Acidobazická rovnováha


Autoři: Černý Vladimír 1;  Herold Ivan 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 2, s. 135-136
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky

 1. Vymezení otázky a struktura problému
 2. Důležité body
 3. Související problematika/témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise
 4. Volné užitečné odkazy a zdroje

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

 • Mechanismy acidobazické rovnováhy (ABR) jako klíčový prvek udržování homeostázy organismu
 • Identifikace poruch ABR v klinické praxi
 • Hodnocení závažnosti poruch ABR
 • Léčba poruch ABR

2. Důležité body

 • Definice pH:
  • pH je negativní dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů. Hodnota pH 7,4 odpovídá koncentraci vodíkových iontů 40 nmol/l;
  • pH = 6,1 + log [HCO3/0,03] x PaCO2;
  • acidobazická rovnováha je tradičně popsána Hendersson-Hasselbachovou rovnicí.
 • Koncentrace bikarbonátů je převážně regulována ledvinami a hladina CO2 respiračním systémem, při interpretaci acidobazické rovnováhy se po-užívají pojmy zdůrazňující primárně metabolický (primární příčinou je zvýšení nebo snížení bikarbonátů) nebo respirační (primární příčinou je zvýšení nebo snížení PCO2) charakter poruchy.
 • Mechanismy regulace/kompenzace pH v organismu:
  • nárazníkové systémy krve,
  • dýchací systém,
  • ledviny.
 • Jednotlivé poruchy ABR:
  • definice,
  • dělení,
  • dopad poruch ABR na orgánové funkce/systémy.
 • Metabolická acidóza:
  • definice,
  • typický obraz v krevních plynech,
  • hlavní příčiny v klinické praxi,
  • anion gap,
  • nejčastější klinické situace a jejich řešení.
 • Respirační acidóza:
  • definice,
  • typický obraz v krevních plynech,
  • hlavní příčiny v klinické praxi,
  • nejčastější klinické situace a jejich řešení.
 • Metabolická alkalóza:
  • definice,
  • typický obraz v krevních plynech,
  • hlavní příčiny v klinické praxi,
  • nejčastější klinické situace a jejich řešení.
 • Respirační alkalóza:
  • definice,
  • typický obraz v krevních plynech,
  • hlavní příčiny v klinické praxi,
  • nejčastější klinické situace a jejich řešení.
 • Interpretace poruch ABR:
  1. Hodnota pH naznačuje o jakou primární poruchu se jedná (acidózu nebo alkalózu).
  2. Dochází-li k recipročním změnám pH a PCO2, ale jejich rozsah neodpovídá jednoduché akutní respirační poruše, je třeba pomýšlet na přítomnost chronického respiračního nebo metabolického onemocnění (trvající > 24 hod). Pokud proběhla kompenzační reakce organismu, pH se téměř normalizuje.
  3. Jestliže nález v krevních plynech neodpovídá akutnímu nebo chronickému respiračnímu onemocnění, musí být přítomná metabolická porucha.
  4. Zatímco respirační kompenzace metabolických změn prostřednictvím PaCO2 probíhá rychle, renální kompenzace respiračních poruch je pomalejší.
  5. Ignorování přítomnosti nebo absence anion gapu bývá příčinou chybné diagnostiky a nezahájení správné léčby. Ke správnému zhodnocení anion gapu je třeba korekce při hypalbuminémii.
  6. Možný algoritmus vyhodnocení poruch ABR v klinické praxi ukazuje tabulka 1.

Tab. 1. Vyhodnocení poruch ABR
Vyhodnocení poruch ABR

3. Související problematika/témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise

 • Asfyxie
 • Respirační insuficience
 • Renální insuficience
 • Co znamená pojem „kompenzovaná“ porucha ABR
 • Práh pro léčbu metabolické acidózy 
 • Indikace podávání bikarbonátu
 • pH, disociační křivka pro hemoglobin a patofyziologické implikace
 • Vztah pH a kalémie
 • Laktátová acidóza
 • Kombinované poruchy ABR
 • Intoxikace manifestující se typicky poruchou ABR
 • Nejčastější klinické syndromy/choroby manifestující se metabolickou acidózou
 • Umělá plicní ventilace u pacientů s chronickou respirační insuficiencí
 • Dlouhodobá kompenzace poruch ABR
 • Léčba metabolické alkalózy
 • Vliv poruch ABR na perfuzi mozku

4. Volné užitečné odkazy a zdroje

 • http://www.anaesthesiamcq.com/AcidBaseBook/ABindex.php
 • http://www.youtube.com/watch?v=frtxifC_J-Q
 • http://www.acid-base.com/physiology.php
 • http://pedsccm.org/FILE-CABINET/Practical/Akron_pdfs/8FLUIDS.PDF
 • http://cicm.org.au/journal/2001/september/ABa1.pdf
 • http://fitsweb.uchc.edu/student/selectives/TimurGraham/Acid_Base_Physiology.html
 • Google - acid base physiology ppt

Adresa pro korespondenci:

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Centrum pro výzkum a vývoj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinika anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicíny

Sokolská tř. 581

500 05 Hradec Králové

Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, 

Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada

e-mail: cernyvla1960@gmail.com

MUDr. Ivan Herold, CSc.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

 V. Klementa 147

293 01 Mladá Boleslav


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa