Sjezd České lékařské společnosti JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2023; 162: 12
Kategória: Aktualita

19. ledna 2023 se ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze konal řádný sjezd České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za účasti 119 delegátů reprezentujících společnosti a spolky lékařů zastoupené v ČLS JEP.

Pozváni byli a zahájení sjezdu se zúčastnili ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a dále ředitel Fakultní nemocnice Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík a děkan 2. LF UK v Praze prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Hlavními meritorními body jednání sjezdu byly úprava stanov, kdy po živé diskusi byla přijata možnost profesního členství a zvýšení základního členského příspěvku na 500 Kč ročně, a dále přijetí 3 nových odborných společností, a to České mikrobiomové společnosti, Společnosti pro porty a permanentní katétry a České společnosti rekonstrukční mikrochirurgie.

Rovněž bylo zvoleno nové předsednictvo ČLS JEP, které je již tradičně také redakční radou Časopisu lékařů českých, a jeho složení je tedy uvedeno v tiráži každého vydání ČLČ. Předsedou ČLS JP byl potvrzen prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.

Podrobný zápis, usnesení i jeho přílohy jsou vyvěšeny na webu: www.cls.cz/dulezita-upozorneni/sjezd-delegatu-cls-jep-2023-zapis-a-vysledky-voleb-12546.

redakce

 

Předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina
Předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina

Pracovní předsednictvo sjezdu delegátů ČLS JEP a ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek
Pracovní předsednictvo sjezdu delegátů ČLS JEP a ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 1

2023 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa