Korelace nálezů dynamické scintigrafie ledvinpomocí 99mTc-DTPA s ACE inhibitorema sonografického vyšetření při skríninku stenózyrenální arterie


Korelace nálezů dynamické scintigrafie ledvinpomocí 99mTc-DTPA s ACE inhibitorema sonografického vyšetření při skríninku stenózyrenální arterie

Východisko.
Dynamická scintigrafie ledvin s ACE inhibitorem je užívaný test při skríninku jednostranné stenózyrenální arterie. Dalším skríninkovým vyšetřením je sonografie, která detekuje hemodynamické změny a určuje tzv.indexy rezistence (IR) intrarenálních tepen. Cílem sdělení je korelace hodnocení obou skríninkových vyšetřenív diagnostice stenózy renální arterie před angiografií, která je považována za „gold standard“.Ve skupině 35 pacientů,u kterých byla provedena angiografie, byly nálezy porovnány s výsledky scintigrafie a sonografie.Metody a výsledky. Celkem bylo vyšetřeno 93 pacientů (49 mužů a 44 žen) ve věku od 27–84 let. Všichni mělisonografické vyšetření ledvin se stanovením IR. Scintigrafie pomocí 99mTc-DTPA byla hodnocena podle interpretačníchkritérií stanovených na 9. mezinárodním sympoziu „Radionuklidy v nefro-urologii“ v Santa Fé v roce 1995a podle Guideline for diagnosis of renovascular hypertension z roku 1998. Angiografie byla provedena u 35 pacientů.1) shodné hodnocení pozitivních a negativních nálezů jak na scintigrafii, tak i na sonografii v našem souboru bylou 61/93 pacientů (66 %). 2) V souboru 35 pacientů s provedenou angiografií se nálezy sonografie a scintigrafieshodovaly u 27 pacientů, tedy v 77 % případů. 3) Při korelaci scintigrafie a angiografie byla správně scintigrafickydiagnostikovaná stenóza renální arterie u 27 pacientů se sensitivitou 77 %. 4) Při korelaci sonografie a angiografiebyla správně sonograficky diagnostikovaná stenóza renální arterie u 26 pacientů se sensitivitou 74 %.Závěry. Na základě našich dosavadních výsledků a zkušeností s oběma technikami je zřejmé, že skrínink jednostrannéstenózy renální arterie s provedením obou těchto neinvazivních metod umožňuje užší výběr pacientůindikovaných k angiografii.

Klíčová slova:
stenóza renální arterie, sonografie, dynamická scintigrafie ledvin pomocí 99mTc-DTPA s Captoprilovýmtestem.


Correlation of 99mTc-DTPA Renal Scintigraphy with ACE Inhibitorand Duplex Ultrasound Findings in Diagnosis of Renal Artery Stenosis

Background.
ACE inhibitor renal scintigraphy is widely accepted as a useful test in screening of unilateral renalartery stenosis. Another screening examination is ultrasonography, which detects haemodynamic changes withevaluation of resistive index(R I).The aim of the present study was correlation of 99mTc-DTPA captopril renography and duplexul trasound findingsin diagnosis of renal artery stenosis before angiography, that is used as „gold standard“. Angiography was performedin 35 patients and their findings were correlated with scintigraphy and ultrasonography.Methods and Results. 93 patients (49 male and 44 female) aged 27 to 84 years were examined. Ultrasonographywas performed in all patients with evaluation of RI. Estimation of scintigraphy was performed in accordance withinterpretative criteria of 99mTc-DTPA captopril renography, which were established at the 9th Symposium ofradionuclides in nefro-urology (Santa Fé 1995) and Guideline for diagnosis of renovascular hypertension (1998). 1)Agreement positive and negative findings on scintigraphy and ultrasonography were in 61/93 patients (66 %). 2)Within the group of 35 patients with angiography, the correlation between scintigraphy and ultrasonography findingswas found in 27 patients (77 %). 3) When scintigraphy and angiography were correlated, the correctly diagnosedrenal artery stenosis was found in 27 patients with sensitivity (77 %). 4) When sonography and angiography werecorrelated, the correctly sonographicaly diagnosed renal artery stenosis was found in 26 patients with sensitivity(74 %).Conclusions. On the basis of our results and according to our experience with both examinations we can conclude,that screening of unilateral renal artery stenosis with using these nonivasive methods can help to select better theindicated patients for angiography.

Key words:
stenosis of renal artery, duplexson ography, 99mTc-DTPA renal scintigraphy with Captopril test.


Autoři: D. Chroustová;  S. Vaňková 1;  M. Horáčková 1;  I. Rychlík 1;  R. Šafářová 1
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny FNKV, Praha 1I. interní klinika FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 633-637
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dynamická scintigrafie ledvin s ACE inhibitorem je užívaný test při skríninku jednostranné stenózyrenální arterie. Dalším skríninkovým vyšetřením je sonografie, která detekuje hemodynamické změny a určuje tzv.indexy rezistence (IR) intrarenálních tepen. Cílem sdělení je korelace hodnocení obou skríninkových vyšetřenív diagnostice stenózy renální arterie před angiografií, která je považována za „gold standard“.Ve skupině 35 pacientů,u kterých byla provedena angiografie, byly nálezy porovnány s výsledky scintigrafie a sonografie.Metody a výsledky. Celkem bylo vyšetřeno 93 pacientů (49 mužů a 44 žen) ve věku od 27–84 let. Všichni mělisonografické vyšetření ledvin se stanovením IR. Scintigrafie pomocí 99mTc-DTPA byla hodnocena podle interpretačníchkritérií stanovených na 9. mezinárodním sympoziu „Radionuklidy v nefro-urologii“ v Santa Fé v roce 1995a podle Guideline for diagnosis of renovascular hypertension z roku 1998. Angiografie byla provedena u 35 pacientů.1) shodné hodnocení pozitivních a negativních nálezů jak na scintigrafii, tak i na sonografii v našem souboru bylou 61/93 pacientů (66 %). 2) V souboru 35 pacientů s provedenou angiografií se nálezy sonografie a scintigrafieshodovaly u 27 pacientů, tedy v 77 % případů. 3) Při korelaci scintigrafie a angiografie byla správně scintigrafickydiagnostikovaná stenóza renální arterie u 27 pacientů se sensitivitou 77 %. 4) Při korelaci sonografie a angiografiebyla správně sonograficky diagnostikovaná stenóza renální arterie u 26 pacientů se sensitivitou 74 %.Závěry. Na základě našich dosavadních výsledků a zkušeností s oběma technikami je zřejmé, že skrínink jednostrannéstenózy renální arterie s provedením obou těchto neinvazivních metod umožňuje užší výběr pacientůindikovaných k angiografii.

Klíčová slova:
stenóza renální arterie, sonografie, dynamická scintigrafie ledvin pomocí 99mTc-DTPA s Captoprilovýmtestem.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa