Komentář redakce


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(2): 152
Kategorie: Korespondence

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

někteří z Vás zřejmě marně hledali minimonografii v prvním letošním čísle našeho časopisu. Další pak budou překvapeni, že v současném čísle opět publikujeme minimonografii Ataxie autorek J. Paulasové Schwabové a M. Dankové, která byla pod stejným názvem otištěna již v čísle 4/ 2017. Dovolte mi tedy, abych Vám stručně osvětlil, co vedlo redakci k uvedenému postupu.

Brzy po otištění zmíněné minimonografie obdržela redakce dva výše otištěné dopisy redakci, upozorňující na její nízkou kvalitu. První byl psán čtenářem našeho časopisu (prof. Barešem) a druhý pak přímo jedním z recenzentů této minimonografie (prof. Růžičkou). Jak se ukázalo, tak při postupném předávání redakční agendy mezi vedoucími redaktory došlo k situaci, kdy v časové tísni byla inkriminovaná minimonografie přijata do tisku na základě zapracování připomínek pouze dvou recenzentů. Ani třetí, výše zmíněný recenzent ale není v tomto případě zcela „bez viny“, neboť svoji (i když kvalitně zpracovanou) recenzi dodal s časovým zpožděním, a to v době, kdy již byla práce v tisku.

Po obdržení obou dopisů redakci jsme začali tuto nepříjemnou situaci řešit a přitom jsme se neztotožnili s názorem prof. Bareše, že „už nelze chyby práce napravit“. Nakonec jsme řešení, i když nikoli zcela jednoduché, spolu s autorkami nalezli. Minimonografie byla, a to opakovaně, přepracována jak na základě připomínek prof. Růžičky (jako recenzenta), tak i prof. Bareše (jako čtenáře). Tento proces byl časově dosti náročný, ale v tomto případě jsme jednoznačně upřednostnili kvalitu před rychlým otištěním revidované verze. A to je také důvod, proč je minimonografie opětovně otištěna až v tomto čísle. Abychom se vyvarovali duplicitní publikace, tak současně s publikací nové verze stahujeme verzi předchozí z čísla 4/ 2017, o čemž informujeme nejen Vás, jako čtenáře, ale také příslušné citační databáze. Závěrem pak spolu s autorkami práce také „doufáme, že revidovaný text bude pro čtenáře přínosem“.

Čtenáře bych chtěl dále ubezpečit, že redakce ihned přijala technická opatření, aby se podobná situace v budoucnosti pokud možno neopakovala. S cílem udržet vysokou kvalitu publikovaných článků je standardem, že každá minimonografie je recenzována třemi recenzenty. A přestože již máme v současné době v recenzním řízení minimonografii do následujícího čísla, do budoucna zcela nevylučujeme eventuální vynechání minimonografie v některém z budoucích čísel. Zároveň však věříme, že vhodných témat pro minimonografie na následující období budeme mít dostatek. Proto jsme také oslovili předsedy jednotlivých odborných sekcí České neurologické společnosti a někteří z nich nám již některá vhodná témata navrhli, za což jim děkujeme.

A Vám, našim čtenářkám a čtenářům, děkujeme za přízeň, kterou našemu časopisu nadále zachováváte.

prof. MUDr. Roman Herzig , Ph.D., FESO, FEAN

vedoucí redaktor


Štítky
Detská neurológia Neurochirurgia Neurológia
Článek Editorial
Článek Ataxie

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa