Spolek českých lékařů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 311-312
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v lednu až březnu 2016 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 25. LEDNA 2016

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

KLAUSŮV VEČER

Ošetřovatelská péče v oborech gynekologie, porodnictví a neonatologie

Koordinátor: Hana Rittsteinová, vrchní sestra gynekologicko-porodnické části kliniky

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

 1. Martan A. Úvod (5 min)
 2. Chrzová A. Máchová Z.: Management nelékařů VFN Praha v průběhu času (15 min)
 3. Kulhavá M. Role mentorky klinické praxe v přípravě porodních asistentek (10 min)
 4. Šimonová D. Kontrolovaný podtlak v hojení pooperační rány (15 min)
 5. Kolářová M. Podíl spolupráce neonatologických sester na knize doc. phil. PhDr. Laury Janáčkové, CSc. (10 min)
 6. Šimonová D. Edukace pacientky nebo jejich blízkých v ošetřování stomie (10 min)
 7. Jeřábková P., Samková N. Vítězství neonatologie (10 min)

Diskuze

DNE 1. ÚNORA 2016

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

KUKULŮV VEČER

Komplikace a náhlé příhody v souvislosti s onkologickou léčbou v chirurgických oborech

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 1. Krška Z. Úvod (5 min)
 2. Petruželka L. Základní přehled onkologické léčby a možných komplikací (10 min)
 3. Matek J., Tesařová P. Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie (10 min)
 4. Frýba V., Kristianová H. Vliv biologické léčby na operační výkon a jeho konsekvence (10 min)
 5. Ulrych J., Kimleová K. Neoadjuvantní léčba – její rizika (10 min)
 6. Tesař J., Trča S. Časné a pozdní účinky radioterapie (10 min)
 7. Hoskovec D. Onkologická léčba a timming operačního výkonu (10 min)

Diskuze

DNE 8. ÚNORA 2016

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

CHARVÁTŮV VEČER

Hyperlipoproteinemie v roce 2016

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.                   

 1. Češka R. Úvod – půl století familiární hypercholesterolemie na III. interní klinice (12 min)
 2. Schwarzová L. Molekulární genetika hyperlipoproteinemií (12 min)
 3. Zlatohlávek L. Nefarmakologická léčba HLP a metabolického syndromu u dětí (12 min)
 4. Vrablík M. Nová hypolipidemika (12 min)
 5. Šnejdrlová M. Lze ještě zlepšit realitu léčby HLP v praxi? (12 min)

 Diskuze

DNE 15. ÚNORA 2016

MAYDLOVA PŘEDNÁŠKA

Století kolorektální chirurgie

Přednášející: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

DNE 22. ÚNORA 2016

Přednáškový večer I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha

přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, DrSc.

JONÁŠŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 1. Horák J. Úvod (5 min)
 2. Uzlová N, Klimešová, N. FibroScan (Vibration-Controlled Transient Elastography): využití přístroje v praxi (10 min)
 3. Klimešová N, Grussmannová M, Krátká K, Havrda M, Horák J. Ischemické komplikace léčby hepatorenálního syndromu terlipresinem – kazuistika (10 min)
 4. Vejvodová M. Naše zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy C novými antivirotiky (10 min)
 5. Uzlová N. Purple urine bag syndrome (10 min)
 6. Dostalíková M, Balušíková K, Horák J. Regulace vstřebávání železa (10 min)
 7. Balušíková K, Dostalíková M, Tachecí I, Krátká K, Kovář J, Horák J. Genová exprese molekul účastnících se transportu železa v etážích duodena (10 min)

Diskuze

DNE 29. ÚNORA 2016

Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha

Přednosta: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. Pelikánová T. Úvod (5 min)
 2. Jirkovská A. Je prevence amputací u diabetiků reálná? (15 min)
 3. Saudek F. Zobrazování Langerhansových ostrůvků (15 min)
 4. Brunová J., Kratochvílová S. Osteoporóza a osteopenie u diabetiků po transplantaci ledviny a pankreatu (15 min)
 5. Kopecký J.,Wohl P. Domácí parenterální výživa (15 min)

Diskuze

DNE 7. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

SEKLŮV VEČER

Genetika vybraných nádorových onemocnění

Koordinátor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc.

 1. Kohoutová M. Úvodní slovo (5 min)
 2. Kleiblová P. Analýza genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu a ovarií u rizikových pacientů (15 min)
 3. Musil Z. Molekulárně biologická analýza nádorů nadledvin (15 min)
 4. Vodička P. Biomakery v kolorektální karcinogenezi (15 min)
 5. Korabečná M. MicroRNA v roli potencionálních biomakerů u nádorových onemocnění (15 min)

Diskuze

DNE 14. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PELNÁŘŮV VEČER

Srdeční zástava – výzva pro akutní kardiologii

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc.

 1. Linhart A. Úvod (5 min)
 2. Bělohlávek J. Srdeční zástava je častá (5 min)
 3. Král A. Akutní infarkt a srdeční zástava (10 min)
 4. Skalická H. Akutní myokarditida a srdeční zástava (10 min)
 5. Šmíd O. Plicní embolie a srdeční zástava (10 min)
 6. Bělohlávek J. Nové trendy v léčbě srdeční zástavy (10 min)

Diskuze

DNE 21. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FNM, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

KAFKŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

 1. Šnajdauf J. Úvod (5 min)
 2. Šimsová M. Duplikatury duodena (10 min)
 3. Frýbová B. Těžká poranění jater u dětí (10 min)
 4. Poš L. Pooperační komplikace u Hirschsprungovy choroby (10 min)
 5. Trachta J. Balanitis xerotica obliterans u dětí (10 min)
 6. Pýchová M. Nádory varlat u dětí (10 min)

Diskuze

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny dvěma kredity. Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK, Praha (B02095 a B02096).

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa