Odešel jeden z nejznámějších českých lékařů profesor Josef Koutecký


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2019; 158: 163
Kategorie: Osobní zprávy

Josef Koutecký se narodil 31. srpna 1930 v Praze. Zde také absolvoval Akademické gymnázium (maturoval v roce 1949) a Fakultu dětského lékařství, nyní 2. lékařskou fakultu UK, na které v roce 1955 promoval s vyznamenáním. Během studií se věnoval jako volontér patologii u profesora Heřmana Šikla a dětské chirurgii u profesora Václava Kafky. Po dvou letech v Novém Bydžově a Jánských Lázních, kde působil jako pediatr, byl přijat na Kafkovu kliniku dětské chirurgie. Tam se začal setkávat s problematikou dětských nádorů a systematicky se jí začal zabývat od roku 1964. Prožil celou fascinující historii léčby dětských nádorů jako její aktivní spolutvůrce. Patřil do generace zakladatelů oboru dětské onkologie ve světovém měřítku.


Plynule přešel od role chirurga, operujícího dětské nádory, k roli onkologa, prosazujícího zásady komplexního přístupu k dětským onkologickým pacientům. Z jednoho pokoje na chirurgické klinice postupně vybudoval onkologickou kliniku, našel vysoce erudované spolupracovníky v diagnostických laboratořích a na spolupracujících klinikách a odděleních motolské nemocnice. Vždy měl na prvním místě nejen nádor, ale i duši nemocného dítěte a jeho rodičů. Učil své mladší spolupracovníky pokoře před možnostmi medicíny. S mimořádným charismatem šířil nutnost včasné diagnostiky a význam komplexní péče o děti se zhoubnými nádory mezi pediatry, chirurgy, patology i laickou veřejností. Od počátku existence dětské onkologie jako samostatného oboru prosazoval nutnost soustředit děti s nádory do vysoce specializovaných center, umožňujících rychle získávat zkušenost v diagnostice a léčbě těchto vzácných onemocnění.

Odrazem respektu, který získal v onkologické obci, byla funkce předsedy České onkologické společnosti ČLS JEP, kterou vykonával jako první pediatr po řadu let a ovlivnil tak i organizaci onkologie dospělých v České republice. Zavedl onkologii jako samostatný obor na fakultě a generace mediků zapáleně seznamoval s včasnou diagnostikou dětských nádorů a s prvními klinickými projevy těchto nemocí. Studentům přednášel onkologii s plným nasazením ještě v právě skončeném školním roce. Projevem mezinárodního uznání profesora Kouteckého bylo přidělení organizace světového kongresu dětské onkologie SIOP do Prahy v roce 1989, jehož byl prezidentem. Během padesáti let jeho klinické praxe se šance na vyléčení dětí s nádory zvýšila ze 3 % na počátku 60. let na 85 % v současnosti.

Prof. Koutecký při přebírání Ceny J. E. Purkyně v roce 2014
Prof. Koutecký při přebírání Ceny J. E. Purkyně v roce 2014

Kromě založení oboru dětské onkologie pan profesor vedl 13 let jako první „porevoluční“ děkan 2. lékařskou fakultu UK, 3 roky zastával funkci prorektora Univerzity Karlovy. Jako zakládající člen Učené společnosti ČR byl jejím předsedou v letech 1998–2002 a poté místopředsedou (2002–2004), dále byl členem rady Národního divadla, Nadace Hollar, předsedou Nadace Národní galerie v Praze, členem České lékařské akademie. Jako děkan založil krásnou tradici Karolinských koncertů. Profesor Koutecký dokázal svou neobyčejnou znalost a lásku k hudbě, divadlu, literatuře a výtvarnému umění přenést i na své spolupracovníky a žáky. Jím organizované koncerty klasické hudby v Karolinu našly nadšené posluchače mezi lékaři i mediky, které tak učil chápat, že plnohodnotný život není jen medicína a práce. Napsal řadu knih, od vlastních biografií „Zůstal jsem klukem“ a „Život mezi beznadějí a úspěchem“ přes soubory svých projevů „Krásná setkání“ až po pohádky pro děti, zahajoval desítky výstav a koncertů, křtil knihy a hudební nosiče, ale i slony v pražské zoo.

Za svoji práci obdržel řadu ocenění. K nejvýznamnějším patří Medaile za zásluhy udělená v roce 1996 prezidentem republiky Václavem Havlem – toto státní vyznamenání získal jako první lékař po roce 1989. V roce 2009 obdržel Národní cenu nadace Česká hlava a v roce 2014 Cenu Jana Evangelisty Purkyně. V roce 2017 měl premiéru dokumentární film české televize „Ještě jsem nedokouřil své poslední viržínko“. Zemřel 5. července 2019 ve věku nedožitých 89 let.

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské onkologie a hematologie 2. LF UK a FN Motol


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 3-4

2019 Číslo 3-4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa