Zemřel doc. MUDr. Pavel Fiala, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 593

Doc. MUDr. Pavel Fiala, CSc. ve věku nedožitých 63 let náhle podlehl svému srdečnímu onemocnění. Opustil řady pracovníků III. chirurgické kliniky l. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde pracoval poslední čtyři roky.

jp_916_f_1
jp_916_f_1

Kolega Fiala promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1970. Po působení na chirurgických odděleních v Roudnici, Příbrami a Berouně byl přijat na II. chirurgickou kliniku naší fakulty jako odborný asistent. Na klinice pracoval od roku 1979 do roku 1985. Zájem o hrudní chirurgii ho přivedl na chirurgické pracoviště Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí na Bulovce, kde působil devatenáct let, z toho třináct let jako primář. Ředitelem ústavu byl dva roky. V té době se chirurgické pracoviště stalo klinikou III. lékařské fakulty UK. Kolega Fiala habilitoval v roce 2004.

Bohužel ve stejném roce byl nucen ukončit pracovní poměr v rámci reorganizace pracoviště FN na Bulovce. Excelentnímu hrudnímu chirurgovi nabídla neprodleně místo 1. lékařská fakulta a doc. Fiala posílil hrudně chirurgické pracoviště III. chirurgické kliniky této fakulty.

Zesnulý byl mimořádnou osobností. Okolí si ho vážilo nejen pro jeho odborné znalosti, ale i pro etický přístup k pacientům i spolupracovníkům. Ovládal celou hrudní chirurgii teoreticky i prakticky u operačního stolu. Jako vedoucí Subkatedry a později Katedry hrudní chirurgie IPVZ školil a zkoušel posledních třináct let všechny hrudní chirurgy v naší zemi.

Z nesčetných přednášek a článků věnovaných hrudní chirurgii vynikají práce věnované plicnímu karcinoidu a tracheálním stenózám. Do tisku připravil rozsáhlou monografii Onemocnění pleurálního prostoru, která vyjde bohužel posmrtně. Při práci na operačním sále i při tvorbě textů se vždy snažil o do detailů propracovaný výsledek a tato snaha ho v životě stála nemálo sil …

Doc. Fiala byl bez nadsázky lékařem „staré školy“! Jeho vystupování bylo noblesní. Medicína byla pro něj povoláním, ne zaměstnáním. Naprosto postrádal povahové rysy mnoha chirurgů – egocentrismus, soutěživost a pocit nutné konkurence. Naopak udržoval velmi přátelské vztahy ke spolupracovníkům. Mnohé primáře plicních oddělení osobně dobře znal a navštěvoval. Prospěch pacienta vyplývající z těchto kontaktů byl u něj vždy na prvním místě.

Jeho odchodem jsme ztratili přítele, kamaráda a spolupracovníka, který nám bude chybět a na kterého se nedá zapomenout.

Za kolektiv III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FNM

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa