MOŽNOSTI VČASNÉ DIAGNOSTIKY PLICNÍHO KARCINOMU


MOŽNOSTI VČASNÉ DIAGNOSTIKY PLICNÍHO KARCINOMU

Ve sdělení autoři popisují závažnost problému plicní rakoviny (PR) u nás i ve světě a možnosti jeho aktivního vyhledávání. V USA je plicní karcinom nejčastěji smrtícím nádorem jak u mužů, tak i u žen, v České republice je na 1. místě u mužů a třetím nejčastěji smrtícím nádorem žen. Incidence PR u mužů nestoupá a po léta je na vysoké úrovni cca 100/100 000, u žen se za posledních 30 let ztrojnásobila a v současnosti dosahuje úrovně 22/100 000. V roce 2000 u nás na toto onemocnění zemřelo 5709 osob. 5 let přežije v ČR cca Cr7 % nemocných, v západní Evropě asi 8 % v USA 13 %. Výsledky diagnostiky i léčby plicní rakoviny vedou ke znovuotevření otázky aktivního vyhledávání PR. Z možností, které jsou v současnosti k dispozici, se jeví nejslibněji pro situaci v ČR vyhledávání pomocí nízkodávkového CT vyšetření rizikové populace. V práci jsou popsány výsledky studií posuzující možnosti záchytu asymptomatických stadií PR i představy o budoucí mezinárodní studii posuzující efektivitu vyhledávání PR pomocí tohoto vyšetření.

Klíčová slova:
plicní rakovina, epidemiologie, skrínink, low dose spiral CT.


Possibilities of the Early Diagreosis of Lung Cancer

Importance of the lung cancer (LC) in our country and in the world as well as possibilities of its active screening are described. In US the lung carcinoma represents the most frequent lethal cancer both in males and females. In the Czech Republic (CR), mortality due to LC has the hrst place among men and the third place among women. Incidence of LC in males has not increased and for several years it has been reaching about 100 per 100 000. In women during the last 30 years mortality has increased three times reaching frequency 22 per 100 000. In the year 2000, 5709 persons died for the disease. In CR, about 6 to 7 % of patients can be expected to survive 5 years, in the western Europe it is about 8 %, in US 13 %. Results of the diagnostice and treatment of the lung cancer revealed question on the active screening. Among the methods available at present, the most promising for conditions in CR appears the use of the low-dose spiral CT scan in the risk population. The paper brings results of a study evaluating the possibilities of the recognition of asymptomatic stadia of LC and discusses ideas of a future international study assessing the effectiveness of LC screening using this method.

Key words:
lung cancer, epidemiology, screening, low-dose spiral CT.


Autoři: M. Marel;  Z. Skácel
Působiště autorů: Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 240-243
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení autoři popisují závažnost problému plicní rakoviny (PR) u nás i ve světě a možnosti jeho aktivního vyhledávání. V USA je plicní karcinom nejčastěji smrtícím nádorem jak u mužů, tak i u žen, v České republice je na 1. místě u mužů a třetím nejčastěji smrtícím nádorem žen. Incidence PR u mužů nestoupá a po léta je na vysoké úrovni cca 100/100 000, u žen se za posledních 30 let ztrojnásobila a v současnosti dosahuje úrovně 22/100 000. V roce 2000 u nás na toto onemocnění zemřelo 5709 osob. 5 let přežije v ČR cca Cr7 % nemocných, v západní Evropě asi 8 % v USA 13 %. Výsledky diagnostiky i léčby plicní rakoviny vedou ke znovuotevření otázky aktivního vyhledávání PR. Z možností, které jsou v současnosti k dispozici, se jeví nejslibněji pro situaci v ČR vyhledávání pomocí nízkodávkového CT vyšetření rizikové populace. V práci jsou popsány výsledky studií posuzující možnosti záchytu asymptomatických stadií PR i představy o budoucí mezinárodní studii posuzující efektivitu vyhledávání PR pomocí tohoto vyšetření.

Klíčová slova:
plicní rakovina, epidemiologie, skrínink, low dose spiral CT.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa