Noví členové redakční rady časopisu


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 355
Kategorie: Zprávy z redakce

Vážení a milí čtenáři,

rádi bychom Vám představili nového člena redakční rady našeho časopisu a zároveň koeditora nové sekce Obezitologie a bariatrická chirurgie, prof. MU Dr. Martina Frieda, CSc. Narůstající počet nemocných, kteří vyžadují komplexní péči obezitologů, bariatrických a mininvazivních chirurgů, stejně jako gastroenterologů a endoskopistů, byl důvodem, že se redakce našeho časopisu rozhodla rozšířit záběr periodika na tento dynamicky se rozvíjející a multioborový segment medicíny. Přivítali jsme, že jeden ze zakladatelů oboru u nás i ve světě, prof. Martin Fried, přijal roli koeditora nově vzniklé časopisecké sekce. Těšíme se na další spolupráci s ním a věříme, že již v nadcházejícím čísle časopisu Gastroenterologie a hepatologie 5/2016 přineseme první příspěvky z oblasti obezitologie a bariatrické chirurgie. Významné je také doplnění mezinárodní redakční rady o uznávanou osobnost gastroenterologie, dr. Riedra. Od jeho členství si slibujeme další zvýšení mezinárodní prestiže našeho časopisu, což je nezbytným předpokladem pro zařazení do výhnamných databází a získání impact factoru.

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.


Prof. Fried se věnuje problematice miniinvazivní břišní chirurgie. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Od roku 1982 pracoval na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v letech 1994– 2001 byl jejím primářem. Od počátku 90. let 20. století se věnuje problematice bariatrické a metabolické chirurgie v léčbě obezity a diabetu mellitu 2. typu. V roce 1993 provedl jako první na světě laparoskopickou operaci – neadjustabilní gastrickou bandáž u obézních nemocných. V roce 2005 byl jmenován profesorem chirurgie na 1. LF UK v Praze. Od roku 2009 je přednostou OB kliniky v Praze, největšího centra pro bariatricko-metabolickou léčbu obezity a metabolických poruch s ní spojených v ČR. V letech 1989–1990 pracoval jako starší sekundární lékař ve skotském Glasgow, a v letech 2001– 2002 působil jako vedoucí chirurg nemocnice v Livingstonu ve Velké Británii. Prof. Fried operuje a přednáší doma i v zahraničí. Mimo jiné školil chirurgy z USA, Velké Británie, Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a dalších zemí. Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, nyní působí např. ve výboru IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) a je také výkonným ředitelem její Evropské sekce (IFSO-EC). Prof. Fried je členem několika redakčních rad, např. Rozhledů v chirurgii, časopisů Obesity Surgery a Obesity Facts a od srpna 2016 také redakční rady časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

Florian Rieder, MD


Dr. Rieder absolvoval na Lékařské fakultě Ludwig-Maximilians University v německém Mnichově. Atestaci z interní medicíny a gastroenterologie složil na Univerzitě v Regensburgu v Německu a Cleveland Clinic v USA. Je výzkumným pracovníkem na oddělení patobiologie a odborným pracovníkem oddělení gastroenterologie, hepatologie a výživy Cleveland Clinic v Ohiu. Jeho hlavní oblastí zájmu jsou pacienti s IBD, kde klade důraz na patogenezi, prognózu a terapii a střevní fibrózu. Dr. Rieder je autorem a spoluautorem více než 60 vědeckých publikací. Byl oceněn za odborné znalosti evropskou organizací ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization) a americkou CCFA (Crohn’s and Colitis Foundation of America). Je členem Německé gastroenterologické společnosti, Americké gastroenterologické asociace, Americké fyziologické společnosti, American College of Physicians, a Crohn’s and Colitis foundation of America. Je členem redakční rady časopisů Journal of Crohn’s and Colitis, BMC Gastroenterology, American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology a zástupce šéfredaktora v časopise Clinical and Translational Gastroenterology.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2016 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa