Profesor Zdeněk Mraček oslavil 90 let


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 50
Kategória: Osobní zprávy

Významný český neurochirurg prof. MUDr. Zdeněk Mraček oslavil v plné duševní svěžesti 6. ledna 2020 životní jubileum.


Komunistický režim Zdeňku Mračkovi zkřížil cestu jak na gymnáziu, kdy byl vězněn za položení věnce u památníku TGM, tak při studiu medicíny, kdy byl odvelen na 2 roky k pomocným technickým praporům (tzv. PéTéPé).

Po studiu nastoupil na nově vzniklý ordinariát neurochirurgie v Plzni pod vedením MUDr. Quida Ledinského, na něhož oslavenec dodnes s úctou vzpomíná. Ledinský byl žákem profesora Rudolfa Petra z hradecké neurochirurgie. V roce 1964 Zdeněk Mraček po výzvě profesora Zdeňka Kunce přestoupil na neurochirurgickou kliniku do Ústřední vojenské nemocnice v Praze a tam později složil atestaci z neurochirurgie.

V září roku 1966 se MUDr. Mraček vrátil zpět do Plzně na uvolněné místo ordináře neurochirurga. Vyzbrojen znalostmi Kuncovy a Petrovy školy, houževnatostí a nesmírnou pracovitostí zasvětil svůj život neurochirurgii. Brzy vynikl jako skvělý diagnostik, brilantní operatér a novátor, který zaváděl a prosazoval nové postupy v léčbě kraniocerebrálních poranění, akutní léčbě cévních onemocnění mozku a v terapii neztišitelné bolesti.

Mračkův odborný zájem byl široký. Rozpracoval Kuncovu modifikaci Sjöquistovy trigeminální traktotomie u pacientů s neuralgií trigeminu a rozšířil ji o traktotomii glossofaryngeálního traktu a protětí senzitivních krčních kořenů u pacientů s neztišitelnou bolestí při malignitách obličeje a krku. Prioritně zavedl extradurální subtemporální přístup k procesům destruujícím apex pyramidy. Věnoval se též chirurgii páteře a míchy v celém rozsahu. Propagoval a první publikoval práci o dekompresivní laminektomii při stenózách bederní páteře. K léčbě maligních tumorů mozku u řady pacientů použil chirurgickou redukci nádorové tkáně s následným podáváním chemoterapeutik kontinuální přetlakovou infuzí do krkavice.

Jako první neurochirurg u nás popsal klinické příznaky a angiografický obraz nemoci Moya-Moya. Zájem o řešení diagnostických složitostí projevil publikováním početné sestavy nemocných s abdominální symptomatikou jako klamným projevem mozkového nádoru či páteřní expanze. Neurochirurgické diagnostiky se týkají i jeho práce angiografické, ventrikulografické, téma ageneze septa pellucida či sdělení o trakčních lézích brachiálního a lumbosakrálního plexu.

Významnou oblastí jeho zájmu byla diagnostika a léčba vývojových vad centrálního nervového systému, dětského hydrocefalu, novorozeneckých hygromů. Jako první u nás diagnostikoval a operoval dětské pacienty s Dandyho-Walkerovým syndromem, publikoval soubor pacientů s aneuryzmatem vena magna Galeni. V monografii věnované frontobazálním poraněním popsal klinickou trias: poranění spodiny lebeční, slepotu a poranění intrakraniálního úseku krkavice. Popsal též unikátní operační nálezy poranění chiazmatu stopkou hypofýzy při frontobazálních poraněních. Stal se propagátorem užití rozsáhlé dekompresivní kraniotomie v chirurgickém léčení těžké nitrolebeční hypertenze.

Prof. Mraček publikoval 180 prací (z toho 35 v zahraničí) a napsal dvě monografie reflektující obrovskou zkušenost na poli neurotraumatologie. Doma i v zahraničí přednesl 520 odborných sdělení.

Po roce 1989 byla oceněna jak dosavadní rozsáhlá vědecká a klinická práce Zdeňka Mračka, tak i jeho morální kvality a bezúhonnost. V roce 1990 byl zvolen primátorem města Plzně na čtyřleté funkční období. V roce 1990 byl také jmenován docentem a 1. června 1992 získal titul profesora Univerzity Karlovy pro obor neurochirurgie. Neurochirurgické oddělení plzeňské fakultní nemocnice vedl do roku 1995, tedy plných 29 let.

V letech 1990–1994 byl profesor Zdeněk Mraček prezidentem Československé a následně České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Od roku 1997 byl řadu let členem redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. V roce 1990 byl oceněn čestným členstvím Československé neurochirurgické společnosti a v roce 2007 byl poctěn čestným členstvím České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. V roce 2008 obdržel čestné občanství města Plzně, v roce 2020 pak čestnou medaili České lékařské společnosti JEP.

Profesora Mračka lze bez nadsázky označit za zakladatele plzeňské neurochirurgické školy, která získala dobré jméno nejen v České republice. Jeho celoživotní dílo a působení zanechalo hlubokou stopu ve vědomí kolegů napříč obory.

Vážený pane profesore, přejeme Vám mnoho zdraví a těšíme se na společná setkání na klinice i ve společnosti.

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

a kolektiv Neurochirurgické kliniky FN Plzeň


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa