Kniha


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 234
Kategorie: Knihy

Martin Haluzík, Štěpán Svačina

INKRETINOVÁ LÉČBA DIABETU

Praha: Mladá fronta a.s. 2010, 1. vydání, 135 s., formát 206 × 145 mm, vázaná, barevná, cena neuvedena. ISBN 078-80-204-2247-7.

Po několik desetiletí 20. století byly k dispozici pro léčbu diabetes mellitus v praxi jen tři druhy inzulínu a později několik druhů perorálních antidiabetik. Dlouho se zdálo, že tato farmakoterapeutická výbava je dostačující. Tento názor se však ukázal jako mylný. Nové (ale i staré) patofyziologické poznatky o cestách stimulace pankreatické sekrece inzulínu vedly k syntéze gliptinů a jejich zavedení do léčby diabetu. Tento nový postup je založen na téměř 100 let starém pozorování (o dvě desetiletí předcházejícím objev inzulínu) o účinku endogenních látek později nazvaných jako inkretiny. Ty jsou definovány jako hormony uvolňované do krevního oběhu ze střeva jako reakce na stimulaci střevní sliznice potravou. Tento vliv inkretinů na sekreci inzulínu se označuje jako inkretinový efekt.

Referovaná kniha má pouze dva autory, profesory III. interní kliniky, kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Oba se problematice diabetu (a obezity) věnují dlouhodobě.

Útlá kniha, malého formátu má 135 stran. Vlastní text je rozdělen do osmi samostatných kapitol. První se věnuje Etiopatogenezi diabetu 2. typu (16 s.), druhá Definici a historii inkretinů, účinky v organismu (16 s.), třetí Významu inkretinů při metabolických účincích bariatrické léčby obezity (12 s.). Čtvrtá kapitola se zabývá Inhibitory dipeptyl-peptidázy 4 (gliptiny) v léčbě diabetu 2. typu (18 s.), pátá GLP-1 agonistům v léčbě diabetu 2. typu (22 s.) a šestá GLP-1 agonistům diabetu 1. typu (5 s.) a sedmá GLP-1 agonistům v léčbě obezity (10 s.). Závěrečná kapitola se věnuje Perspektivami využití inkretinů (10 s.).

Tyto kapitoly je možné schematicky rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří kapitoly shrnující patofyziologické poznatky o tvorbě a účinku inkretinů, do druhé skupiny pak kapitoly uvádějící poznatky praktické aplikace léků, které buď již jsou, nebo budou v blízké době k dispozici pro léčení nemocných s diabetem. Text je psán dobrou češtinou, je věcný, srozumitelný a je doplněn 21 barevnými obrázky a 7 přehlednými tabulkami.

Literatura je uváděna za každou kapitolou, je bohatá a aktuální; většinou z let 2005–2009 (některé z uváděných pramenů mají vročení 2010). To svědčí nejen pro vysokou aktuálnost tohoto tématu, ale i pro dokonalou rešerš příslušné literatury. Bohužel nemohu pochválit redakční zpracování zvláště pak konstrukci rejstříku.

Co napsat závěrem? Kniha se zabývá vysoce aktuálním a moderním tématem, jehož význam ukážou budoucí roky. Po informační stránce je kniha bohatá, na relativně malém rozsahu bylo představeno velké téma.

Komu knihu doporučit? Především všem diabetologům, protože nejen oni, ale především jejich pacienti mohou z nových poznatků profitovat. Prospěch z ní budou mít i nespecializovaní internisté.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa