Představení monografie
Vladimír Zvára, Michal Horňák


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2010; 14(2): 120-121
Kategorie: Zpráva

Vážení,

dovoľte, aby sme Vám predstavili druhé prepracované a doplnené vydanie nášho skromného diela o urologických operáciách. Prvé vydanie vyšlo roku 1983. V predhovore k prvému vydaniu sme uviedli, že kniha má zaplniť medzeru v slovenskej urologickej literatúre do tých čias, kým z pera slovenských a českých urológov nevznikne komplexná učebnica, zahrňujúca urologické operácie v širšom rozsahu. Z iniciatívy vedúcich českých urológov sme sa rozhodli pristúpiť na druhé vydanie knihy z názvom Urologické operácie. Podstatnú časť druhého vydania tvorí upravený a rozšírený text z prvého vydania, doplnený kapitolami, ktorých autormi sú skúsení českí a slovenskí poprední urológovia.

Urológia tak ako každá medicínska disciplína sa za posledné desiatky rokov veľmi rýchlo vyvíjala a to hlavne v dôsledku pokroku v oblasti biologických a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie poznať podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. Z chirurgických liečebných postupov možno menovať také, ktoré sa dnes nepoužívajú, lebo ich nahradila medikamentózna, alebo iná liečba. Veľký význam zohrala prevencia, ktorá spôsobila úbytok predtým sa často vyskytujúcich ochorení, ktoré vyžadovali chirurgickú liečbu. Napr. močové konkrementy u detí sa vyskytujú veľmi zriedka a ich ťažké formy úplne vymizli. Ďalšiu zmenu priniesli preventívne prehliadky jednotlivých skupín obyvateľov, či už podľa veku, alebo podľa iných kritérií. Zmenili niektoré operačné postupy na medikamentózne, na druhej strane ale odhalenie včasného štádia ochorenia zvýšilo insporadic dikáciu chirurgickým liečebný výkonom. Možno uviesť karcinóm prostaty, ktorý sa pred 20 rokmi diagnostikoval najčastejšie v pokročilom štádiu, keď už bola možná len paliatívna chirurgická liečba. Dnes je pri včasnej diagnóze možná radikálna chirurgická liečba, pretože odstránením celého orgánu možno pacienta vyliečiť. Významné miesto pri zabezpečení pokroku v urológii znamenajú multicentrické porovnávania dosiahnutých liečebných výsledkov, ktoré spôsobili, že niektoré operácie sa zjednodušili (napr. zriedkavé sú dnes dvojdobé operácie), opustili sa zložité prístupy k patologickému procesu, obmedzili sa radikálne výkony až po zistení rezídua po medikamentóznej liečbe (napr. retroperitoneálna lymfadenektómia.

Veľký význam má pokrok vo výrobe medicínskeho inštrumentária, ktoré umožňuje prístup k patologickému nálezu bez rozsiahlych operačných rán. Ako dôsledok cieľavedomého hľadania účinnejších prostriedkov vznikli aj nové operácie.

Tieto rozsiahle zmeny nepredstavujú zníženie nárokov na vedomosti a na technickú zručnosť. V súvislosti s tým vznikla potreba, aby sa časť pracovísk špecializovala na jednotlivé skupiny chirurgických výkonov, v ktorých aj koncentráciou pacientov dosiahne veľké skúsenosti, prax, a tým špičkovú úroveň. To sú dôvody, prečo sme pozvali k spolupráci skúsených urológov z jednotlivých slovenských urologických pracovísk. Čo považujeme za zvlášť významné, je účasť českých skúsených urológov na napísaní niektorých častí kapitol, v prípade laparoskopie celej kapitoly.

Vydavateľstvo Osveta sa rozhodlo vydať knihu aj v českej verzii.

Neadekvátne zdôrazňovanie technických vymožeností v liečbe ochorení urogenitálneho systému nie je však bez škody pre medicínsky odbor urológia. U mladých lekárov, ktorí sa rozhodujú pre špecializáciu budí dojem, že sa každodenná práca lekára – urológa scvrkáva na obsluhu prístrojov (močové konkrementy rozbíja litotriptor, niektoré operácie uskutočňuje robot, iné cystoskop). Našu knihu vedie snaha, predstaviť urológiu aj z hľadiska operačnej škály ako široký medicínsky odbor, ktorý sa nám v minulých desaťročiach podarilo naplniť a ktorý je užitočné ďalej rozvíjať.


Kniha má 13 kapitol, ktorých sled je identický s prvým vydaním, až na poslednú kapitolu, ktorá sa venuje základom laparoskopickej chirurgie. Autormi doplnených statí v jednotlivých kapitolách sú nasledovní slovenskí a českí urológovia:

Prof. Ján Breza (prednosta urologickej kliniky v Bratislave) doplnil 5. kapitolu „Derivácia moču a náhrada močového mechúra“ a 8. kapitolu o moderné chirurgické liečebné postupy pri ochorení penisu.

Prof. Jan Dvořáček (bývalý prednosta Urologickej kliniky v Prahe) doplnil 2. a 3. kapitolu, ktoré pojednávajú o rekonštrukcii močovodu a o augmentácii močového mechúra.

Doc. Richard Fiala (bývalý prednosta Urologickej kliniky v Hradci Králové) prispel v 7. kapitole k chirurgickej liečbe zúženín prednej močovej rúry.

Prof. Tomáš Hanuš (prednosta I. urologickej kliniky v Prahe) napísal stať o chirurgii ženskej močovej rúry.

Doc. Ladislav Jarolím (zástupca prednostu II. urologickej kliniky v Prahe) má v 3. kapitole stať o chirurgickom postupe pri odstránení močového mechúra.

Prof. Ján Kliment (prednosta Urologickej kliniky v Martine) doplnil pôvodne chýbajúcu stať v 6. kapitole o radikálnej retropubickej prostatektómii pri karcinóme prostaty a upravil stať o biopsii prostaty podľa medzitým sformulovaných medzinárodných noriem.

Doc. Ján Ľupták (z Urologickej kliniky v Martine) doplnil 1. kapitolu a 10. kapitolu o endoskopických operáciách pri močových konkrementoch v obličke, močovode a močovom mechúre.

MUDr. Libor Šafařík (bývalý pracovník I. urologickej kliniky v Prahe) spracoval celú kapitolu o základoch laparoskopie v urológii.

Kniha je určená začínajúcim urológom ako študijná literatúra pre prípravu na atestačnú skúšku. Aj keď sme časť operácií z 1. vydania vynechali, predsa len sme ponechali niektoré základné otvorené operácie aj u tých patologických stavov, u ktorých postupne prevládajú endoskopické postupy. Nie každé urologické pracovisko disponuje totiž modernou technikou, ako aj preto, že nové operácie pomocou endoskopických prístrojov je potrebné pri nepredvídaných komplikáciách niekedy bezprostredne zmeniť na otvorenú operáciu.

Budeme radi, ak v niektorých prípadoch pomôže kniha aj lekárom z iných disciplín, napr. z chirurgie, gynekológie alebo detskej chirurgie.

Ďakujeme Vydavateľstvu Osveta ako aj ilustrátorovi za starostlivú prípravu druhého vydania.

Vladimír Zvara, Michal Horňák

Pozn.: Křest knihy se uskutečnil 15. prosince 2009 v prostorách Slovenské lékařské společnosti v Bratislavě. Více viz http: //www.vydosveta.sk/product/ urologicke-operacie-4684


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2010 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa