je však třeba se začít systematicky připravovat již nyní, což bude vyžadovat vzájemnou spolupráci.

Přesto se domnívám, že je mnoho oblastí, které je třeba zlepšovat.

Za nedostatečné považuji dosavadní „PR“ aktivity. Je třeba zlepšit povědomí laické i odborné veřejnosti o našem oboru. Na vhodné strategii již pracujeme spolu s místopředsedy i dalšími členy výboru. Výbor bude připraven spolupracovat i s jednotlivými regiony a pomoci urologům v jejich lokálních PR aktivitách. Věříme, že vhodně zvolená a úspěšná strategie nám pomůže při podpoře našich zájmů v řadě dalších oblastí.

Stále žijeme v obavách o zachování integrity našeho oboru. Týká se to oblasti ženské urologie, onkologické urologie a v náznacích nejnověji i robotické chirurgie. Je třeba v tomto směru postupovat takticky, aktivně a dostatečně razantně.

Souvisí s tím i snaha o zlepšení ekonomického ohodnocení oboru, tedy i nás všech. V tomto směru je třeba vytvořit rozumnou a jasnou dlouhodobou strategii, kterou budeme systematicky naplňovat. Předpokladem bude i získání adekvátních dat mapujících některé segmenty naší činnosti, která budou důležitým podkladem pro jednání a pro dosažení stanovených cílů.

Trápí mne ne úplně ideální stav našeho časopisu „Česká urologie“. Neustále bojuje s nedostatkem příspěvků, což snižuje jeho odbornou úroveň i renomé. Časopis by měl být výkladní skříní oboru, a proto důrazně apeluji na všechny členy, hlavně ty mladší, aby jej svou publikační aktivitou podpořili. Zanedbatelná není ani skutečnost, že jeho případný ekonomický profit jde na konto naší společnosti, tedy na konto nás všech, což v žádném případě nelze říci o dalších urologických časopisech na trhu!

Trápí mne i stav našich webových stránek. V těchto dnech jsme zahájili jejich rekonstrukci a doplnění. Mělo by to přinést zlepšení úrovně informací poskytovaných členům společnosti i dalším návštěvníkům a větší potenciál stránek pro PR aktivity.

Zásadní pozornost by měla být zaměřena na naši mladou generaci, tedy na rezidenty a na mladší kolegy obecně. Výbor se bude snažit sjednocovat edukační aktivity v oblasti postgraduálního i celoživotního vzdělávání. Současně připravujeme projekt tzv. „České školy urologie“, který by měla přinášet možnost systematického vzdělávání všem členům ČUS.

Jedním z cílů je podporovat uplatnění českých urologů v rámci EAU. Celý náš region v tomto směru nezaznamenal větších úspěchů, ač jsme před 20 lety věřili v něco úplně jiného. Prosazení se na evropské úrovni jistě není snadné a vyžaduje velké úsilí a množství práce. Budeme se snažit motivovat mladší urology k návštěvě zahraničních pracovišť (například díky většímu využívání možností EAU scholarship programu) a hlavně k publikační i přednáškové aktivitě. Publikace v kvalitních zahraničních časopisech (s „impact faktorem“) a v časopisu Česká urologie budeme podporovat pomocí finančních cen, které budou udělovány na základě rozhodnutí nezávislé komise.

Naplnění všech těchto cílů bude vyžadovat určité změny v organizaci chodu společnosti. Vytvoříme a zapracujeme do stanov funkci manažera ČUS, jehož úkolem bude kromě organizace chodu sekretariátu i připravovat PR strategii, dohlížet na webové stránky, komunikovat s partnery, koordinovat jednotlivé aktivity a pomáhat při spolupráci mezi členy a výborem ČUS. Bude to spojeno s určitým navýšením finančních nákladů na chod sekretariátu, jsem však přesvědčen, že to je nezbytné pro splnění všech cílů a že se vložené prostředky brzy vrátí.

Vážení přátelé, dovolte, abych využil tuto příležitost a popřál vám všem klidné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v příštím roce. Nečeká nás snadná doba, přesto věřím, že se nám ji díky vzájemné slušnosti i podpoře podaří úspěšně zvládnout. Výbor ČUS se vám v tom bude snažit být nápomocen.

V Praze 28. listopadu 2011

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

předseda ČUS ČLS JEP


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2011 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa