Sedmdesát let prof. Aleše Žáka


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 115
Kategória: Osobní zprávy

V letošním roce se dožívá významného životního jubilea prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Narodil se 25. května 1951 v Praze. Po absolvování gymnázia v Botičské ulici studoval na Fakultě všeobecného lékařství (dnes 1. lékařské fakultě) Univerzity Karlovy, kde jako vynikající student promoval v roce 1975. Po krátkém působení na interním oddělení nemocnice v Příbrami v letech 1975–1976 nastoupil jako sekundární lékař na IV. interní kliniku a po složení druhé atestace z vnitřního lékařství v roce 1982 se stal odborným asistentem.


V roce 1995 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru vnitřního lékařství na téma „Vliv n-3 mastných kyselin na metabolismus lipidů a některé parametry glukoregulace u hyperlipidemií“. Následovala habilitační práce na téma „Lipidy v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění. Význam esenciálních mastných kyselin“ v roce 1999. Dva roky poté úspěšně obhájil doktorskou disertační práci na téma „Mastné kyseliny, hyperhomocysteinemie a oxidativní stres: rizikové faktory kardiovaskulárních a metabolických onemocnění“ vše na 1. lékařské fakultě UK. V roce 2005 byl jmenován profesorem.

Od počátku působení na klinice se jeho výzkumný zájem soustředil na poruchy metabolismu lipidů z hlediska patogeneze, prevence a riziku kardiovaskulárních chorob. S tím souvisí rovněž odborné zaměření na dyslipidemii, inzulinovou rezistenci a oxidační stres a postupně také na intenzivní metabolickou péči, nutriční podporu ve vnitřním lékařství a intenzivní péči v gastroenterologii. Především je však vynikajícím klinikem s širokým rozhledem napříč celým vnitřním lékařstvím.

Jeho velké nasazení a pracovitost se projevila, když se v roce 2000 stal přednostou IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, a to v době, kdy probíhala restrukturalizace interních klinik. Ve funkci přednosty působil až do roku 2019. Po celou dobu, kdy kliniku vedl, nepřestal působit v pedagogické oblasti, a to jak pregraduální, tak postgraduální, prostřednictvím přednášek i vedení seminářů. Úspěšně dovedl 5 postgraduálních studentů k završení jejich studia. Je řešitelem grantů a výzkumných záměrů, autorem více než 350 publikací a jeho H-index má hodnotu 22. Autorství monografií bylo oceněno Cenou rektora UK a cenou České internistické společnosti ČLS JEP.

Vedle časově náročného vedení kliniky zastával 13 let funkci proděkana pro vědeckou činnost a akademické hodnosti a byl členem Vědecké rady 1. LF. V současné době je členem Akademického senátu 1. LF UK a předsedou jeho komise pro studijní záležitosti. Zároveň je garantem specializačního vzdělávání pro obor vnitřní lékařství na 1. LF UK a předsedou SOR vnitřního lékařství.

Za kolektiv spolupracovníků přeji profesoru Žákovi pevné zdraví a mnoho dalších úspěchů v pracovním i osobním životě.

Radan Brůha


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 2-3

2021 Číslo 2-3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa