NOVĚJŠÍ IMUNOSUPRESIVA A JEJICH SOUČASNÉPOSTAVENÍ V PRAXI


NOVĚJŠÍ IMUNOSUPRESIVA A JEJICH SOUČASNÉPOSTAVENÍ V PRAXI

V posledním desetiletí se rozšířila nabídka nových imunosupresiv o některá nová farmaka i některé nové protilátky.Všechna tato imunosupresiva mají hlavní indikaci orgánové transplantace. Tacrolimus je ve svých účincích velmipodobný cyclosporinu A a je využíván jako základní imunosupresivum nebo k tzv. záchranné léčbě u refrakterníchrejekcí. Mykofenolát mofetil se řadí k antimetabolitům a v imunosupresivních schématech nahrazuje azathioprin.Sirolimus je lékem pro profylaktické užití. Buď jako součást režimu s cyklosporinem k potenciaci jeho účinku neboi jako alternativa non-nefrotoxické imunosuprese k režimům s cyklosporinem. Vymezení jeho indikací se teprveupřesňuje. Gusperimus by mohl být využit k antirejekční léčbě, u nás se však dosud neužívá. Nově se používají dvěmonoklonální protilátky proti receptoru pro IL-2: chimerická basiliximab a humanizovaná daclizumab. Obě proti-látky jsou non-depleční a jsou indikovány k indukční léčbě v časném potransplantačním údobí.

Klíčová slova:
transplantace ledvin, rejekce, tacrolimus, mykofenolát mofetil, sirolimus, gusperimus, basiliximab,


Newer Immunosuppressive Agents and Their Place in Current Practice

The last decade has witnessed an expansion of the arsenal of new immunosuppressive agents to include severalnovel drugs and antibodies. The main indication of all these immunosuppressive agents is organ transplantation. Interms of its action, tacrolimus resembles cyclosporin A and is employed as the mainstay immunosuppressant or forwhat is referred to as rescue therapy in refractory rejection. Mycophenolate mofetil is an anti-metabolite replacingazathioprine in immunosuppressive protocols. Sirolimus is an agent for prophylactic use, either as part of a cyclo-sporin-based regimen to enhance the effect of cyclosporin or as an alternative of non-nephrotoxic immunosuppressionto cyclosporin-based regimens; its indications are still being specified. Gusperimus could be used for anti-rejectiontherapy; however, it is not being used in this country as yet. Recently, two monoclonal antibodies against the IL-2receptor, chimeric basiliximab and humanized daclizumab, have been employed. Both agents are of non-depletiontype and are indicated for induction therapy in the early post-transplant period.

Key words:
renal transplantation, rejection, tacrolimus, mycophenolate mofetil, sirolimus, gusperimus, basilixi-


Autoři: I. Matl
Působiště autorů: Klinika nefrologie TC Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 460-463
Kategorie: Články

Souhrn

V posledním desetiletí se rozšířila nabídka nových imunosupresiv o některá nová farmaka i některé nové protilátky.Všechna tato imunosupresiva mají hlavní indikaci orgánové transplantace. Tacrolimus je ve svých účincích velmipodobný cyclosporinu A a je využíván jako základní imunosupresivum nebo k tzv. záchranné léčbě u refrakterníchrejekcí. Mykofenolát mofetil se řadí k antimetabolitům a v imunosupresivních schématech nahrazuje azathioprin.Sirolimus je lékem pro profylaktické užití. Buď jako součást režimu s cyklosporinem k potenciaci jeho účinku neboi jako alternativa non-nefrotoxické imunosuprese k režimům s cyklosporinem. Vymezení jeho indikací se teprveupřesňuje. Gusperimus by mohl být využit k antirejekční léčbě, u nás se však dosud neužívá. Nově se používají dvěmonoklonální protilátky proti receptoru pro IL-2: chimerická basiliximab a humanizovaná daclizumab. Obě proti-látky jsou non-depleční a jsou indikovány k indukční léčbě v časném potransplantačním údobí.

Klíčová slova:
transplantace ledvin, rejekce, tacrolimus, mykofenolát mofetil, sirolimus, gusperimus, basiliximab,

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa