Využití nové metody pro detekci kolorektálního karcinomu

12. 6. 2009

V dubnovém čísle odborného časopisu Gastroenterology vyšel článek amerického autora Rexe popisující studii, která hodnotila schopnost metody zvané narrow-band imaging (NBi) použitelné při kolonoskopii identifikovat biologickou povahu polypů tlustého střeva a určit, které není nutné resekovat. Tato metoda se ukázala jako dostatečně přesná.

V dubnovém čísle odborného časopisu Gastroenterology vyšel článek amerického autora Rexe popisující studii, která hodnotila schopnost metody zvané narrow-band imaging (NBi) použitelné při kolonoskopii identifikovat biologickou povahu polypů tlustého střeva a určit, které není nutné resekovat. Tato metoda se ukázala jako dostatečně přesná.

Principem NBi zobrazení je využití přirozených vlastností krátkých vlnových délek z oblasti viditelného spektra světla. Speciálním zabudovaným filtrem se z bílého světla získávají vlnové délky 415 a 540 nm, které mají schopnost průniku do různých vrstev sliznice. Různé vlnové délky se pak odrážejí nebo absorbují podle charakteristik tkání, čímž je umožněna vizualizace jemných rozdílů ve struktuře tkáně a zejména vizualizace charakteru a distribuce kapilární sítě ve sliznici.

Kolorektální karcinom patří mezi přední příčiny morbidity a mortality. Kolonoskopie je zlatým standardem v jeho včasné detekci. Odstranění nebo vyšetření všech polypů z tlustého střeva však představuje velkou zátěž jak pro pacienta, tak pro společnost. Z pohledu pacienta je biopsie nebo polypektomie spojená se zvýšením rizika prováděného výkonu. Riziko krvácení během kolonoskopie narůstá při polypektomii desetkrát. Možnost určit povahu kolorektálního polypu během endoskopie redukuje rizika polypektomie a zároveň snižuje náklady na histologické vyšetření.

Rex ve studii vyhodnotil účinnost speciálního videoendoskopu s NBi. V této studii byla využita databáze 320 endoskopických charakteristik spojených s adenomatózní a hyperplastickou histologií. Tyto rysy byly testovány v prospektivní studii, kde bylo hodnoceno 451 kolorektálních polypů. Polypy byly vyšetřeny endoskopicky a byly oklasifikovány. Primárním cílem studie bylo určit prediktivní hodnotu endoskopické interpretace histologické povahy polypů velikosti 5 mm a menších. V této studii bylo vyšetřeno 88 % polypů menších 5 mm. Bylo dosaženo 92% senzitivity a 87% specificity.

Kolonoskopie s NBi je metodou, která zřejmě bude v budoucnu velmi rozšířená, tedy pokud i další a větší studie potvrdí velmi příznivé hodnoty specificity a senzitivity při klasifikaci polypoidních útvarů v tlustém střevě.

Zdroj:

  1. Rex DK. Narrow-band imaging without optical magnification for histologic analysis of colorectal polyps.
    Gastroenterology 2009(Apr);136(4):1174–1181. Epub 2008 Dec 10.
  2. Pohl H, Robertson DJ. Confidence with narrow band imaging: will it change our practice of polyp resection?
    Gastroenterology 2009;136(4):1149–1151. Epub 2009 Feb 24.
  3. (mid)Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa