Prof. Zdeněk Mařatka (1914–2010) a světová gastroenterologie


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 166
Kategorie: Osobní zprávy

Před 70 lety byla publikována práce profesora Zdeňka Mařatky „Traitement de la côlite ulcéreuse par la citrine; rapport préliminaire“ (Gastroenterologia 1947; 72: 372–382), nejstarší, kterou eviduje databáze PubMed. Nad významem prof. Mařatky pro obor, kterému se celý život věnoval, se zamýšlí jeho blízký spolupracovník docent Jan Kotrlík (*1929).

Film „Z tvého života“, který před 5 lety natočil o svém otci Kryštof Mařatka, dirigent a hudební skladatel působící převážně ve Francii, přibližuje člověka, který kromě medicíny miloval hudbu, uměl latinsky a řecky a měl vztah k umění obecně; ostatně je dobře známo, že byl synem významného sochaře Josefa Mařatky.

Mám k Mařatkovi zvláštní, osobní vztah, který se vyvíjel v průběhu několika desetiletí. Mařatkova rodina bydlela v Praze původně v Žitné ulici, v domě, kde bydlel i Antonín Dvořák, pouhých 200 metrů od domu naší rodiny ve Štěpánské ulici. Letní sídlo Mařatkova dědečka s velkou zahradou bylo opět v nevelké vzdálenosti od domu v Bělé pod Bezdězem, kam jezdila naše rodina.

Mařatka byl mým učitelem interní propedeutiky na II. interní klinice pražské Všeobecné nemocnice, než mu režim znemožnil být vysokoškolským učitelem. Můj otec byl jedním z lékařů Mařatkových dyspeptických obtíží. Po smrti mého otce Mařatka léčil moji matku se stejnou diagnózou.

Po změně politických poměrů, v prvních svobodných volbách výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (ČGS), dostal Mařatka druhý největší počet hlasů, třetí jsem byl já. Vítězný docent Jaroslav Šetka se místa ve výboru vzdal, a tak byl následující čtyři roky Mařatka předsedou a já vědeckým sekretářem. Mařatkův věhlas a jeho jazykové vybavení usnadňovaly komunikaci s významnými gastroenterology v Evropě i zámoří – byla to léta příjemné spolupráce. V roce 1994 jsem se stal předsedou společnosti a navrhl Mařatku zvolit doživotním čestným předsedou ČGS s právem účastnit se schůzí výboru – často tak činil a míval cenné připomínky, i když na schůzi zdánlivě jen pospával.

Mařatkovy práce z 50. a 60. let o nespecifických střevních zánětech a funkční dyspepsii si uchovávají význam i po řadě let. Tzv. římská kritéria jsou vlastně jen variací na jeho názory a přístup k této problematice. Ve zmíněné filmové biografii vynikají Mařatkovy úvahy o životě a také názory na politiku a osudy českého národa. Pro celý jeho život je typické, že nezůstával jen u gastroenterologie. Po ukončení aktivní lékařské činnosti se zaměřil na oblast etiky, duchovní otázky a multikulturní problematiku. V knížce „Zamyšlení nad životem, medicínou a světem“ (Galén, 2009) vyjádřil své celoživotní přesvědčení. Kriticky hodnotil udržování života v beznadějných situacích, stejně uvažoval i o předčasných porodech s rizikem poškození mozku a dalších orgánů. Zamýšlel se také nad přísným stanovováním diagnóz jen podle důkazů (evidence-based medicine − pozn. red.) a snižujícím se významem rozhovoru s nemocným. Uvažoval také o vzniku života a jeho hodnocení z pohledu náboženství i Darwinovy vývojové teorie.

Díky svým bohatým osobním zkušenostem s funkčními chorobami kladl důraz na praxi a zdůrazňoval význam psychiky. Varoval před dehumanizací medicíny a „módou“ v oboru. Mařatka své názory a myšlenky podával dost imperativně. Nemusíme s ním vždy souhlasit, ale nutí nás k zamyšlení a k diskusi se spolupracovníky a přáteli. Dříve nevídané diagnostické a terapeutické možnosti vyžadují, abychom čas od času s nadhledem posoudili jejich význam pro každodenní praxi.

Nesporným přínosem prof. Mařatky je moderní gastroenterologická, zvláště endoskopická terminologie, jejímž duchovním otcem byl, ačkoli se jí začal naplno věnovat až v „důchodovém“ věku. Byl dlouholetým předsedou světové terminologické komise, a když v roce 1994 ve svých 80 letech v této komisi končil, byla na 10. světovém kongresu v Los Angeles hodnocena jako komise nejlepší, navíc bez finančních nároků. Jeho stěžejní publikace „Terminology, definitions and diagnostic criteria in digestive endoscopy: OMED nomenclature of digestive endoscopy“ (Normed Verlag, 1994) je stále doplňována a aktualizována. Díky překladům do světových jazyků včetně finštiny tak každý gastroenterolog na světě ví, kdo je Zdeněk Mařatka a kde leží Praha a Česko. Mařatka tedy dále žije jako učitel dalších generací gastroenterologů, pro mne osobně však byl a zůstává rovněž velkým myslitelem.

doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa