Česká gynekologie - Číslo /2022

Pôvodná práca

232
Comparison of enhanced recovery protocol with conventional care in patients undergoing urogynecological surgery

G. Yilmaz, E. Can, D. O. Omaygenc, N. Tuten, F. Olmez, H. Kiyak, P. Y. Bahat, A. Akca, Z. Salihoglu

239
Bariéry českých žen v účasti na screeningu karcinomu děložního hrdla

A. Altová, M. Lustigová

245
Gravidita v jizvě po císařském řezu – retrospektivní analýza případů z let 2012–2021

J. Hanáček, H. Heřman, Brandejsová A., Eminger M., P. Křepelka, Velebil P., L. Krofta, K. Macková


249
Vaskularizovaná léze myometria

A. Richtárová, K. Hlinecká, Z. Lisá, B. Boudová, R. Kocián, J. Kaván, M. Mára


Kazuistika

255
Pacientka s primárním adenokarcinomem apendixu metastazujícím do ovaria

Frgálová A., Marek R., Klos D., J. Hanáček, R. Pilka

261
Amniotic fluid embolism – review and multicentric case analysis

H. Heřman, A. Tefr Faridová, M. Volfová, Džuponová G., E. Hostinská, R. Pilka

269
SARS-CoV-2 placentitida jako příčina intrauterinního úmrtí plodu u pacientky s infekcí covid-19 a probíhajícím HELLP syndromem

Kouřilová J., Hylmarová J.

274
Cefalothorakoomfalopagus – vzácný typ spojených dvojčat z pohledu patologa

Krajíčková M., Špůrková Z.

278
Unilaterálna makrocystická dysplázia a kontralaterálna agenéza obličky u monoamniálneho dvojčaťa

Ostatníková M., P. Doležal, M. Gábor, J. Záhumenský


282
Dělohu zachovávající operace adenomyózy a její vliv na reprodukční výsledky

K. Hlinecká, Z. Lisá, B. Boudová, A. Richtárová, M. Mára, D. Kužel, M. Fanta

289
Role elektrické „power“ morcelace v minimálně invazivní gynekologické operativě

B. Boudová, A. Richtárová, F. Frühauf, D. Fischerová, M. Mára

295
Perforace dělohy při nitroděložních výkonech a její řešení

D. Driák, B. Sehnal, Jarošová L., Dvořáčková K.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa