FÁZE MENSTRUAČNÍHO CYKLU A TERAPEUTICKÁODEZVA NA NEUROLEPTICKOU LÉČBU U PACIENTEK –SCHIZOFRENIČEK


FÁZE MENSTRUAČNÍHO CYKLU A TERAPEUTICKÁODEZVA NA NEUROLEPTICKOU LÉČBU U PACIENTEK –SCHIZOFRENIČEK

Východisko.
Nízká hladina estrogenů je spojena se zhoršením psychotických symptomů u pacientek – schizofre -niček. Testovali jsme hypotézu, že pacientky přijaté k hospitalizaci v menstruační fázi s nízkou hladinou estrogenů,potřebují nižší dávku neuroleptik a kratší dobu hospitalizace než pacientky přijaté v menstruační fázi s vysokouhladinou estrogenů.Metody a výsledky. Celkem 51 pacientek s dg. schizofrenie bylo rozděleno do dvou skupin podle fáze menstru-ačního cyklu při přijetí a podle typu užívaných neuroleptik během hospitalizace; 53 % z nich bylo přijato v menstru-ační fázi s nízkou hladinou estrogenů. Pro analýzu jsme použili Studentův T-test. Pacientky užívající klasickáneuroleptika ze skupiny s nízkou hladinou estrogenů měly nižší dávku neuroleptik (p

Klíčová slova:
schizofrenie, menstruační cyklus, estrogeny.


Menstrual Cycle Phase and Therapeutic Response to Neuroleptic Treatment inFemale Patients with Schizophrenia

Background.
The low estrogen level is associated with the worsening of the psychotic symptoms in fe males withschizophrenia. We tested the hypothesis that the patients admitted to the hospital in the low-estrogen (low-E) phaserequire lower neuroleptic dosage and shorter length of hospital stay than the patients admitted in the high-estrogen(high-E) phase.Methods and Results. 51 female patients with schizophrenia were divided into two groups according to theirmenstrual cycle phase at admission and according to the type of neuroleptic treatment during their hospitalisation.53 % of them were admitted in the low-E phase. The Student T-test was used for the analysis. The patients of thelow-E phase group had lower daily dosage of typical neuroleptics (p

Key words:
schizophrenia, menstrual cycle, estrogen.


Autoři: I. Vaňurová;  A. Yamamotová
Působiště autorů: Psychiatrické centrum, Praha Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 668-670
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nízká hladina estrogenů je spojena se zhoršením psychotických symptomů u pacientek – schizofre -niček. Testovali jsme hypotézu, že pacientky přijaté k hospitalizaci v menstruační fázi s nízkou hladinou estrogenů,potřebují nižší dávku neuroleptik a kratší dobu hospitalizace než pacientky přijaté v menstruační fázi s vysokouhladinou estrogenů.Metody a výsledky. Celkem 51 pacientek s dg. schizofrenie bylo rozděleno do dvou skupin podle fáze menstru-ačního cyklu při přijetí a podle typu užívaných neuroleptik během hospitalizace; 53 % z nich bylo přijato v menstru-ační fázi s nízkou hladinou estrogenů. Pro analýzu jsme použili Studentův T-test. Pacientky užívající klasickáneuroleptika ze skupiny s nízkou hladinou estrogenů měly nižší dávku neuroleptik (p

Klíčová slova:
schizofrenie, menstruační cyklus, estrogeny.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa