Již počtrnácté plný Lékařský dům na konferenci Tabák a zdraví


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 152: 116
Kategorie: Sjezdy

Praha, 15. listopadu 2013

Účinná prevence závislosti na tabáku – to je dobrá legislativa. Rámcová úmluva o kontrole tabáku, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), je dosud jedinou právně závaznou úmluvou WHO. Obsahuje základní minimální body kontroly tabáku v 36 článcích, k nimž jsou přijímány prováděcí protokoly – zatím byly přijaty k sedmi článkům. Právě tyto protokoly a všechny další odborné podklady připravuje Framework Convention Alliance (FCA), kterou představila Yvona Tous, která pro ni pracuje. Podrobně vysvětlila klíčové body kontroly tabáku včetně faktu, že jasný vliv na zdraví byl prokázán již v roce 1964 zprávou hlavního lékaře USA. Je tedy absurdní, že z ČR jsou slyšet pochybnosti.

FCTC má 5letý limit přijetí jednotlivých opatření po ratifikaci – tímto datem je pro ČR 30. srpna 2017 – tedy například pro zavedení nekuřáckých veřejných prostor, stejně tak pro zákaz veškeré reklamy a propagace včetně místa prodeje. Podstatná je cenová politika, ČR je stále na minimu možného. Například Marlboro v Kanadě: 12,79 CAD (× 20 – tedy asi 240 Kč), u nás 89 Kč.

V ČR je kouření zmíněno v několika desítkách zákonů – to je jednak nepřehledné, jednak neúčinné. Příčina každého 6. úmrtí v zemi by si zasloužila jeden samostatný zákon. Vzorem by mohla být právě Rámcová úmluva o kontrole tabáku, jako je tomu již v řadě zemí.

MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. se vztahům kouření a imunity věnuje již řadu let. To bylo znát na její brilantní přednášce o mnohočetných souvislostech včetně autoimunitních onemocnění.

Lékárníci jsou jednou ze čtyř základních zdravotnických profesí, které by se léčbě závislosti podle doporučení WHO měly věnovat. Zdá se, že naši farmaceuti se probouzejí. PharmDr. Vilma Vranová vytvořila, prosadila a uvedla v život program lékáren v odvykání kouření. Spolupracuje na něm ČLnK, SLZT (Společnost pro léčbu závislosti na tabáku) a sdružení PACE.

Často se setkáváme s tím, že onkologický pacient, s nímž v rámci jeho diagnózy komunikují průměrně tři lékaři (praktický, pneumolog či jiný příslušně odborný lékař, onkolog), od nikoho z nich nedostal doporučení přestat kouřit, natož aby mu byla nabídnuta pomoc s odvykáním. Navíc si naši onkologové často myslí, že na odložení cigaret je v takové chvíli již pozdě. Překvapivě také sami ve vysokém procentu kouří. To vše je omyl. Když se neangažují onkologové, tedy se angažují zatím alespoň onkologické sestry: sesterská sekce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku spolupracuje s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (International Society for Nurses in Cancer Care). Prezentovala ji Vladislava Felbrová.

Byly také zmíněny aktuality v léčbě závislosti na tabáku – současná doporučení i průzkum situace v 37 Centrech pro závislé na tabáku. Závěrem je to, že tato extrémně ekonomicky výhodná lékařská intervence nemá na většině pracovišť adekvátní finanční, personální ani časovou podporu a funguje většinou jen díky nadšení zúčastněných lékařů a sester.

Nejúčinnějším a také nejpoužívanějším lékem závislosti na tabáku je dnes jistě vareniklin (Champix). Přesto panují obavy z jeho vedlejších účinků a byly i publikovány. Proto jsme se podrobněji věnovali vyvrácení jeho neuropsychologických (MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.) i kardiovaskulárních nežádoucích účinků (MUDr. Alexandra Kmeťová). Obě kolegyně prezentovaly detailní analýzy publikovaných prací i metaanalýz.

Další vzácní hosté byli z American Cancer Society (ACS): Hana Ross, ředitelka výzkumného programu ekonomiky tabáku a Otis Brawley, ředitel lékařského výzkumu ACS. Hana Ross jasně ukázala, že reálná cena cigaret, zejména Marlboro, dnes nedosahuje hodnoty z roku 1992. Pokud by měla být stejná, musela by krabička stát přes 150 Kč. Doporučená cena přes 200 Kč za krabičku tedy vůbec není nadhodnocená. Když nemáme peníze na kontrolu tabáku, proč je nezískat z tabákových daní, když jsou navíc naše cigarety tak levné? Ukázala také, že za méně prodaných cigaret s vyšší daní, tedy i cenou, se vybere do státního rozpočtu více peněz. Je opravdu málo pochopitelné, proč to naši zákonodárci nechtějí. Dr. Brawley ukázal historii kontroly tabáku v USA i to, že účinnými opatřeními jsou vysoké daně, nekuřácké veřejné prostory, naprostý zákaz jakékoli reklamy a marketingu a velká obrázková varování na krabičkách, ideálně jednotné balení bez možnosti prezentace loga značky.

MUDr. Ivan Vrba, Ph.D., anesteziolog z Nemocnice Na Homolce, rozebral souvislosti kouření a bolesti: i když nikotin může zvyšovat práh bolesti, celkově mají kuřáci častější a silnější bolesti, například zad a kloubů.

Lékařky Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK (MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. a MUDr. Alexandra Kmeťová) na závěr uvedly šest kazuistik pacientů svého pracoviště, na nichž si posluchači mohli konkretizovat řešení různých situací.

Konference se zúčastnili lékaři, sestry i lékárníci a byla hodnocena kredity jak České lékařské komory, tak České asociace sester i České lékárnické komory. Dík patří i medičkám-dobrovolnicím, které snad v budoucnu tento svůj zážitek zohlední ve prospěch svých pacientů.

V roce 2014 se sejdeme k již 15. konferenci Tabák a zdraví tentokrát ve středu 5. listopadu. Těšíme se na Vás!

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UKa VFN

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa