Využití psychoterapie u pacientů s kombinovanými epileptickými a neepileptickými záchvaty


Využití psychoterapie u pacientů s kombinovanými epileptickými a neepileptickými záchvaty

Neepileptické záchvaty můžeme podle etiologie vzniku rozdělit do dvou základních skupin na somaticky a psychogenně podmíněné. U psychogenních neepileptických záchvatů je situace dosud značně nepřehledná a neexistuje zde jednotná terminologie. V článku je použit model rozdělující psychogenní záchvaty z hlediska vědomé a nevědomé kontroly. Diferenciální diagnostika je obtížná a vyžaduje mezioborovou spolupráci. Terapie je komplikovaná zejména u pacientů s kombinovanými záchvaty, kteří mohou být proto často hodnoceni i jako farmakorezistentní. V těchto případech je nutno kombinovat antiepileptickou medikaci s psychoterapeutickými technikami.V uváděné kazuistice je v psychoterapeutické oblasti mimo jiné užita technika Rogersovské psychoterapie, autoregulační a relaxační techniky a Leunerova imaginativní technika katatymního prožívání obrazu. Výsledkem společné péče neurologa a psychologa u 34leté pacientky, která měla kombinované záchvaty, přechodně hodnocené jako farmakorezistentní, a s výraznou úzkostnou poruchou na hranici se sociální fobií, bylo po 2 letech významné snížení počtu záchvatů. Po 4 letech je již 8 měsíců zcela bez záchvatů, bez potíží v oblasti sociální komunikace a bez výraznějších anxiózních rysů. 

Klíčová slova:
epileptické, neepileptické záchvaty, psychoterapie, Leunerova imaginativní technika.


Use of Psychotherapy in Patients with Combined Epileptic and Nonepileptic Seizures

Nonepileptic seizures can be divided according to the aetiology of their origin into two main groups:
as somatically or psychogenically determined. The group of psychogenical nonepileptic seizures has not been clearly defined and it has no generally accepted terminology. In the model used in this article, psychogenic seizures can be classified according to the conscious and unconscious control. Differential diagnostics is difficult and an interdisciplinary cooperation is required. The therapy is problematical; especially the treatment of patients with combined seizures that could be therefore considered as pharmaco-resistant. In such cases it is necessary to combine antiepileptic medication with psychotherapeutic techniques. The psychotherapeutic techniques used in the presented case are, among others, following: Rogers’s psychotherapy, techniques of selfregulation and relaxation, and Leuner’s imaginative technique. Significant seizure reduction was achieved after two years of the joint effort of the neurologist and psychologist treating a 34-year-old woman who suffered from combined seizures. She was temporary regarded as pharmaco-resistant with a prominent anxiety disorder verging to social phobia. After four years of treatment, she has had no seizures for the recent eight months, she had no problems in the social communication either and she has been also without the characteristic anxiety features. 

Key words:
epileptic, nonepileptic seizures, psychotherapy, Leuner’s imaginative technique.


Autoři: D. Chmelařová
Působiště autorů: Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 557-559
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Neepileptické záchvaty můžeme podle etiologie vzniku rozdělit do dvou základních skupin na somaticky a psychogenně podmíněné. U psychogenních neepileptických záchvatů je situace dosud značně nepřehledná a neexistuje zde jednotná terminologie. V článku je použit model rozdělující psychogenní záchvaty z hlediska vědomé a nevědomé kontroly. Diferenciální diagnostika je obtížná a vyžaduje mezioborovou spolupráci. Terapie je komplikovaná zejména u pacientů s kombinovanými záchvaty, kteří mohou být proto často hodnoceni i jako farmakorezistentní. V těchto případech je nutno kombinovat antiepileptickou medikaci s psychoterapeutickými technikami.V uváděné kazuistice je v psychoterapeutické oblasti mimo jiné užita technika Rogersovské psychoterapie, autoregulační a relaxační techniky a Leunerova imaginativní technika katatymního prožívání obrazu. Výsledkem společné péče neurologa a psychologa u 34leté pacientky, která měla kombinované záchvaty, přechodně hodnocené jako farmakorezistentní, a s výraznou úzkostnou poruchou na hranici se sociální fobií, bylo po 2 letech významné snížení počtu záchvatů. Po 4 letech je již 8 měsíců zcela bez záchvatů, bez potíží v oblasti sociální komunikace a bez výraznějších anxiózních rysů. 

Klíčová slova:
epileptické, neepileptické záchvaty, psychoterapie, Leunerova imaginativní technika.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa