Vliv tělesného složení na fyzickou výkonnosta funkční kapacitu obézních žen


Vliv tělesného složení na fyzickou výkonnosta funkční kapacitu obézních žen

Východisko.
Nízká úroveňa erobní zdatnosti spolu s vysokým podílem tělesného tuku jsou významnými rizikovýmifaktory kardiorespiračních onemocnění a diabetu 2. typu. Není dosud zcela jasné, zda působení těchto faktorů jevzájemně ovlivněno, nebo zda působí odděleně, nezávisle na sobě. Cílem práce bylo posouzení vztahů vybranýchukazatelů tělesného složení a aerobní zdatnosti skupiny obézních žen.Metody a výsledky. Skupině 31 obézních žen rozdílného věku (25–54 let) bylo měřeno procento tělesného tukupomocí metody duální rentgenové absorpciometrie (rozmezí 40,8–58,8 % tuku). Pomocí bioimpedanční metody bylstanoven podíl buněčné a mimobuněčné tukuprosté hmoty. Zátěžovým testem na bicykloergometru byl zjišťovánmaximální tělesný výkon a maximální spotřeba kyslíku (VO2max) obézních žen. Průměrné hodnoty VO2maxvyšetřované skupiny byly 2,09±0,38 l.min-1, resp. 22,82±3,79 ml.min-1 kg-1, resp. 44,05±7,03 ml.min-1.kg-1 tukuprostéhmoty. Byla nalezena významná pozitivní závislost absolutní VO2max na tělesné hmotnosti (R=0,4758;P

Klíčová slova:
tělesné složení, aerobní zdatnost, kyslíková spotřeba, obezita.


Body Composition in Relation to Cardiorespiratory Fitness and Performance inObeseWomen

Background.
Both the high body fatness and low aerobic fitness have been shown to be risk factors for cardiovasculardisease and type 2 diabetes. It is still unclear, whether these factors are related to each other or if they are independentrisk factors. The objective of this study was to assess the influence of body composition on aspects of aerobic fitnessin obese women.Methods and Results. Relative body fat was measured in a group of 31 obese women differing in age (25-54 years)by dual energy X-ray absorbtiometry (DEXA), in range of 40,8-58,8% of the body fat. Intracellular and extracellularfractions of the fat free mass were assessed by bioimpedance analysis. Maximal power output and maximal oxygenconsumptionweremeasured by stepwise load test on bicycle ergometer.Mean values of absolute and relativeVO2maxexpressed per kg bodymass and per kg fat-freemasswere 2,09±0,38 l.min-1, 22,82±3,79ml.min-1 kg-1, and 44,05±7,03ml.min-1.kg-1, respectively. Absolute VO2max was positively related to body weight (R=0,4758; P

Key words:
body composition, aerobic fitness, oxygen consumption, obesity.


Autoři: E. Všetulová;  V. Bunc
Působiště autorů: FTVS UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 756-760
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nízká úroveňa erobní zdatnosti spolu s vysokým podílem tělesného tuku jsou významnými rizikovýmifaktory kardiorespiračních onemocnění a diabetu 2. typu. Není dosud zcela jasné, zda působení těchto faktorů jevzájemně ovlivněno, nebo zda působí odděleně, nezávisle na sobě. Cílem práce bylo posouzení vztahů vybranýchukazatelů tělesného složení a aerobní zdatnosti skupiny obézních žen.Metody a výsledky. Skupině 31 obézních žen rozdílného věku (25–54 let) bylo měřeno procento tělesného tukupomocí metody duální rentgenové absorpciometrie (rozmezí 40,8–58,8 % tuku). Pomocí bioimpedanční metody bylstanoven podíl buněčné a mimobuněčné tukuprosté hmoty. Zátěžovým testem na bicykloergometru byl zjišťovánmaximální tělesný výkon a maximální spotřeba kyslíku (VO2max) obézních žen. Průměrné hodnoty VO2maxvyšetřované skupiny byly 2,09±0,38 l.min-1, resp. 22,82±3,79 ml.min-1 kg-1, resp. 44,05±7,03 ml.min-1.kg-1 tukuprostéhmoty. Byla nalezena významná pozitivní závislost absolutní VO2max na tělesné hmotnosti (R=0,4758;P

Klíčová slova:
tělesné složení, aerobní zdatnost, kyslíková spotřeba, obezita.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa