Anesteziologie a intenzivní medicína - Číslo 3/2016

Editorial

141
Editorial

Intenzivní medicína - Původní práce

142
Antimykotická terapie na odděleních typu ARO/JIP v České republice: prospektivní observační studie

V. Černý, N. Mallátová, M. Matějovič, I. Novák, P. Sklienka, Za Pracovní Skupinu Studie (viz Seznam Na Konci


Intenzivní medicína - Přehledový článek

149
Pleurální výpotek v intenzivní péči

J. Máca, F. Burša


Intenzivní medicína - Kazuistika

162
Poškodenie priedušnice ako následok punkčnej dilatačnej tracheostómie – kazuistiky a prehľad literatúry

B. Uhliarová, P. Hanzel, A. Hajtman

170
Pětapadesátiletý muž s trombocytopenií a život ohrožujícím difuzním alveolárním krvácením: kazuistika

T. Karvunidis, M. Harazím, J. Raděj, P. Salaj, J. Horák, I. Novák, M. Matějovič


Etika a právo

177
Lékař a trestní právo I – proces

I. Piňos


Echodidaktika - postgraduální vzdělávání

181
Echokardiografické vyšetření při onemocnění mitrální chlopně

J. Kunstýř, H. Línková


Postgraduální vzdělávání - Speciální článek

187
Úloha simulační medicíny v rozvoji anestezie a intenzivní medicíny

M. Stern


Postgraduální vzdělávání - Vybrané kapitoly z klinické fyziologie

191
Když srdce tančí paso doble

K. Škarvan


Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

195
Perioperační péče o pacienty s diabetes mellitus

V. Černý


Postgraduální vzdělávání - EKG v klinické praxi

197
Arytmie s vysokým rizikem tromboembolismu.
Fibrilace síní a flutter síní – častý mezioborový problém

J. Jakabčin


Zprávy ČSARIM

201
Národní implementace konceptu „Enhanced Recovery after Surgery“ (ERAS) v České republice

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa