Plány a představy redakční rady na rok 2013


Autoři: M. Lukáš 1;  I. Kratochvílová 2
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze 1;  Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie, Ambit Media, Brno 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 6-7
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

časopis Gastroenterologie a hepatologie vstupuje do svého 67. ročníku a každý začátek nové série tohoto perio­dika je spojen ze strany redakční rady a nakladatele na straně jedné a odborné veřejnosti na straně druhé s určitými očekáváními a představami. Naše pravidelné čtenáře bychom chtěli ubezpečit, že redakční rada se bude snažit směřovat časopis ve stejném duchu, tak jak tomu bylo v posledních dvou ročnících. S vedením nakladatelství Ambit Media bylo domluveno, že se rozsah časopisu v roce 2013 nebude již měnit a že každé číslo bude mít důstojný rozsah 88 stran. Zaměření každého čísla časopisu na jednu z oblastí zahrnující IBD, hepatologii, digestivní endoskopii, klinickou a experimentální gastroenterologii a gastrointestinální onkologii se ukázalo být výhodné, protože umožňuje připravit s velkým předstihem dostatečné množství kvalitních příspěvků, a udržet tak potřebnou odbornou úroveň a rozsah časopisu. Tímto je kompenzován chronický nedostatek kvalitních původních vědeckých prací, které z pochopitelných důvodů autoři adresují do jiných časopisů, které mají patřičnou indexaci v časopiseckých databázích a tak oceňovaný a vyžadovaný impact factor. Nutným důsledkem je to, že uvedená koncepce časopisu určuje jeho obsah a charakter. Drtivá většina prezentovaných článků má přehledný charakter a slouží především k postgraduálnímu vzdělávání. Představa, že obsah časopisu budou tvořit převážně původní sdělení a výsledky výzkumných prací, není reálná a neodpovídá možnostem časopisu ani produkci a nabídce kvalitní výzkumné práce v našich zemích. Tato situace nemůže být rychle, natož skokově odstraněna a bylo by stejně iluzorní si myslet, že se časopis stane během krátké doby respektovaným mezinárodním časopisem, do kterého se pohrnou texty přispěvovatelů a mladých výzkumníků se žádostí o zveřejnění výsledků klinického a experimentálního výzkumu. Kdo očekával tento posun, může být s vývojem a obsahem našeho časopisu zklamán. Na druhou stranu je potřeba konstatovat, že výše uvedené představuje zatím velmi vzdálený cíl, ke kterému je nutné se systematicky a postupně přibližovat. První krok, který by nás mohl trochu posunout, je dosažení indexace v časopisecké databázi PubMed. To je také největší ambice, se kterou do letošního roku redakční rada časopisu Gastroenterologie a hepatologie vstupuje. Domníváme se, že v současné době byla dokončena konsolidace struktury a fungování časopisu. V právě ukončeném ročníku bylo dosaženo stabilní struktury a rozsahu časopisu, byl zaveden funkční redakční systém, byla provedena úprava webových stránek včetně prezentací videozáznamů. Struktura každého čísla byla v minulém ročníku rozšířena o sekci Gastrointestinální onkologie a byla přidána sekce Diskuzní fórum. Z plánovaných kroků chceme ještě dokončit zavedení identifikace článků, které by byly publikovány on-line s určitým předstihem, před zveřejněním práce v „papírové“ podobě. Při dostatečné zásobě příspěvků a vzhledem k omezenému počtu šesti čísel časopisu během jednoho ročníku se může stát, že na publikování příspěvků mohou autoři čekat nepřijatelně dlouhou dobu, až 6–9 měsíců, ačkoli byl příspěvek již dávno akceptován k publikaci. Proto je žádoucí mít možnost přijatý příspěvek zveřejnit v on-line podobě v krátké době po přijetí k publikaci. K tomu je však nezbytné mít nástroje k identifikaci článku. Identifikace příspěvků v on-line podobě se označuje zkratkou DOI. Bohužel zatím žádný časopis, který spadá do vydavatelství České lékařské společnosti JEP toto označení ještě nemá, proto je cesta k jeho získání poměrně složitá. V okamžiku, kdy tento poslední krok bude dokončen, podáme žádost o indexaci časopisu v databázi PubMed v Bethesdě. Lze očekávat, že to nebude proces ani snadný a už vůbec ne rychlý. Protože se náš časopis v minulosti již dvakrát a neúspěšně o indexaci ucházel, bylo podle mezinárodních regulí určeno, že s další žádostí můžeme přijít až s pětiletým odstupem. Nemusíme zdůrazňovat, že k tomuto aktu je nutné přistupovat s nejvyšší odpovědností a pečlivostí.

Novinkou v tomto ročníku je zařazení autodidaktického testu, který bude obsahovat otázky týkající se článků hlavního tématu v každém čísle. Odpovědi na otázky je možné zadat na webových stránkách časopisu ­www.csgh.info a jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu 1 000 Kč.

V roce 2013 proběhne několik velkých kongresů, o kterých bude časopis přinášet informace a bude zveřejňovat in-extenso abstrakta přijatých původních prací. První z velkých akcí tohoto roku budou tradiční Májové hepato­logické dny v Karlových Varech. Druhým velkým kongresem budou Slovenko-české endoskopické dny a Slovensko-český gastroenterologický kongres, obě zmíněné konference se budou konat v Bratislavě ve dnech 3.–6. června 2013 a zvláštní číslo časopisu přinese abstrakta z těchto konferencí. Třetí velkou akcí tohoto roku bude 5. kongres české gastro­enterologické společnosti ve dnech 6.–9. listopadu v Karlových Varech. V časopise budeme přinášet podrobné informace o všech těchto akcích.

Pro úplnost přinášíme přehled příspěvků, které byly v loňském – 66. ročníku – zaslány do redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Bylo zveřejněno celkem 19 původních prací, 24 přehledných referátů, 7 doporučených postupů, 7 úvodníků koeditorů, 7 kazuistických sdělení, 6 lékových profilů, 2 komentáře k významným zahraničním publikacím, 8 příspěvků do diskuzního fóra a 27 zpráv z odborných akcí a osobních sdělení. Na webové stránky časopisu byly umístněny 2 videoka­zuitsiky. Definitivně byly odmítnuty 2 doručené práce.

Na závěr předkládáme plán šesti čísel časopisu Gastroenterologie a hepato­logie v roce 2013 s jednotlivými vedoucími tématy a daty vydání.

Harmonogram vydání a tematické zaměření časopisu Gastroenterologie a hepatologie pro rok 2013.
A time schedule of journal´s publication with major topics for 2013.
Harmonogram vydání a tematické zaměření časopisu Gastroenterologie a hepatologie pro rok 2013. A time schedule of journal´s publication with major topics for 2013.

Za redakční radu

Milan Lukáš a Irena Kratochvílová


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa