ŽIVOTNÍ JUBILEUM DOC. MUDr. KARLA KUBĚNY, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 64, 2008, No. 2, p. 51
Kategorie: Osobní zprávy

13. listopadu 2007 se pan docent Kuběna, CSc., dožil 80 let. Rádi bychom mu popřáli a zavzpomínali. Před 40 lety nastoupil jako primář na očním oddělení ve Zlíně. Opustil vědecké prostředí olomoucké kliniky a vyměnil je za „terén“. Zavedl ve Zlíně v té době moderní přístup operace šedého a zeleného zákalu, transplantace rohovek, operace sítnice a sklivce. Malé okresní oddělení pozvedl na úroveň klinického pracoviště.

Pro nadregionální charakter oddělení svědčila i skutečnost, že sem přicházeli pacienti nejen ze širokého okolí, ale i z Čech a Slovenska. Ti takzvaní „mimookresní“ tvořili více než polovinu pacientů. Vychoval řadu výborných lékařů (mezi nimi i tři primáře). Položil základní kámen pro moderní rozvoj zlínské oftalmologie. Byl nejen výborným odborníkem, ale i skvělým operatérem.

Pan docent Kuběna je pro nás vzorem lékaře a především velkým člověkem. Bere své povolání jako poslání a jeho cílem byl vždy prospěch pacienta.

Jeho slova jsou: „Pro mě byl pacient vždy Někdo. Snažil jsem se, aby měl pocit, že ho očekávám, že je v mé ordinaci vítán“. Dbal vždy, aby se na našem oddělení pacient stal středem pozornosti i ostatních lékařů a sester. V každém pacientovi viděl především člověka, ať to byl národní umělec nebo drobný pasekář z nějaké Lhoty.

V roce 1994 byl panu docentu Kuběnovi udělen titul „Čestný občan města Zlína“, čímž se zařadil mezi významné zlínské osobnosti. V roce 2007 u příležitosti osmdesátin Baťovy nemocnice byl oceněn za zásluhy o rozvoj zdravotnictví ve zlínském regionu. V 80 letech stále pracuje v oftalmologické ambulanci svého syna.

My všichni kolegové i sestry očního oddělení Vám přejeme hodně zdraví a duševní pohody.

Prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.

kolektiv očního oddělení KNTB a.s. Zlín


Štítky
Oftalmológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa