Perioperační péče o pacienty s diabetes mellitus


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Králové ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 3, s. 195-196
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problému

2. Důležité body

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a zdroje

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

 • Základní východiska
  • definice diabetes mellitus (DM)
  • nárůst prevalence
  • dělení DM (typ I a II)
  • hyperglykémie = nad 7,8 mmol/l (hyperglykémie neznamená, že pacient má DM)
  • hypoglykémie = pod 3,9 mmol/l (těžká hypoglykemie = pod 2,2 mmol/l (bývá spojena s poruchou vědomí nebo kognitivních funkcí)
  • glykosylovaný hemoglobin (HbA1C) – hodnota nad 6,5 % = DM je pravděpodobný
  • pacienti s DM mají vyšší morbiditu a mortalitu
 • Dělení DM
  • DM typ I – všichni pacienti vyžadují inzulin s cílem zabránit ketoacidóze
  • DM typ II
   • někteří pacienti vyžadují inzulin s cílem zabránit hyperglykémii
   • profit z těsné kontroly glykémie je sporný
 • Základní cíle léčby DM = glykémie 6–10 mmol/l
  • glykémie nalačno = 6,1–7 mmol/l
  • glykémie po jídle = 7,7–10 mmol/l
  • pacienti v intenzivní/perioperační péči = 6,1 až 7,7 mmol/l
 • Faktory zhoršující klinický výsledek
  • hyperglykémie
  • hypoglykémie
  • variabilita glykémie
 • Definice kompenzace DM pro anesteziologa
  • normoglykémie
  • absence glykosurie
  • absence ketolátek v moči
  • glykosylovaný hemoglobin

2. Důležité body

 • Anestetika a glykémie
  • přímý vliv (alterace sekrece inzulinu)
  • nepřímý vliv (vliv na katabolické hormony – kortizol)

Etomidat – snižuje glykemickou odpověď na inzult.

Benzodiazepiny – snížení kortizolu, snížení inzulinu.

Alfa2 mimetika – nejasný efekt.

Inhalační anestetika – snižují odpověď inzulinu na podání glukózy (snížení tolerance glukózy).

Propofol – nejasný efekt.

 • Glykosylovaný hemoglobin – názor v roce 2016
  • u všech pacientů (i bez DM) před „major surgery“
  • u všech pacientů s DM před jakoukoliv operací
  • hodnoty:
   • nad 6,5 % = DM
   • 6–6,4 % = vysoké riziko vzniku DM
   • 4–6 % = tzv. non diabetic range
   • 6,5–7,5 % = tzv. target values in DM
   • nad 8,6 % = 4násobné zvýšení pooperační mortality
 • Perioperační medicína a DM
  • těsná kontrola je spojena s lepším klinickým výsledkem, cíl je glykémie cca 6,1–7,7 mmol/l
  • glukóza a inzulin by měly být podávány odděleně i. v. (+ častá kontrola glykémie)
  • pacienti bez nutnosti prolongovaného NPO (=nil per os) po operaci mohou pokračovat ve svém režimu perorálními antidiabetiky
 • Perioperační kontrola glykémie – 3 klíčové fáze kontroly glykémie
  • před operací
  • během operace
  • po operaci
 • Hlavní předoperační zásady/problémy
  • jaká je glykémie
  • je nutný inzulin k dosažení cílové glykémie
  • vysazení biguanidů
  • odložení výkonu při glykémii kolem 20 mmol/l
  • u pacientů s lačněním – glykémie á 4–6 hodin stačí
  • tzv. long acting inzuliny jsou vysazovány 2–3 dny před výkonem
  • perorální antidiabetika obecně
   • vysadit v den operace
   • ráno glykémie a pak glukóza/inzulin podle glykémie
  • metformin
   • vždy vysadit? spíše dnes NE
   • lze jej ponechat u pacientů s normálními renálními funkcemi a předpokladem obnovení příjmu p. o. do 24 hodin
  • inzulin
   • pokračovat do dne operace bez změny
   • ráno glykémie a pak glukóza/inzulin podle glykémie
   • co nejdříve obnovit předchozí režim
   • konzultace diabeteologa, když si nejsme jisti...
   • možný protokol pro inzulin
    • 1 IU/1 ml
    • 6–10 mmol/l = 0,3 IU na 1 gram glukózy (= cca G10 % 500 ml/12–16 IU inzulinu)
    • nad 10 (-14 mmol/l) = 2 IU/hodina
    • glykémie á 1 hodina
 • Hlavní intraoperační zásady/problémy
  • cílová glykémie někde mezi 7–10 mmol/l
  • zohlednit dobu operace při plánu postupu u pacientů s DM
   • malé výkony – bez speciálního postupu, kontrola glykémie po výkonu
   • velké výkony – inzulin podle glykémie
 • Hlavní pooperační zásady/problémy
  • cílová glykémie někde mezi 7–10 mmol/l
  • včasná detekce hypoglykémie – 5–10 g glukózy/hod (G 10 % 500 ml = 50 g)
  • zajištění bazálního přívodu inzulinu u DM I. typu
  • kontrola glykémie kontinuálním protokolem s inzulinem
 • Souhrn do praxe I (klíčové otázky pro ane­steziologa ve vztahu k DM)
  • Jaký je typ DM?
  • Je DM kompenzován?
  • Co pacient užívá? PAD nebo inzulin?
  • Lze očekávat obnovení původního režimu do 24 hodin?
  • Jaká je cílová glykémie?
  • Formulace plánu pro předoperační, intra­ope­rační, pooperační etapu.
 • Souhrn do praxe II (základní varianty postupu u pacienta s DM)
  • a) beze změny
  • b) úprava stávajícího režimu
   • pacienti na PAD – jejich vysazení + přívod glukózy a případně inzulin
   • pacienti na inzulinu – zajistit přívod glukózy a inzulinu podle glykémie (přechod na krátkodobý inzulin nebo konzultace diabetologa)

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a volné zdroje

 • PubMed: anesthesia-diabetes mellitus-peri­operative management.
 • Anesthesiologist’s Guide to Perioperative Glycemic Management (American Society of Anesthesiology, 2014).
 • Vybrané články k jednotlivým farmakům jsou k dispozici na vyžádání u autora příspěvku.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2016 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa