Akutní respirační distress syndrom (ARDS)


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 4, s. 234-235
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

 1. Vymezení otázky a struktura problému
 2. Důležité body
 3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a zdroje

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

 • ARDS jako syndrom nikoliv choroba.
 • Definice ARDS – akutní, difuzní, zánětové poškození plic vedoucí ke zvýšení permeability plicních kapilár, ztrátě vzdušnosti plic, hypoxémii, s nálezem RTG opacit v obou plicních křídlech vzniklé do 7 dnů od vyvolávajícího momentu (tzv. berlínská definice).
 • Akutní respirační distress syndrom (ARDS) je definován jako difuzní buněčná dysfunkce plicního parenchymu vyvolaná faktory, které jsou součástí celkové zánětové reakce organismu na přímé či nepřímé poškození (inzult).
 • Etiologie ARDS
  • inzulty přímé,
  • inzulty nepřímé.
 • Základní patofyziologcké atributy ARDS
  • hypoxémie,
  • snížená poddajnost plic,
  • plicní hypertenze.
 • Klasifikace ARDS – tzv. berlínská definice
  • klasifikace ARDS podle poměru PaO2/FiO2
   • a) lehká forma (300–200),
   • b) středně závažná forma (200–100),
   • c) těžká forma (< 100);
  • eliminuje starší pojem ALI (acute lung injury) a doporučuje použití neinvazivní echokardiografie k vyloučení kardiální příčiny plicního edému.
 • Léčba ARDS obecně – 4 základní pilíře:
  1. Identifikace vyvolávající inzultu, který vedl k rozvoji ARDS, snaha o jeho odstranění (léčba infekce, stabilizace zlomenin apod.); při absenci přímých nebo nepřímých faktorů vzniku ARDS hledat jiné stavy imitující ARDS.
  2. Postupy směrující k úpravě stávající poruchy oxygenace a/nebo ventilace.
  3. Postupy k podpoře/náhradě ostatních orgánových funkcí v případě jejich dysfunkce nebo selhání.
  4. Minimalizace poškození plicní tkáně a ostatních orgánů našimi postupy.

2. Důležité body

  • Ventilátorem indukované poškození plic – charakteristika a jeho prevence.
  • Zásady tzv. bezpečné (protektivní) konvenční ventilace
   • dechový objem mezi 6–8 ml/kg ideální tělesné hmotnosti (t. hm.),
   • plateau tlak < 30 cm H2O,
   • PEEP > 5 cm H2O,
   • co nejnižší možná hodnota FiO2.
  • Mimotělní postupy podpory/náhrady plicních funkcí.
  • Tekutinová terapie u pacientů s ARDS.
  • Pronační poloha.
  • TRALI a jeho charakteristika.
  • Nový koncept – snaha o prevenci vzniku ARDS, jeho hlavní součásti tvoří:
   • dodržování zásad protektivní ventilace
    • a) dechový objem mezi 6–8 ml/kg ideální tělesné hmotnosti (t. hm.),
    • b) plateau tlak < 30 cm H2O,
    • c) PEEP > 5 cm H2O,
    • d) co nejnižší možná hodnota FiO2;
   • prevence aspirace
    • a) intubace prováděná zkušeným lékařem,
    • b) elevace horní poloviny těla,
    • c) používání chlorhexidinu pro orální hygienu,
    • d) postupy ke snížení kyselosti žaludečního obsahu u pacientů, u nichž není prováděna enterální výživa;
   • správná empirická antibiotická terapie a důsledná kontrola infekčního ložiska,
   • omezení přetížení tekutinami,
   • restriktivní transfuzní politika (cílová hladina hemoglobinu > 70 g/l),
   • pravidelné posuzování schopnosti spontánní ventilace a snaha o extubaci v co nejkratší možné době.
  • Vybraná EBM doporučení do klinické praxe léčby ARDS.

Umělá plicní ventilace

 • je doporučeno používat limitaci tlaku a objemu
  • a) plateau tlak < 30 cm H2O,
  • b) dechový objem mezi 6-8 ml/kg ideální t. hm.;
 • je doporučeno používat PEEP ke zlepšení oxygenace a k prevenci atelektáz
  • a) hodnota PEEP > 5 cm H2O,
  • b) vysoký PEEP je bezpečný;
 • u pacientů s ARDS lze používat jak tlakově, tak objemově řízenou ventilaci,
 • použití tzv. ultraprotektivní ventilace (velmi nízké dechové objemy a nízké inspirační tlaky) může dále zvýšit přínos protektivních postupů.

Pronační poloha

 • pronační poloha zlepšuje oxygenaci u pacientů s ARDS,
 • pronační poloha je považována za bezpečný postup u většiny pacientů s ARDS,
 • časné použití pronační polohy snižuje mortalitu pacientů s ARDS a pronační poloha by měla být použita u většiny pacientů se středně těžkým nebo těžkým ARDS,
 • lokální protokolizovaný postup snižuje výskyt komplikací spojených s pronační polohou.

Tekutiny

 • po iniciální stabilizaci je u všech pacientů s ARDS doporučována konzervativní tekutinová terapie,
 • sledování denní tekutinové bilance je doporučeno u všech pacientů s ARDS.

Nutriční podpora

 • enterální výživa by měla být preferována u pacientů s ARDS,
 • enterální výživa by měla být zahájena u pacientů s ARDS během 24–48 hodin od přijetí na pracoviště intenzivní péče.

Kortikoidy

 • kortikoidy nelze doporučit pro prevenci ARDS,
 • vysoké dávky nebo krátkodobé podávání kortikoidů neovlivňují klinický výsledek pacientů s ARDS,
 • nízké dávky kortikoidů podávané delší dobu zlepšují plicní fyziologické funkce u pacientů s ARDS, nicméně jejich univerzální použití u všech pa-cientů s ARDS nelze doporučit.

Svalová relaxancia

 • použití nedepolarizujících svalových relaxancií je spojeno se zlepšením oxygenace a snížením mortality u pacientů s ARDS,
 • použití nedepolarizujících svalových relaxancií pravděpodobně snižuje poškození plic způsobené umělou plicní ventilací (lepší adaptace pa-cienta k protektivní ventilaci, snížení vysokých transpulmonálních tlaků, redukce derekruitmentu),
 • použití nedepolarizujících svalových relaxancií by mělo být zváženo v časné fázi u pacientů s těžkým ARDS a po omezenou dobu.

Postupy mimotělní podpory/náhrady plicních funkcí

 • mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je nejčastější způsob zlepšení oxygenace u pacientů s těžkým ARDS a měla by být zvážena u pacientů s těžkým ARDS nereagujícím na konvenční postupy,
 • mimotělní eliminace oxidu uhličitého (ECCO2R) představuje účinnou metodu eliminace oxidu uhličitého,
 • použití metod ECCO2R může zvýšit přínos protektivní ventilace u pacientů s nízkou plicní poddajností.

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a zdroje

 • ww.ardsnet.org,
 • databáze – ARDS, ALI, adult/acute respiratory distress syndrome, lung Indry,
 • www.slideshare.net – do políčka „search“ napište „ARDS“.

Nová služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě!

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresucernyvla1960@gmail.com, na vaše dotazy bude zodpovězeno obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy témat, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2015 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa