Zemřel profesor Vítězslav Kolek


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 52
Kategória: Osobní zprávy

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 náhle opustil tento svět prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc. Světově uznávaný odborník vedl kliniku od roku 1999. Letos by se dožil 67 let.


Vítězslav Kolek se narodil 7. září 1953 v rodině lékaře v Olomouci, kde po absolvování gymnázia Jiřího z Poděbrad vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého. Promoval v roce 1977 a ve stejném roce zde nastoupil jako sekundární lékař na tehdejší Kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí, působil také na II. interní klinice FN Olomouc. Získal atestaci z vnitřního lékařství, nástavbovou atestaci z tuberkulózy a respiračních nemocí a atestaci z klinické onkologie.

V roce 1991 se stal docentem pro obor vnitřní nemoci a o 6 let později profesorem vnitřního lékařství. Hodnosti docenta a profesora, stejně jako vědeckých titulů CSc. a DrSc., dosáhl především za výzkum v oblasti sarkoidózy a jiných intersticiálních plicních procesů. Spolu s molekulárními genetiky a imunology LF UP byl členem týmu, který patří mezi přední výzkumná evropská centra zkoumající tyto nemoci. V roce 1999 převzal vedení Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc. Ve funkci přednosty působil až do svého skonu.

Profesor Kolek byl autorem 30 monografií, 36 kapitol v monografiích, 3 učebních textů a autorem či spoluautorem více než 500 odborných publikací a 1500 přednášek doma i v zahraničí; databáze SCOPUS uvádí 3261 citací, H-index 30. V letech 2004–2011 zastával funkci proděkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého pro studium v cizím jazyce a zahraniční vztahy.

V letech 2010–2018 byl předsedou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP (ČPFS), až do své smrti pak zůstal jejím místopředsedou s aktivitami v jednotlivých odborných sekcích. Působil také jako předseda České aliance proti chronickým respiračním nemocem (ČARO), člen výboru České organizace pacientů s plicními nemocemi (ČOPN) a byl členem kolegia ředitele České iniciativy pro astma (ČIPA).

Byl aktivní i v organizaci celostátních a mezinárodních odborných setkání jako PneumoUpdate, Moravskoslezské dny pneumologie, Mezikrajské pneumologické dny, Tománkovy bronchologické dny a bronchologické workshopy, Kongres ČPFS, Kongres ČPFS a SPFS.

Profesor Kolek byl členem Americké hrudní společnosti (ACCP) a zakládajícím členem Světové asociace sarkoidózy a jiných granulomatóz (WASOG). Aktivně spolupracoval s Evropskou respirační společností (ERS), působil zde jako národní delegát a účastnil se tvorby několika odborných doporučení, např. jednání v ERS Respiratory Infections HERMES Task Force.

Byl členem atestační komise oboru pneumologie a ftizeologie, národním delegátem ČR v Evropské respirační společnosti, členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, Vědecké rady LF UP, panelu expertů České agentury zdravotnického výzkumu, Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP a dalších expertních týmů.

Na svém pracovišti pomáhal vytvořit specializovanou jednotku intenzivní péče, spánkovou laboratoř, izolační jednotku pro pacienty s TBC, pneumoonkologické centrum, centrum pro idiopatickou plicní fibrózu, centrum pro léčbu závislých na tabáku, centrum pro těžké astma, centrum pro cystickou fibrózu dospělých, centrum péče o nemocné po transplantaci plic a pneumoonkochirurgické centrum.

Jsme hrdí, že jsme mohli pod vedením pana profesora pracovat. Čest jeho památce!

MUDr. Samuel Genzor

za Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa