NO v léčbě respiračního selhání


NO v léčbě respiračního selhání

Východisko.
Koncem 80. let minulého století byl oxid dusnatý použit terapeuticky jako významný selektivní vazodilatátor v léčbě akutního respiračního selhání provázeného vysokou plicní cévní rezistencí u dětí i dospělých. 

Metody a výsledky.
Práce shrnuje fyziologické aspekty působení oxidu dusnatého v organizmu. Zároveň je předložen soubor 33 pacientů (skupina I – 26 novorozenců, skupina II – 7 dětí), u kterých byla v léčbě použita selektivní plicní vazodilatace pomocí oxidu dusnatého. Podle reakce na oxid dusnatý byli rozděleni na podskupinu respondér a nonrespondér. K hodnocení stavu oxygenace byly použity indexy OI (oxygenační index) A-aDO₂ (alveoloarteriální diference) a paO₂ /FiO₂. 

Výsledky.
Ve skupině I (novorozenci) byly zjištěny statisticky významné rozdíly uvedených indexů mezi respondéry a nonrespondéry. Ve skupině II se statistická významnost nepodařila prokázat. Výsledky lze srovnat s literárními údaji. 

Klíčová slova:
oxid dusnatý, respirační selhání.


The Use of Nitric Oxide in the Treatment of Acute Respiratory Failure

Background.
Nitric oxide was used as an important selective vasodilator in the treatment of acute respiratory failure accompanied with high pulmonary resistance in children and adults since late 80’s. 

Methods and Results.
Paper includes remarks about nitric oxide physiology in organism. Group of 33 patients is presented (group I 26 newborns, group II 7 children) in which selective pulmonary vasodilation with nitric oxide was used. According to response to NO subject were classified into subgroups of responders, non-responders. In evaluation of oxygenation status OI (oxygenation index), A-a DO₂ (alveoloarterial difference) and paO₂/FiO₂ were used. 

Conclusions.
Significant differences of above mentioned values were revealed between responders and non-responders in group I (newborns). Significant differences were not revealed in group II (children). Results are in accordancewith other papers. 

Key words:
inhaled nitric oxide, respiratory failure.


Autoři: V. Vobruba;  P. Srnský;  O. Černá;  P. Pokorná;  V. Kredba;  M. Sádlo;  P. Košut 1;  P. Martásek
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha ;  ARO FN, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 639-644
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Koncem 80. let minulého století byl oxid dusnatý použit terapeuticky jako významný selektivní vazodilatátor v léčbě akutního respiračního selhání provázeného vysokou plicní cévní rezistencí u dětí i dospělých. 

Metody a výsledky.
Práce shrnuje fyziologické aspekty působení oxidu dusnatého v organizmu. Zároveň je předložen soubor 33 pacientů (skupina I – 26 novorozenců, skupina II – 7 dětí), u kterých byla v léčbě použita selektivní plicní vazodilatace pomocí oxidu dusnatého. Podle reakce na oxid dusnatý byli rozděleni na podskupinu respondér a nonrespondér. K hodnocení stavu oxygenace byly použity indexy OI (oxygenační index) A-aDO₂ (alveoloarteriální diference) a paO₂ /FiO₂. 

Výsledky.
Ve skupině I (novorozenci) byly zjištěny statisticky významné rozdíly uvedených indexů mezi respondéry a nonrespondéry. Ve skupině II se statistická významnost nepodařila prokázat. Výsledky lze srovnat s literárními údaji. 

Klíčová slova:
oxid dusnatý, respirační selhání.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa