Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. slaví 60 let


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(2): 243
Kategorie: Personalia

Prof. P. Haninec, CSc. patří k našim současným nejlepším neurochirurgům. Programově se brání klamavé reklamě a medializaci své osoby. Narodil se 29. 3. 1958, promoval v r. 1983. Skvělou průpravu pro vědeckou práci a neurochirurgii získal na Anatomickém ústavu 1. LF UK, kde pracoval už jako student od r. 1979. Vedle jiných světových neurochirurgií rok stážoval na univerzitě v Montpellieru. Na Neurochirurgické klinice 1. LF UK v ÚVN působil v letech 1989– 1998 pod vedením prof. I. Fuska a prof. E. Zvěřiny. V naší neurochirurgii není nikdo, kdo by měl tak strmý odborný růst. V r. 1989 atestoval z chirurgie a získal titul CSc., v r. 1994 atestoval z neurochirurgie, v r. 1997 habilitoval a v r. 2002 se stal nejmladším profesorem v oboru. Vyhrál konkurz na přednostu neurochirurgie 1. LF UK a ÚVN, ale nestal se jím. V r. 1998 založil ve FN Královské Vinohrady neurochirurgické oddělení, které se v r. 2000 stalo klinikou 3. LF UK. V období 2003– 2010 byl proděkanem, je členem vědecké rady a dalších institucí, zaručujících vysokou úroveň neurochirurgie v ČR. P. Haninec naplňuje Kuncovo heslo, že žák není hoden svého učitele, když jej nepředčí. Naše neurochirurgie dosahuje světové úrovně úspěšným zaváděním jinde objevených poznatků a metod. P. Haninec patří mezi vzácné výjimky, že do oboru přinesl původní poznatky. Již v letech 1983 přispěl k základnímu výzkumu vývojové anatomie periferních nervů a obalů míchy. V r. 1993 stanovil postupy a časové limity embryonální regenerace. Přispěl tak k chápaní regenerační potence nervů obecně. V r. 1995 vytvořením experimentálního a klinického modelu rekonstrukčních operací pažní pleteně obohatil praktické operační možnosti a výsledky. Doplnil alternativní metody překlenování defektu poškozeného nervu novými poznatky. V r. 2001 prokázal význam přímé a kolaterální reinervace na výsledcích operací. Od r. 2004 jeho práce se spolupracovníky přispěly k celosvětově akceptovanému poznatku, že při end-to-side anastomóze nervů se musí udělat v perineuriu okno. Jinak je metoda neúspěšná. P. Haninec tak rozvinul naši školu chirurgie poranění nervů a brachiálního plexu na světovou úroveň. Jeho sestava operovaných brachiálních plexů a použité metody, zejména u novorozenců, patří mezi světové priority. Neurochirurgická klinika 3. LF UK se v této oblasti stala v ČR nezastupitelnou. Jeho práce o brachiálním plexu se dostala na obal nejprestižnějšího časopisu v oboru, Journal of Neurosurgery, což se nepodařilo žádnému našemu neurochirurgovi. Publikoval přes 230 prací, 65 s impakt faktorem, které byly více než 337× citovány, jeho H index 12. Je zván na nejprestižnější mezinárodní sjezdy, stal se členem redakčních rad a recenzentem prestižních časopisů. Svoje mezinárodní kontakty a výsledky nezištně poskytuje svým žákům, proto úspěšně obhajují vědecké hodnosti a spolupracují s vyspělou cizinou. Klinika pod jeho vedením rozvíjí všechny nejmodernější metody a celou neurochirurgii vč. navigace, monitorace funkcí, vaskulární, onkologické neurochirurgie, traumatologie a spondylochirurgie. Jako brilantní operatér se zaměřuje na nejsložitější operace v lební bazi a elokventních oblastech, jako jsou mozkový kmen a zadní lební jáma a cervikokraniální přechod. Sestava a výsledky operovaných kavernómů v mozkovém kmeni snesou nejpřísnější mezinárodní kritéria.


Hanincův otec je známý slovenský chirurg. Klinika přináší všem pacientům ráj, ale pro Slováky dokonce nebe. S manželkou, lékařkou, mají dvě již dospělé děti. Pavel je štíhlý, vysoký a neuvěřitelně rychlý. Než se my asistenti stačíme obléknout, Pavel už operuje. Asi to souvisí s tím, že P. Haninec je super úspěšný lovec a jeho vášní je africké safari, pilotování a fotografování. Všichni spolupracovníci a pacienti Ti přejí: „Ad multos annos!“

prof. MUDr. E. Zvěřina, DrSc., FCMA

prim. MUDr. F. Šámal, CSc a spolupracovníci

z Neurochirurgické kliniky 3. LF UK  a FN Královské Vinohrady


Štítky
Detská neurológia Neurochirurgia Neurológia
Článek Editorial
Článek Ataxie

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa