Adherence a kvalita života adolescentních pacientů s IBD

9. 2. 2009

Cílem americké studie bylo zkoumat vztah mezi adherencí a kvalitou života u adolescentních pacientů. Adherence k léčbě u 36 pacientů byla hodnocena pomocí rozhovoru vedeného lékařem a také díky specifickým biologickým testům. Další aspekt, kvalita života pacienta, byl hodnocen z rozhovorů jak s pacientem, tak i s jeho rodiči.

Cílem zde popisované americké studie bylo zkoumat vztah mezi adherencí (ukazatel úspěšnosti a průběhu léčby) a kvalitou života u adolescentních pacientů, kteří mají diagnostikované nespecifické zánětlivé střevní onemocnění (Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu). Adherence označuje to, jak poctivě pacient dodržuje předepsaný léčebný režim. Zahrnuje vůli zahájit léčbu a užívat léky přesně tak, jak lékař předepsal.

Adherence k léčbě u 36 pacientů byla hodnocena pomocí rozhovoru vedeného lékařem a také díky specifickým biologickým testům. Další aspekt, kvalita života pacienta, byl hodnocen z rozhovorů jak s pacientem, tak i s jeho rodiči. Pediatričtí gastroenterologové pak hodnotili závažnost daného onemocnění.

Z analýzy vyplynulo, že pacienti, kteří udávali vyšší adherenci k léčbě, uváděli i vyšší kvalitu svého života, ale nebylo tomu tak u jejich rodičů. Nízká adherence k léčbě azathioprinem byla zjištěna u pacientů s horším zdravotním stavem. Vyšší adherence užívání 5-ASA (kyseliny 5-aminosalicylové, mesalazinu) byla hlášena u pacientů s nižším stavem celkové psychické pohody a částečně u pacientů s nižším sociálním postavením ve společnosti.

Z výsledků analýzy tedy vyplývá pozitivní vztah mezi užíváním azathioprinu a kvalitou života pacientů. Naopak spojitost mezi adherencí k 5-ASA a kvalitou života pacientů, kteří jsou takto léčení, je negativní. Užitečnost tohoto způsobu analýzy ve výzkumu je diskutována, protože není jasné, jak konkrétně tento závěr interpretovat. Ve výzkumu na dospělých je však zejména v léčbě chronických onemocnění patrné, že sledování adherence svůj význam má.

Zdroj:

  • Hommel K. A., Davis C. M., Baldassano R. N.: Medication adherence and quality of life in pediatric inflammatory bowel disease, J Pediatr Psychol. 2008 Sep; 33 (8): 867–74.
(mpm)


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa