Vliv těhotenství na klinickou aktivitu Crohnovy nemoci

18. 1. 2009

Vliv těhotenství na aktivitu Crohnovy nemoci byl zatím zkoumán relativně málo. Cílem studie francouzských lékařů bylo určit, jak těhotenství ovlivňuje průběh Crohnovy nemoci. Za tímto účelem byla provedena retrospektivní analýza v kohortě žen...

Vliv těhotenství na aktivitu Crohnovy nemoci byl zatím zkoumán relativně málo. Cílem studie francouzských lékařů bylo určit, jak těhotenství ovlivňuje průběh Crohnovy nemoci. Za tímto účelem byla provedena retrospektivní analýza v kohortě žen, u kterých se objevily relapsy Crohnovy nemoci.

Lékaři z gastroenterologického oddělení Saint-Antoine Hospital z Univerzity Pierra a Marie Curieových v Paříži popsali průběh sedmdesáti těhotenství u jedenašedesáti žen. Během roku předcházejícího těhotenství, tří trimestrů gravidity a dalšího roku, který po porodu následoval, byl pravidelně zaznamenáván Harvey-Bradshawův index.

Harvey-Bradshawův index byl zaveden roku 1980 jako zjednodušená verze indexu aktivity Crohnovy nemoci (CDAI – Crohn’s Disease Activity Index) pro účely shromažďování a porovnávání dat. Index zohledňuje následující klinická kritéria:
  • celkový pocit,
  • bolesti břicha,
  • počet tekutých stolic denně,
  • otoky břicha,
  • přítomnost komplikací (artalgie, uveitida, erythema nodosum, aftózní ulcerace, pyoderma gangrenosum, anální fisury, nové fistuly, abscesy).

Střední hodnoty Harvey-Bradshawova indexu v průběhu těhotenství [0,68 (0,18)] byly výrazně nižší ve srovnání s hodnotami získanými v průběhu roku, který těhotenství předcházel [0,98 (0,16), P = 0,03] i s hodnotami z roku následujícího po porodu [1,10 (0,17), P = 0,04]. U žen, které nekouřily (48 těhotenství), nebyly mezi jednotlivými intervaly zaznamenány výrazné odchylky Harvey-Bradshawova indexu.

Naproti tomu u kuřaček (22 těhotenství), z nichž většina během gravidity kouření omezila, se střední hodnoty Harvey-Bradshawova indexu v těhotenství výrazně snížily ve srovnání s rokem, který těhotenství předcházel, a rokem následujícím po porodu. V průběhu těhotenství bylo také možné výrazně snížit dávky léků, které ženy užívaly.

Závěrem je možné říci, že aktivita Crohnovy nemoci je průběhu těhotenství mírně, avšak znatelně snížena. V tomto zlepšení může hrát důležitou úlohu i omezení konzumace tabáku.

Zdroj:

  • F. Agret, J. Cosnes, Z. Hassani, J.-M. Gornet, J.-P. Gendre, M. Lémann & L. Beaugerie: Impact of pregnancy on the clinical activity of Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Mar 1; 21 (5): 509–13.
(hak)


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa