XXIV. dermatovenerologický seminář jihomoravského regionu
Brno, 15. března 2012


Autoři: Vladimír Vašků
Působiště autorů: I. DVK FN u sv. Anny a DVK FN Brno LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 269
Kategorie: Sjezdy

Již tradičně zorganizovaly obě kožní kliniky v Brně 15. března 2012 regionální seminář v prostorách hotelu International. Zájem o něj byl velký, což dokumentovala účast 152 lékařů i sester. Potěšující bylo, že akce vzbudila také zájem mediků; to organizátoři velmi uvítali. S mediky se počet účastníků blížil ke dvěma stům. Studenti jsou významnou součástí akademické obce lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, budou formovat budoucí tvář české medicíny, tedy i dermatovenerologie. Na semináři se mohli přesvědčit o šíři oboru i jeho perspektivách.

Program byl zaměřen na pokroky v diagnostice a léčbě kožních chorob, reprezentovalo jej deset přednášek.

Zazněla problematika subakutního kožního lupusu, téma stále aktuální, přednášela prim. O. Faustmannová z Dermatovenerologické kliniky (DVK) FN Brno, přehledně sdělila novinky v dané oblasti i vlastní zkušenosti s diagnostikou a léčbou.

V další přednášce (MUDr. V. Ďurčanská z I. DVK v Brně) byly prezentovány dvě zajímavé případy z Centra pro léčbu pokročilých stadií kožních T-buněčných lymfomů modifikátorem imunitní odpovědi bexarotenem. Pacient s onkologickou triplicitou – kromě mycosis fungoides také Hodgkinova choroba a adenokarcinom prostaty – udržuje se dlouhodobě v remisi kožního T-lymfomu při systémové terapii bexarotenem. Ve druhém případě, po vyčerpání všech léčebných možností u agresivní formy mycosis fungoides při mezioborové spolupráci s hematoonkology, došlo k letálnímu vyústění.

V přenášce prof. V. Vašků byly shrnuty komorbidity zachycené ve velkém souboru nemocných psoriázou na I. DVK. Komorbidity u chronických zánětlivých onemocnění (immune mediated inflammatory diseases) a psoriázy zvláště jsou výzvou pro moderní medicínu ve výzkumu, prevenci a léčbu.

V dalších přednáškách zazněla problematika kožních artefaktů, kožní symptomatologie u střevních zánětů, ryze dermatologické téma kontaktní senzibilizace z materiálů obuvi, úspěšná léčba toxické epidermální nekrolýzy a některé aspekty moderní terapie lupénky.

Pro dermatology bylo jistě zajímavé vyslechnout MUDr. N. Benákovou s návrhy léčebných doporučení v místní léčbě psoriázy podle závěrů pracovní skupiny ČDS.

Všechny přednášky měly velmi živou odezvu v diskuzi, což by mělo být smyslem takových konferencí. Klinická či akademická pracoviště plní v tomto směru nutnou a žádoucí roli vymezující nejdůležitější oblasti oboru, trendy v diagnostice a léčbě. Toto se v Brně opět podařilo, a to v dělné a přátelské atmosféře.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

I. DVK FN u sv. Anny a DVK FN Brno LF MU

Pekařská 53, 656 91 Brno

e-mail: vladimir.vasku@fnusa.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa