Vliv hypotermie na aktivitulaktátdehydrogenázy v krevním sérua v mozkové kůře u 14dennícha dospělých laboratorních potkanů


Vliv hypotermie na aktivitulaktátdehydrogenázy v krevním sérua v mozkové kůře u 14dennícha dospělých laboratorních potkanů

Cíl studie:
Zjistit a upřesnit možný protektivní vliv různého stupně hypotermie na metabolismusmozkové kůry u 14denního a dospělého laboratorního potkana.Typ studie: Experimentální práce – úvodní část.Název a sídlo pracoviště: Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha.Metodika: Homogenáty mozkové kůry 14denních a dospělých laboratorních potkanů (Wistar– našeho chovu) byly inkubovány při různých teplotách (38 °C = normotermie, 30 °C = středníhypotermie, 22 °C = hluboká hypotermie). Po skončení 30min. inkubace byla změřena aktivitalaktátdehydrogenázy (LDH) [E.C. 1.1.1.27]. Zároveň jsme sledovali aktivitu LDH v krevním séru.Výsledky byly vždy srovnávány s výsledky u kontrolních skupin a s výsledky dosaženými v analogickémuspořádání na dospělých jedincích (ve stáří 90-120 dní postnatálního života).Výsledky: Aktivita LDH v krevním séru mláďat ve sledovaných teplotních režimech nebyla ovlivněnastatisticky významným způsobem. V tkáni mozkové kůry bylo zjištěno mírné, ale statistickyvýznamné snížení aktivity LDH vlivem hypotermie. U dospělých experimentálních zvířat hypotermicképrostředí průkazně snížilo enzymatickou aktivitu LDH v krevním séru, zatímco v tkánimozkové kůry nebyly nalezeny statisticky významné změny. Při porovnání výsledků (µkat/l)u kontrolních skupin laboratorních potkanů byly vždy naměřeny průkazně vyšší hodnoty LDHu mláďat, a to v krevním séru i v tkáni mozkové kůry, než u dospělých zvířat.Závěr: Byla prokázána odlišná aktivita LDH v krevním séru a v tkáni mozkové kůry u 14dennícha dospělých laboratorních potkanů. Hypotermické prostředí ovlivnilo různým způsobem aktivituLDH v těchto sledovaných věkových kategoriích, a to jak v krevním séru, tak i v tkáni mozkovékůry. Diskutuje se o významu uvedených odlišností.

Klíčová slova:
hypotermie, laktátdehydrogenáza, mozková kůra, protekce


Infl uence of Hypothermia on the Activity of LactateDehydrogenase in Blood Serum and Brain Cortex in 14-weekand Adult Laboratory Rats

Objective:
In the following study, possible protective effect of hypothermia (of various degree) onbrain cortex metabolic activity in very young animals and adult rats was examined.Design: Experimental study.Setting: Institute of Physiology, 1st Med. Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic.Methods: Homogenates of brain cortex of 14-day-old and adult rats and simultaneously bloodserum were examined for lactate-dehydrogenase activity (LDH), [E.C. 1.1.1.27]. Three variouslytempered incubation media (38 °C = control values, 30 °C = mild hypothermia, 22 °C = stronghypothermia) were checked. Also the adult rats (90-120 days) were examined (in the same arrangement).Results: The LDH activity in the blood serum of 14-day-old rats under hypothermic conditionwas unchanged as compared with control values. In their brain cortex the hypothermia evokesa signifi cant changes in LDH activity (µkat/l). In adult rats the results are different: no signifi cantchanges in LDH activity in the brain cortex under hypothermic condition were found, but signi-fi cant drop in mentioned enzyme activity in the blood serum was established. Finally: in younganimals the starting LDH activity in the blood serum as well as in the brain cortex was alwayssignifi cantly higher as compared with values found in adult animals.Conclusion: The starting higher LDH activity in the blood serum as well as in the brain cortex inyoung rats (as compared with adults) and the different feature of LDH changes under hypothermicconditions are considered and discussed especially with the possibility of protective actionof hypothermia in hypoxic and asphyxic newborns.

Key words:
hypothermia, lactatedehydrogenase, brain cortex, protection


Autoři: L. Šmídová;  J. Mourek;  V. Šlapetová;  A. Dohnalová
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha, vedoucí prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (2): 129-132
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit a upřesnit možný protektivní vliv různého stupně hypotermie na metabolismusmozkové kůry u 14denního a dospělého laboratorního potkana.Typ studie: Experimentální práce – úvodní část.Název a sídlo pracoviště: Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha.Metodika: Homogenáty mozkové kůry 14denních a dospělých laboratorních potkanů (Wistar– našeho chovu) byly inkubovány při různých teplotách (38 °C = normotermie, 30 °C = středníhypotermie, 22 °C = hluboká hypotermie). Po skončení 30min. inkubace byla změřena aktivitalaktátdehydrogenázy (LDH) [E.C. 1.1.1.27]. Zároveň jsme sledovali aktivitu LDH v krevním séru.Výsledky byly vždy srovnávány s výsledky u kontrolních skupin a s výsledky dosaženými v analogickémuspořádání na dospělých jedincích (ve stáří 90-120 dní postnatálního života).Výsledky: Aktivita LDH v krevním séru mláďat ve sledovaných teplotních režimech nebyla ovlivněnastatisticky významným způsobem. V tkáni mozkové kůry bylo zjištěno mírné, ale statistickyvýznamné snížení aktivity LDH vlivem hypotermie. U dospělých experimentálních zvířat hypotermicképrostředí průkazně snížilo enzymatickou aktivitu LDH v krevním séru, zatímco v tkánimozkové kůry nebyly nalezeny statisticky významné změny. Při porovnání výsledků (µkat/l)u kontrolních skupin laboratorních potkanů byly vždy naměřeny průkazně vyšší hodnoty LDHu mláďat, a to v krevním séru i v tkáni mozkové kůry, než u dospělých zvířat.Závěr: Byla prokázána odlišná aktivita LDH v krevním séru a v tkáni mozkové kůry u 14dennícha dospělých laboratorních potkanů. Hypotermické prostředí ovlivnilo různým způsobem aktivituLDH v těchto sledovaných věkových kategoriích, a to jak v krevním séru, tak i v tkáni mozkovékůry. Diskutuje se o významu uvedených odlišností.

Klíčová slova:
hypotermie, laktátdehydrogenáza, mozková kůra, protekce

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa