XVI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 41
Kategorie: Sjezdy

České Budějovice, 1.–3. října 2009

Výroční kongresy ČSARIM se tradičně konají na různých místech České republiky. Volba pro rok 2009 padla na České Budějovice. Jak se ukázalo, jednalo se o velmi šťastné rozhodnutí. Organizační tým skvěle vedl prim. MUDr. Bohluslav Kuta, MBA, z Českých Budějovic ve spolupráci s firmou Guarant International spol. s r.o.

Letošní kongres byl co do počtu účastníků a spolupracujících firem dosud největším kongresem ČSARIM. Zaregistrovalo se na něm 716 lékařek a lékařů, 354 nelékařských zdravotnických pracovnic a pracovníků, 160 vystavujících osob z 64 firem, celkem tedy 1230 osob.

V čele vědeckého výboru kongresu stál prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., který se svými spolupracovníky připravil vysoce kvalitní program sestávající z 27 lékařských sekcí, pěti sesterských sekcí, jednoho společného bloku pro lékaře a sestry a dvou workshopů. Firmy představily novinky na pěti satelitních sympoziích. V přednáškových blocích zaznělo mj. devadesát zvaných přednášek, deset z nich přednesli zahraniční hosté. Součástí kongresu byla rovněž sekce posterů, na níž bylo prezentováno 47 prací.

Výroční kongres ČSARIM bývá každoročně příležitostí ocenit přední představitele oboru, nejlepší publikace členů ČSARIM z předchozího roku i nejlepší prezentace na vlastním kongresu.

Na slavnostním zahájení kongresu obdrželi za celoživotní dílo ve prospěch oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína nejvyšší ocenění ČSARIM – medaili Celestýna Opitze – doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., a prim. MUDr. Dimitrij Miloschewsky. Výbor ČSARIM a celá anesteziologická obec si jejich díla nesmírně váží. Uznání výboru ČSARIM za dlouholetou činnost pro obor ARIM obdrželi prim. MUDr. Čeněk Adamec z Prachatic a prim. MUDr. Jaromír Cheníček z Tábora.

Profesor Karel Cvachovec předává medaili Celestýna Opitze
doc. Jarmile Drábkové.
Profesor Karel Cvachovec předává medaili Celestýna Opitze doc. Jarmile Drábkové.

Počtova cena za nejlepší práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2008 byla udělena Romanu Škulcovi a Aleši Linhartovi z Berouna, resp. Prahy, za práci Reaktivita na volumexpanzi a její predikce u nemocných po srdeční zástavě léčených mírnou hypotermií.

Cena za nejlepší práci uveřejněnou v zahraničním časopisu s IF byla udělena článku Romana Sýkory a kolektivu autorů z I. interní kliniky FN Plzeň za článek High versus standard-volume haemofiltration in hyperdynamic porcine peritonitis: effects beyond haemodynamics?, který vyšel v Intensive Care Medicine v roce 2008. Ocenění za nejlepší knihu roku 2008 obdržely tentokrát knihy dvě: monografie Antonína Jabora a kol. Vnitřní prostředí, která vyšla v nakladatelství Grada Publishing, a monografie autorů Ivan Novák, Martin Matějovič, Vladimír Černý a kol. Akutní selhání ledvin z nakladatelství Maxdorf Jessenius.

Na závěr kongresu ocenil výbor ČSARIM nejlepší práce, které na kongresu zazněly – z anesteziologické problematiky přednášky Petra Štourače a Jitky Zemanové z KARIM FN Brno na téma moderních metod výuky v našem oboru, z intenzivistické problematiky přednášku Romana Škulce na téma terapeutického použití hypotermie v přednemocniční péči, z oblasti ošetřovatelské péče sdělení Olgy Janíkové a Jany Večeřové z ARK FN u sv. Anny v Brně Prevence ventilátorové pneumonie. Cenu za nejlepší poster obdržel Vladimír Přibáň z Českých Budějovic za práci týkající se intrakraniálních hematomů u warfarinizovaných pacientů.

XVI. kongres ČSARIM v Českých Budějovicích prokázal rozsáhlý a neustále rostoucí publikační potenciál lékařů a sester oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. Úroveň kongresu jako celku i úroveň jednotlivých příspěvků rok od roku roste a odpovídá vysokému postavení našeho oboru v českém zdravotnictví.

Příští výroční kongres – XVII. kongres ČSARIM – se bude konat 9.–11. září 2010 ve Zlíně. Již nyní všechny zájemce srdečně zveme.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

vědecký sekretář ČSARIM

e-mail: psevcik@fnbrno.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa