Digestivní endoskopie a endoterapie


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.  s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(3): 198
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

několik let po sobě mám tu čest napsat editorial k endoskopickému číslu našeho časopisu a také letos mohu bez dlouhého přemýšlení začít větou: digestivní endoskopie se rychle rozvíjí. Je to patrné jak v úrovni organizační, tak technologické a metodické. Podle mého názoru se jedná o jednu z nejvíce inovativních oblastí medicíny.

Z odborného hlediska lze konstatovat, že naše země drží s endoskopickým rozvojem krok. Endoskopické metody jsou našim pa­cientům dostupné bez omezení a v solidní kvalitě. Hlavní problém české digestivní endoskopie v současné době leží mimo náš odborný dosah a spočívá v neschopnosti administrátorů zdravotnictví reflektovat náš rozvoj v systému úhrad. Důsledkem je např. prodlužování čekací doby na screeningovou koloskopii nebo podnákladová úhrada moderní endoskopické léčby v klasifikačním systému DRG.

Své odborné sebevědomí projevujeme poměřováním s nejlepšími a podporou slabších. Proto Česká gastroenterologická společnost v roce 2015 podepsala memorandum o spolupráci s Beninskou gastroenterologickou společností, která přináší první výsledky. Díky Vaší podpoře mohly být v Beninu očkovány desítky dětí proti hepatitidě B a díky velkorysé podpoře gastroenterologa MU Dr. Karla Paigera, CSc., je v jedné oblasti Beninu dostupná abdominální sonografie.

S Beninem začínáme spolupracovat také odborně. Věnujte pozornost kazuistickému sdělení předsedy Beninské gastroenterologické společnosti prof. A. R. Kpos­sou popisujícímu nepříznivý průběh hepatitidy A u nedostatečně imunizované pa­cientky španělského původu po příjezdu do Beninu.

Další kazuistika je z pera dr. M. Ďurovcové z Ostravy a upozorňuje na problematiku subepiteliálních lézí žaludku, do jejichž diferenciální dia­gnostiky patří rovněž lymfom. Autorka ukazuje, že správně indikovaná endosonografie s odběrem tkáně na cytologické nebo histologické vyšetření může zásadně změnit terapeutický postup.

Mistrem endoskopického přístupu submukózním tunelem je v naší zemi doc. J. Martínek z Prahy. Jeho popis endoskopicky odstraněného gastrointestinálního stromálního nádoru jícnu je prvním publikovaným případem v Česku a jedním z prvních v Evropě.

Dalším zajímavým sdělením je reference o úspěšné endoskopické redukci volvulu sigmatu následované elektivním chirurgickým řešením autorky dr. I. Mikoviny Kajzrlíkové z Frýdku-Místku.

Velice inovativním segmentem digestivní endoskopie je endoskopická ultrasonografie (EUS). Vedle jejího standardního využití v dia­gnostice se aktuálně rozvíjí EUS-navigovaná endoterapie. V případě EUS-navigované (nebo asistované) drenáže pankreatických tekutinových kolekcí se jedná již o standard péče. Objevují se však postupy nové, jejichž pozice v terapeutických algoritmech není zatím jednoznačně určena. Tyto postupy vyžadují přístup expertů a jsou materiálově vysoce náročné. V tomto čísle časopisu o nich referuje dr. M. Kliment pracující v Berlíně.

Dr. M. Šachlová z Brna se ve své práci věnuje problematice neuroendokrin­ních nádorů v gastroenterologické praxi. Jedná se o často náhodné endoskopické nálezy, které mohou být v mnoha případech řešeny endoskopickou resekcí. Autorka zdůrazňuje význam mezioborové spolupráce.

Dr. L. Benešová z Prahy publikuje výsledky grantového projektu, jehož cílem bylo vyšetření frekvence somatických mutací a genových amplifikací u českých pa­cientů s karcinomem žaludku a identifikace skupiny genových amplifikací, které by mohly sloužit k odhadu prognózy pa­cientů.

Dr. O. Urban z Ostravy je autorem přehledného článku o cholangiopankreatoskopii. Tato endoskopická metoda je v technologicky nové podobě využívána již na více než 10 pracovištích v Česku. Hlavními indikacemi jsou indeterminovaná stenóza žlučových cest a navigace intraduktální léčby obtížné choledocholitiázy.

Do tohoto čísla Gastroenterologie a hepatologie přispěli autoři a spoluautoři pracující ve třech zemích Evropy (Česká republika, Německo, Švédsko) a jedné země Afriky (Benin). Patří jim můj velký dík za to, že připravili čtenářům inspirativní četbu.

Všem čtenářům přeji veselé léto a příjemné chvíle nad stránkami našeho časopisu, ať již papírovými nebo elektronickými.


MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

koeditor sekce digestivní endoskopie

ondrej.urban@vtn.agel.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2016 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa