Kvíz: Je léčená celiakie zdrojem problémů na celý život?


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s. a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(5): 408
Kategorie: Kvíz

Žena narozená v roce 1981 byla od 13 let opakovaně léčena pro sideropenní anémii a únavu. Její rodinná anamnéza byla bez pozoruhodností, nikdo z přímých i vzdálenějších rodinných příslušníků netrpěl žádným autoimunitním nebo nádorovým onemocněním. Sama pacientka vyjma uvedených obtíží nebyla pro jiné choroby léčena ani sledována.

V roce 2001 v jejích 20 letech, po sedmiletém strádání, byla stanovena diagnóza celiakie, a to na základě pozitivity sérologického vyšetření antiendomyziálních protilátek a bioptického vyšetření vzorků z oblasti sestupného raménka duodena. Histologický nález potvrdil subtotální atrofii klků, prohloubení lieberkinských krypt a výraznou zánětlivou infiltraci sliznice. Byla zahájena bezlepková dieta, při které došlo k úpravě stavu a všech dalších klinických projevů, především k normalizaci krevního obrazu, sideropenie a předtím „nevysvětlitelné“ únavy. V roce 2006 plánovaně otěhotněla a průběh gravidity, porodu i poporodního období byl zcela fyziologický. V roce 2010 měla několik týdnů horní dyspeptické obtíže, a proto bylo provedeno kontrolní gastroskopické vyšetření s biopsiemi z aborální části duodena. Makroskopický nález na horní části trávicí trubice byl fyziologický a rovněž histologické vyšetření potvrdilo úplnou restituci duodenální sliznice. Poté došlo ke spontánní úpravě stavu.

Od dubna 2014 se začaly u nemocné objevovat nejprve intermitentně a později denně křečovité bolesti v podbřišku spojené s bolestivým nucením na stolici a s evakuací menšího množství stolice s tmavší krví a hlenem. Laboratorně měla normální hodnoty hemoglobinu a hematokritu, mírně sníženou hodnotu feritinu na 18 µg/l, normální hodnoty CRP (3 mg/l) a zcela normální titr protilátek proti tkáňové transglutamináze (tTG IgA/IgG) i endomyziu. Hodnota fekálního kalprotektinu byla nesignifikantně zvýšena (98 µg/g). Následně bylo provedeno koloskopického vyšetření. Nápadný nález v rektu začínal cca 10 cm od análního okraje, je uveden na obr. 1. Na obr. 2 je endoskopický obraz sliznice rektosigmatu a aborálního sigmatu, který byl zaznamenán až do vzdálenosti 40 cm od análního okraje. Výše byl nález na sliznici fyziologický, a to až na dno céka, Bauhinská chlopeň byla jemná a na terminálním ileu nebyly shledány patologické změny. Histologické vyšetření z bioptických vzorků odebraných z rekta je na obr. 3 a ze sigmatu na obr. 4. CT vyšetření břicha a malé pánve je na obr. 5.

Obr. 1. Endoskopický nález v rektu 10 cm od análního okraje.
Endoskopický nález v rektu 10 cm od análního okraje.

Obr. 2. Endoskopický nález v aborálním sigmatu zasahující až do vzdálenosti 40 cm od análního okraje.
Endoskopický nález v aborálním sigmatu zasahující až do vzdálenosti 40 cm od análního okraje.

Obr. 3. Histologický nález z biopsií odebraných v rektu ve vzdálenosti 10 cm od análního okraje (z archivu prim. MUDr. I. Vítkové z Hlavova patologicko-anatomického ústavu v Praze).
Histologický nález z biopsií odebraných v rektu ve vzdálenosti 10 cm od análního okraje (z archivu prim. MUDr. I. Vítkové z Hlavova patologicko-anatomického ústavu v Praze).

Obr. 4. Histologický nález v rektosigmatu ve vzdálenosti 35 cm od análního okraje (z archivu prim. MUDr. I. Vítkové z Hlavova patologicko-anatomického ústavu v Praze).
Histologický nález v rektosigmatu ve vzdálenosti 35 cm od análního okraje (z archivu prim. MUDr. I. Vítkové z Hlavova patologicko-anatomického ústavu v Praze).

Obr. 5. Vyšetření výpočetní tomografií malé pánve.
Vyšetření výpočetní tomografií malé pánve.

Otázka:

Jaká je vaše diagnóza?

Správná odpověď a komentář na str. 465


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2014 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa