MUDr. Dimitrij Miloschewsky


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 4, s. 253
Kategorie: Nekrolog

MUDr. Dimitrij Miloschewsky se narodil 24. března 1927. Po promoci nastoupil jako lékař v Plicním sanatoriu a léčebně na Bukově v Ústí nad Labem. Již v té době se zajímal o techniky regionální anestezie, sledoval torakoplastiky úspěšně prováděné v paravertebrální anestezii. Sám občas říkal, že celková anestezie mu připadala celkem jednotvárná, z pohledu operatérů byla tehdy považována za poměrně jednoduchý výkon, který nemusí nutně provádět pouze lékaři.

Do Nemocnice Na Bulovce přišel devět let po promoci v roce 1962 jako odborný anesteziolog a spolu se dvěma lékařkami tvořili mini tým ústavního anesteziologa a bývalého chirurga Pavla Schecka, který byl za aktivního úsilí tehdejšího ředitele nemocnice jmenován 1. 2. 1963 přednostou 1. samostatného anesteziologického oddělení v civilním sektoru. Miloschewsky využil v roce 1967 tehdy nevšední nabídku svého primáře k absolvování několikaměsíčního studijního pobytu v univerzitní nemocnici v Amsterdamu, kde se zdokonalil v postupech svodné anestezie, které velmi propagoval.

Po emigraci prim. Schecka – v důsledku okupace naší země – do Nizozemí byl v roce 1970 jmenován přednostou, což mu umožnilo větší propagaci a rozvoj regionálních technik. Anesteziologické oddělení bylo díky své vysoké úrovni v této oblasti využíváno subkatedrou anesteziologie Ústavu pro doškolování lékařů, kde byl mnoho let externím učitelem, k výcviku anesteziologů v technikách regionální anestezie. Jeho přednášky z této oblasti byly vždy velmi poutavé a instruktivní a přivedly na praktické stáže do nemocnice řadu anesteziologů, kteří se později stali předními lékaři v našem oboru. Měl patrně největší zásluhu na propagaci regionálních technik v naší republice a díky této skutečnosti se stala regionální anestezie samozřejmou složkou spektra anesteziologických výkonů.

Pod jeho vedením vznikla první česká monografie regionální anestezie vydaná v roce 1998. Byl velkým propagátorem regionálních technik k tlumení porodních bolestí. Klíčový byl jeho podíl na iniciaci a propagaci léčby pooperačních bolestí, chronické bolesti a krutých bolestí nevyléčitelně nemocných, kde od počátku zdůrazňoval multioborový přístup. V Čechách se stal průkopníkem v oblasti nově vznikajícího oboru algeziologie.

V roce 1974 vznikla z jeho iniciativy komise pro studium a léčbu bolesti při společnosti anesteziologie a resuscitace. Stál u zrodu první ambulance bolesti u nás v roce 1977 a od roku 1993 Centra pro léčbu bolesti. Od roku 1971 byla anesteziologie a resuscitace na základě vyhlášky MZ 1971 dvoustupňovým oborem. Prim. Miloschewsky tuto skutečnost kladně a manažersky velmi pohotově reflektoval a v roce 1978 byla otevřena lůžková část ARO. K vedení nového pracoviště získal kolegu MUDr. Karla Zítka, který u nás reprezentoval špičku v intenzivní péči.

Svým neutuchajícím optimismem a elánem, navzdory nejrůznějším překážkám, přes které byl schopen se přenášet s lehkou myslí Sparťana a velkým nadhledem, předával svým kolegům pozitivní energii tolik potřebnou pro denní život a pracovní nasazení. Medicínsky ve své době významně pozitivním způsobem ovlivnil náš obor.

7. 3. 2015 navždy odešel velkorysý, renesanční člověk, čest jeho památce.

Tomáš Beran


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2015 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa