Autodidaktický test: gastrointestinální onkologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(5): 466
Kategória: Autodidaktický test

1. Pokrytí české populace metodami screeningu kolorektálního karcinomu bylo v roce 2012:

 • a) ≤ 10 %
 • b) 10–20 %
 • c) 20–30 %
 • d) 30–40 %

2. Screeningovou kolonoskopii je nutné opakovat, pokud je stupeň střevní přípravy na čtyřstupňové škále:

 • a) pouze D
 • b) C a D
 • c) B a C a D
 • d) stupeň přípravy není podstatný

3. Které z následujících tvrzení není pravdivé:

 • a) Evropská gastroenterologická společnost (ESGE) doporučuje dělenou střevní přípravu
 • b) zlatým standardem střevní přípravy před kolonoskopií jsou roztoky polyetylenglykolu
 • c) roztoky polyetylenglykolu není možné použít u pacientů s onemocněním ledvin
 • d) hodnocení rizika kardiovaskulárních onemocnění (SCORE) vychází z těchto parametrů: věk, pohlaví, kouření, systolický TK, hladina celkového cholesterolu

4. Rozsah postižení submukózy u T1 kolorektálního karcinomu:

 • a) lze určit dle Vídeňské klasifikace, kde invazivitu charakterizuje stupeň 3
 • b) Kikuchiho klasifikace rozlišuje postižení ve třech vrstvách (sm1, sm2, sm3)
 • c) i pokud nedojde k průniku tumoru do submukózy, existuje riziko postižení lymfatických uzlin
 • d) T1 tumory jsou většinou řešeny endoskopicky

5. Indikační kritéria transanální endoskopické mikrochirurgie jsou:

 • a) velikost tumoru < 30 mm
 • b) postižení < 50 % obvodu rekta
 • c) vzdálenost tumoru od anokutánní linie ≤ 25 mm
 • d) pouze Tis

6. Které z následujících tvrzení ohledně karcinomu pankreatu je pravdivé:

 • a) představuje přibližně 10 % všech zhoubných nádorů
 • b) duktální adenokarcinom je vzácný
 • c) použití režimu FOLFIRINOX u pacientů s pokročilým onemocněním může vést ke značnému prodloužení času do progrese a celkového přežívání
 • d) režim FOLFIRINOX výrazně zhoršuje kvalitu života nemocných

7. Medián přežití pacientů s generalizovaným karcinomem kolorekta je v současné době:

 • a) ≤ 12 měsíců
 • b) 12–24 měsíců
 • c) 24–36 měsíců
 • d) 36–48 měsíců

8. Indukční systémová léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu:

 • a) nemá za cíl umožnit resekabilitu primárně neresekabilních metastáz
 • b) nemá vliv na počet R0 resekcí
 • c) zvyšuje počet R0 resekcí
 • d) snižuje počet R0 resekcí

9. V diagnostice karcinomu pankreatu má druhá generace kontrastní endosonografie (CEH EUS) v porovnání s konvenční EUS spíše:

 • a) nižší senzitivitu
 • b) vyšší senzitivu
 • c) nižší specificitu
 • d) nižší negativní prediktivní hodnotu

10. Metalické jícnové stenty:

 • a) byly zavedeny do praxe počátkem 21. století
 • b) již od počátku byly vyráběny z nitinolu
 • c) k perforacím dochází u méně než 1 % pacientů
 • d) u karcinomu jícnu jsou využívány zejména nepovlečené metalické stenty

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2014 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa