Zápis z jednání výboru č. 2/2015


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 4, s. 256
Kategorie: Zprávy ČSIM

Termín: 25. 3. 2015

Přítomni: Černý, Šrámek, Herold, Balík, Ševčík, Chytra, Černá Pařízková, Dostál, Satinský, Cvachovec, Drábková, Nalos, Králová (Guarant)

 1. Kongres ČSIM 2015 – o aktuálním stavu přípravy referují Dostál (organizační výbor) a Šrámek (vědecký výbor), průběh příprav podle plánu.
 2. Kongresy ČSIM a jejich financování ve světle výrazné redukce sponzorské podpory – Cvachovec otevřel téma, jak pokračovat v kongresech ČSIM při předpokladu poklesu sponzorování, a navrhuje ke zvážení jako jednu z variant řešení možnost přesunu obou akcí do jednoho termínu/místa, nicméně při zachování identity obou akcí. Rozsáhlá diskuse k tématu, zatím neuzavřeno. Cvachovec a Černý připraví dopis členům ČSARIM a ČSIM vysvětlující důvody této diskuse a bude připravena anketa ke zjištění názorů členů ČSIM a ČSARIM k případnému „sloučení“ obou akcí a jako východisko k finálnímu rozhodnutí výboru.
 3. Kandidatura na pořádání kongresu WFSICM 2021 v Praze – informace o aktuálním stavu příprav, koordinuje Černý a Šašík (Guarant).
 4. Náklady na zdravotní péči u pacientů hospitalizovaných na pracovištích IP v ČR – projekt s využitím údajů od VZP. Diskuse k parametrům projektu, zejména jak definovat hospitalizaci na IP (doba UPV, TISS).
 • Cíl projektu: zjištění rozsahu zdravotní péče a souvisejících nákladů u pacientů po propuštění z oddělení JIP/ARO v závislosti na době umělé plicní ventilace a/nebo tíži stavu (TISS).
 • Metoda: analýza databáze VZP.
 • Sledované ukazatele: mortalita, morbidita, rozsah a náklady následné vyžádané péče (charakteristika/indikátory sledovaných ukazatelů budou upřesněny po jednání s pracovníkem databáze VZP).
 • Jakékoliv připomínky/návrhy členů výboru vítány, termín do 5. 4. 2015.
 1. Stanovisko ČSIM k přijímání pacientů do IP – předložena aktualizovaná verze, rozsáhlá diskuse, po zahrnutí připomínek bude další verze rozeslána k vyjádření členů výboru, odpovídá Černý.
 2. Doporučený postup „Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím“ – mezioborový materiál iniciovaný doc. MUDr. Pařízkem, CSc., materiál bude rozeslán k vyjádření členům výboru.
 3. Žádost o podporu knihy Sepse v intenzivní péči (doc. MUDr. Průcha, Ph.D.) – v hlasování „per rollam“ odsouhlasena částka 20 tis. Kč.
 4. Zpráva o hospodaření ČSIM – pozitivní výsledek, přesné údaje k dispozici u Králové.
 5. Vytvoření složky „inzerce volných míst“ na webových stránkách ČSIM, odpovídá Králová, termín do 30. 4.
 6. Termín příštího jednání výboru – návrh termínů bude rozeslán členům k vyjádření, odpovídá Černý.

Zapsal: Černý 27. 3. 2015

Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře a pověřeného člena výboru (Dostál): 28. 3. 2015

Finální revize a editace zápisu: 28. 3. 2015

Datum rozeslání zápisučlenům výboru: 28. 3. 2015


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2015 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa